Od 1991 r. zgłosiłem następujące projekty:

1. "Optymalizacja parametrów generacyjnych laserów impulsowych z ośrodkiem aktywnym YAG z domieszkami Pr3+, Tm3+, Ho3+, Er3+"

Nr. 803989101 , Zgł. 1991 (1991-1992)

Wykonawcy: S.M. Kaczmarek, J. Czeszko, Z. Puzewicz 

2. "Opracowanie technologii wytwarzania łukowych lamp kryptonowych o podwyższonej trwałości"

Zgł. 1992 (1992-1993)

Wykonawcy: S.M. Kaczmarek, A. Ostrowski, W. Trojanowski, K. Maksjan

3. "Badanie wpływu domieszkowania objętościowego kryształu LiNbO3 jonami Nd3+ oraz MgO na parametry generacyjne lasera impulsowego Nd:MgO:LiNbO3 pompowanego diodą półprzewodnikową"

Nr. 7T08A00411, Zgł. 20.12.1995 (1996-1998)

Wykonawcy: dr S.M. Kaczmarek, mgr. I. Pracka, mgr. A. Bajor

4. "Badanie wpływu domieszkowania objętościowego kryształu LiNbO3 jonami Nd3+ oraz MgO na parametry generacyjne lasera impulsowego Nd:MgO:LiNbO3 pompowanego diodą półprzewodnikową"

Nr. 7T08A, Zgł. V-VI 1996 (1997-1999)

Wykonawcy: dr S.M. Kaczmarek, mgr. I. Pracka, mgr. A. Bajor

5. "Badanie wpływu technologii monokrystalizacji Cr4+:YAG na parametry optyczne i laserowe"

Nr. 7T08A, Zgł. 12. 1995 (1996-1997)

Wykonawcy: dr Z. Mierczyk, mgr. J. Kisielewski, dr hab. M. Malinowski (jeden z wykonawców)

6. "Badanie wpływu promieniowania jonizującego na właściwości optyczne monokryształów granatu itrowo-aluminiowego domieszkowanych jonami Eu3+, Pr3+ i Ce3+"

Nr. 7T08A03412, Zgł. 07.1996 (1997-1998)

Wykonawcy: dr S.M. Kaczmarek, dr hab. T. Łukasiewicz, prof. dr hab. Z. Moroz 

7. Odwołanie do Szefa KBN z dnia 20.01.1996 w sprawie projektu nr. 7T08A03412 - 12.02.1997

8. "Defekty strukturalne i radiacyjne w monokryształach Ce3+:YAG oraz Ce3+, Mg2+:YAG"

Nr. 7T08A, Zgł. 06.1997 (1997-1999)

Wykonawcy: dr S.M. Kaczmarek, dr hab. T. Łukasiewicz, prof. dr hab. Z. Moroz 

9. "Jednoczęstotliwościowy laser He-Ne dużej mocy"

Nr. 7T08A, Zgł. 06. 1997 (1997-1998)

Wykonawcy: dr J. Ciosek, dr A. Długaszek, dr .M. Kaczmarek 

10. "Defekty strukturalne i radiacyjne w monokryształach Ce3+:YAG oraz Ce3+, Mg2+:YAG"

Nr. 7T08A04815, Zgł. 12.1997 (1998-2001)

Wykonawcy: dr S.M. Kaczmarek, dr hab. T. Łukasiewicz, prof. dr hab. Z. Moroz 

11. "Defekty strukturalne i radiacyjne w monokryształach KY(WO4)2 oraz KY(MoO4)2 domieszkowanych Er3+, Yb3+"

Nr. 7T08A, Zgł. 1998 (1998-1999)

Wykonawcy: dr R. Jabłoński, dr A. Majchrowski, dr hab. W. Ryba-Romanowski, dr. S.M. Kaczmarek 

12."Defekty strukturalne i radiacyjne w monokryształach KY(WO4)2 oraz KY(MoO4)2 domieszkowanych Er3+, Yb3+"

Nr7T08A, Zgł. 1998 (1999-2000)

Wykonawcy: dr R. Jabłoński, dr A. Majchrowski, dr hab. W. Ryba-Romanowski, dr. S.M. Kaczmarek 

13. "Monokryształy YAP:Pr oraz YAP:Ce dla celów scyntylacyjnych"

Nr. 8T11B02917, Zgł. 1999 (1999-2001)

Wykonawcy: dr Gałązka, prof. dr hab. A. Wojtowicz, dr S.M. Kaczmarek, dr hab. T. Łukasiewicz

14. "Właściwości optyczne monokryształów SrLaGa3O7 domieszkowanych Co3+, V4+ i Co2+"

Nr. 7T08A00819, Zgł. 28.01.2000 (2000-2003)

Wykonawcy: dr S.M. Kaczmarek, dr hab. M. Berkowski, dr hab. M. Grinberg, dr M. Kwaśny

15. "Właściwości optyczne monokryształów SrLaGa3O7 domieszkowanych Co, V i Ti"

Nr. 7T08A04320, Zgł. 25.07.2000 (2001-2003)

Wykonawcy: dr S.M. Kaczmarek, dr hab. M. Berkowski, dr hab. M. Grinberg, dr M. Kwaśny

16. "Właściwości optyczne monokryształów SrLaGa3O7 domieszkowanych Co, V i Ti"

Nr. 5P03B09921, Zgł. 15.02.2001 (2001-2003)

Wykonawcy: dr S.M. Kaczmarek, dr hab. M. Berkowski (IF PAN Warszawa), dr hab. M. Grinberg (IFD Uniwersytet Gdańsk), dr M. Kwaśny

17. "Mechanizmy gaszenia luminescencji w materialach laserowych domieszkowanych Yb3+", I 2004

Wykonawcy: dr hab. inz. S.M. Kaczmarek, dr hab. inz. M. Wabia, mgr inz. G. Leniec, dr G. Dominiak-Dzik (INTiBS Wrocław), mgr R. Lisiecki.(INTiBS Wrocław) 

18. "Wpływ kodomieszkowania pierwiastkami ziem rzadkich i metali przejściowych na własności kryształów z grup perowskitów i langatitów", II 2005 - 3T08A05230

Wykonawcy: dr Tomasz Bodziony, dr hab. inż. Prof. Ndzw. PS S.M. Kaczmarek, prof. dr hab. inż. M. Berkowski (IF PAN Warszawa)

19. "Otrzymywanie oraz właściwości strukturalne i magnetyczne związków M2CrV3O11 (M= Zn, Mg, Ni)", II 2005 - 1T09A15130

Wykonawcy: mgr A. Worsztynowicz, dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek - grant doktorski

20. "Wpływ kodomieszkowania pierwiastkami ziem rzadkich i metali przejściowych na właściwości kryształów z grup perowskitów i langatitów", I 2006

Wykonawcy: dr hab. inż. Prof. Ndzw. PS S.M. Kaczmarek, dr Tomasz Bodziony, prof. dr hab. inż. M. Berkowski

21. "Otrzymywanie oraz właściwości strukturalne i magnetyczne związków M2CrV3O11 (M= Zn, Mg, Ni)", I 2006 - grant doktorski

Wykonawcy: mgr A. Worsztynowicz, dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek

Doktorant obronił pracę bez wsparcia finansowego korzystając z koleżeńskiej pomocy kolegów z IF PAN Warszawa oraz University of Houston (USA). Publikacje związane z doktoratem:

1.1. A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, W. Paszkowicz, R. Minikayev, "Crystal structure of one member of vanadate family - magnesium chromium vanadate Mg2CrV3O11", Powder Diffraction J., 22(3) (2007) 246-252  (IF=0.727)

2.2. A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, V. Mody, R.S. Czernuszewicz, "Vanadochromates with divalent metals; structural and magnetic characterization", Rev. Adv. Mat. Sci. 14 (2007) 33-40 (IF=1.122)

3.3. A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, M. Bosacka, V. Mody, R.S. Czernuszewicz, "Structural and magnetic characterization of the Cr3+ and Ni2+ ion species in Ni2CrV3O11", Rev. Adv. Mat. Sci. 14 (2007) 24-32 (IF=1.122)

4.4. A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, M. Kurzawa, M. Bosacka, Magnetic study of Cr3+ ion in M2CrV3O11-x (M=Zn, Mg) compounds”, J. Solid State Chem., 178 (2005) 2231 (IF=1.815)

5.5. A.Worsztynowicz, L. Wabia, J. Typek, H. Fuks, S. Kaczmarek, M. Kurzawa, M. Bosacka, I. Rychlowska-Himmel, R. Szymczak, M. Baran; „Anomalous behaviour of the EPR spectra of Zn2CrV3O11-x compound”, Mol. Phys. Rep. 39 (2004) 251-254 (Czas. PAN)

6.6. H. Fuks, M. Wabia, J. Typek, A. Worsztynowicz, N. Guskos, M. Kurzawa, M. Bosacka, R. Szymczak, M. Baran, I. Rychlowska-Himmel; „Temperature evolution of the EPR spectra in Mg2CrV3O11-x compound”, Mol. Phys. Rep. 39 (2004) 43-49 (Czas. PAN)

7. 7. H. Fuks, L. Wabia, J. Typek, A. Worsztynowicz, N. Guskos, M. Kurzawa, M. Bosacka, R. Szymczak, M. Baran, I. Rychlowska-Himmel; „EPR study of Ni2CrV3O11-x compound”, Mol. Phys. Rep. 39 (2004) 50-57 (Czas. PAN)

22. Odwołanie w sprawie projektu 21 -VII 2006 - bez rezultatu

23. S.M.Kaczmarek - grant profesorski: "Otrzymanie metodą Czochralskiego i zbadanie właściwości spektralnych oraz nieliniowych monokryształu SrxBa1-xNb2O6 domieszkowanego chromem oraz innymi domieszkami w celu obniżenia wartości temperatury Curie", 11-72-0120/17-88-00, lata 2005-2007

    1. S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, K. Repow, M. Orłowski, A. Worsztynowicz, M. Wlodarski, "Optical and dielectric properties of Sr0.33Ba0.67Nb2O6:Cr and Sr0.58Ba0.42Nb2O6:Cr, Yb single crystals", Rev. Adv. Mat. Sci., 14 (2007) 49-56 (IF=1.122)

    2. K. Matyjasek, K. Repow, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "Effect of electrical conductivity on the polarization behavior in the relaxor – ferroelectric Sr0.33Ba0.67Nb2O6", J. Phys. Cond. Matter  19 (2007) 466207 (10pp) (1.886)

    3. K. Matyjasek, K. Wolska, S.M. Kaczmarek, R. Rogowski-Zamczyk, "Domain nucleation and growth in Sr0.58Ba0.42Nb2O6  crystal doped with chromium and ytterbium", J. Phys. Cond. Matter, 20 (2008) 295218 (6pp) (1.886)

    4. R. Z. Rogowski, K. Matyjasek, K. Wolska and S. M. Kaczmarek, "Kinetics of polarization switching in relaxor-ferroelectric S50Ba50Nb2O6 crystal doped with chromium", Phase Transitions, 81(2008) 1039-1047 (0.865)

    5. S.M. Kaczmarek, D. Piwowarska, K. Matyjasek, M. Orłowski, I.L. Ivleva, "Optical and dielectric properties of SBN61 single crystals doped with Co, Cr, Ni and Ce", Opt. Mat. (1.519), accepted to print

    6. S.M. Kaczmarek, M. Orlowski, D. Piwowarska, A. Jasik, I.L. Ivleva, "Ferroelectric properties of relaxor type SBN single crystals doped with Cr, Ni and Ce", J. of Optoel. & Adv. Mat. (0.827), accepted to print

    7. K. Matyjasek, K. Wolska, S.M. Kaczmarek, L.I. Ivleva, "Imaging of domain structure in Sr0.61Ba0.39Nb2O6 by liquid crystal surface decoration", J. Phys. Cond. Matter, 2009, (1.886), under review

24. "Synteza i badanie właściwości nowych związków, potencjalnych laserów, tworzących się w reakcji pomiędzy wolframianami (VI) metali ziem rzadkich RE2WO6 i wolframianami (VI) metali d-elektronowych MWO4", "Synthesis and investigation of the properties of some new compounds, potential lasers, formed during solid-state reaction between RE tungstates and d-electron MWO4 tungstates", I 2007

Wykonawcy (workers): dr E. Tomaszewicz, dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek, mgr A.J. Worsztynowicz

25. "Wpływ wysokiego ciśnienia na strukturalne właściwości wieloskładnikowych wanadanów zawierających metal przejściowy 3d lub 4f", "Influence of high pressure on structural properties of multicomponent vanadates containing 3d or 4f transition metal", I 2007

Wykonawcy (workers): dr hab. inż. W. Paszkowicz (IF PAN Warszawa), prof. dr hab. A. Suchocki (IF PAN Warszawa), dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek, mgr A.J. Worsztynowicz, mgr R. Minikayev (IF PAN Warszawa)

26. "Synteza określenie struktury i badanie właściwości nowych związków - molibdenianowanadanów", "Synthesis and structure investigations of some new compounds - molybdenovanadates", I 2007

Wykonawcy (workers): dr. M. Bosacka, dr hab. inż. Prof. PS. S.M. Kaczmarek, dr hab. W. Paszkowicz (IF PAN Warszawa), mgr A.J. Worsztynowicz

27. Intellectual Property Submission, TxIS, Texas Institute of Science, USA, "Oxide based inorganic phosphors and catalyzers". Workers: dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek, dr hab.W. Paszkowicz (IF PAN Warszawa), dr E. Tomaszewicz, dr M. Bosacka, dr D. Piwowarska, mgr A.J. Worsztynowicz, mgr G. Leniec, I 2007

28. "Synteza i badanie właściwości nowych związków, potencjalnych laserów, tworzących się w reakcji pomiędzy wolframianami (VI) metali ziem rzadkich RE2WO6 i wolframianami (VI) metali d-elektronowych MWO4", "Synthesis and investigation of the properties of some new compounds, potential lasers, formed during solid-state reaction between RE tungstates and d-electron MWO4 tungstates", II 2007

Wykonawcy (workers): dr E. Tomaszewicz, dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek, mgr A.J. Worsztynowicz

29. "Synteza i badanie właściwości nowych związków, potencjalnych laserów, tworzących się w reakcji pomiędzy wolframianami (VI) metali ziem rzadkich RE2WO6 i wolframianami (VI) metali d-elektronowych MWO4", "Synthesis and investigation of the properties of some new compounds, potential lasers, formed during solid-state reaction between RE tungstates and d-electron MWO4 tungstates", I 2008

Wykonawcy (workers): dr E. Tomaszewicz, dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek, dr H. Fuks

30. "Synteza i badanie właściwości nowych związków, potencjalnych laserów, tworzących się w reakcji pomiędzy wolframianami (VI) metali ziem rzadkich RE2WO6 i wolframianami (VI) metali d-elektronowych MWO4", "Synthesis and investigation of the properties of some new compounds, potential lasers, formed during solid-state reaction between RE tungstates and d-electron MWO4 tungstates", II 2008

Wykonawcy (workers): dr E. Tomaszewicz, dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek, dr H. Fuks

31. "Otrzymywanie i badanie właściwości multiferroelektrycznych kompozytów tlenkowych domieszkowanych jonami paramagnetycznymi", I 2009

Wykonawcy (workers): dr R.Z. Rogowski, dr hab. inż. J. Baranowska, dr inż. A. Szymczyk, mgr inż. S. Fryszka, dr hab. K. Matyjasek, dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek

32. "Synteza i badanie właściwości nowych związków, potencjalnych laserów, tworzących się w reakcji pomiędzy wolframianami (VI) metali ziem rzadkich RE2WO6 i wolframianami (VI) metali d-elektronowych MWO4", "Synthesis and investigation of the properties of some new compounds, potential lasers, formed during solid-state reaction between RE tungstates and d-electron MWO4 tungstates", I 2009, N N209 336937, 250 000 zl przyznane do realizacji

Wykonawcy (workers): dr E. Tomaszewicz, dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek, dr H. Fuks

Ponadto do programu "FIESTA", w 1997 r.  (Nr projektu: 1661/1/97) zgłosiłem projekt:

"Zmiany właściwości optycznych kryształów granatu itrowo-aluminiowego domieszkowanych Eu3+, Pr3+ i Ce3+ pod wpływem promieniowania jonizującego"

Return