YEAR: 2007

 

Group workers (pracownicy naukowi):  

 

dr hab. inż. S. M. Kaczmarek Prof. PS - kierownik    Spr. z grantu prof. 2007   Spr. z badań własnych 2007

dr H. Fuks

dr D. Piwowarska

mgr inż. G. Leniec

mgr inż. A. Worsztynowicz                                                                 

 

Papers in Philadelphic list:

 

1 - S.M. Kaczmarek, "Recharging processes of active ions and radiation defects in some laser crystals doped with RE and TM under proton irradiation", Opt. Mat., 29 (2007) 1400-1407 (1.519)

2 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "A new low symmetry centres of Yb3+ impurities in lithium niobate single crystals", Opt. Mat., 29 (2007) 1440-1446 (1.519)

3 - E. Tomaszewicz, A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, "Subsolidus phase relations in CuWO4-Gd2WO6 system", Solid State Science, 9 (2007) 43-51 (1.698)

4 - M. Bosacka, A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, P. Jakubas, "Reactivity of FeVO4 towards selected molybdates(VI) of divalent transition metals”, J. Phys. & Chem. Sol., 68(5) (2007) 1184-1192 (0.899)

5 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, B. Kołodziej, E. Grech, W. Schilf, "Spectroscopic and magnetic properties of gadolinium macroacyclic and macrobicyclic complexes", Solid State Phenomena, 128 (2007) 199-205 (0.498)

6 - A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, E. Tomaszewicz, "Magneto-chemical properties of some new Ni and Co rare-earth metal tungstates", Solid State Phenomena, 128 (2007) 207-212 (0.498)

7 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, B. Kołodziej, E. Grech, W. Schilf, "Magnetic and spectroscopic properties of gadolinium macroacyclic Schiff base complex", Solid State Sciences, 9 (2007) 267-273 (1.698)

8 - A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, V. Mody, R.S. Czernuszewicz, "Vanadochromates with divalent metals; structural and magnetic characterization", Rev. Adv. Mat. Sci., 14(1) (2007) 33-40 (1.122)

9 - S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, K. Repow, M. Orłowski, A. Worsztynowicz, M. Włodarski, "EPR, optical and dielectric properties of Sr0.33Ba0.67Nb2O6 and Sr0.58Ba0.42Nb2O6 single crystals pure and doped with chromium and ytterbium", Rev. Adv. Mat. Sci., 14(1) (2007) 49-56 (1.122)

10 - A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, W. Paszkowicz, R. Minikayev, "Crystal structure of magnesium chromium vanadate Mg2CrV3O11, a member of A2BV3O11 vanadate family", Powder Diff., 22(3) (2007) 246-252 (0.59)

11 - A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, M. Bosacka, V. Mody, R.S. Czernuszewicz, "Structural and magnetic characterization of the Cr3+ and Ni2+ ion species in Ni2CrV3O11", Rev. Adv. Mat. Sci., 14(1) (2007) 24-32 (1.122)

12 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "The EPR study of the LiNbO3 single crystal doped with Yb3+", Res. on Chem. Intermediates, 33 (8-9) (2007) 885-899  (0.647)

13 - D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek. M. Berkowski, "Growth and characterization of Li2B4O7 single crystals pure and doped with Co ions", Cryst. Res. Tech., 42 (12) (2007) 1329-1344 (0.768)

14 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "EPR and optical measurements of weakly doped LiNbO3:Er", Physica B, 400 (2007) 99-105 (0.751)

15 - K. Matyjasek, K. Repow, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "Effect of electrical conductivity on the polarization behavior in the relaxor – ferroelectric Sr0.33Ba0.67Nb2O6", J. Phys. Cond. Matter 19(46) (November 2007) 466207 (10pp) (1.886)

 

Other papers in English

 

16. E. Tomaszewicz, A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, "Reactivity in the solid state between CuWO4 and Re2WO6 where RE=Nd, Sm, Eu, Dy. Ho, Er", Materiały IX Seminarium im. St. Bretsznajdera, pp. 319-323, Płock 27/28.09.2007

 

Conference participation

 

17. S.M. Kaczmarek, INTERNATIONAL CONFERENCE ON  PHYSICS OF LASER CRYSTALS, International Workshop: Radiation Processes in Nano and Bulk Materials, Sevastopol , September, 17-21, 2007, lecture, "Ionizing radiation as a tool of crystal characterization", a member of the Scientific Advisory Committee

18. S.M. Kaczmarek, T. Bodziony, "Low symmetry centers in LiNbO3 doped with Yb and Er. Possibility of pairs formation in LiNbO3 crystals weakly doped with Yb and Er", INTERNATIONAL CONFERENCE ON  PHYSICS OF LASER CRYSTALS, International Workshop: Radiation Processes in Nano and Bulk Materials, Sevastopol , September, 17-21, 2007, lecture

19 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, INTERNATIONAL CONFERENCE ON  PHYSICS OF LASER CRYSTALS, International Workshop: Radiation Processes in Nano and Bulk Materials, Sevastopol , September, 17-21, 2007, "The influence of Tm codopant on magnetic properties of Er doped lithium niobate single crystal", poster

20. D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek. M. Berkowski, I. Stefaniuk, "Growth and characterization of Li2B4O7 single crystals pure and doped with Co ions", ICCG Zakopane 2007, poster

21. H. Fuks, S.M. Kaczmarek, T. Bodziony, "EPR measurements of highly doped SrLaGa3O7: Co, V single crystals", XXII Conference on Radio and Microwave Spectroscopy RAMIS 2007, 22-25.04.2007, Będlewo k/Poznania, poster

22. T. Bodziony, R. Kruk, S.M. Kaczmarek, "Magnetic properties of weakly doped LiNbO3: Yb single crystals", XXII Conference on Radio and Microwave Spectroscopy RAMIS 2007, 22-25.04.2007, Będlewo k/Poznania, poster

23. B. Bojanowski, S.M. Kaczmarek, "EPR spectroscopy of FeVO4 - single crystal study", XXII Conference on Radio and Microwave Spectroscopy RAMIS 2007, 22-25.04.2007, Będlewo k/Poznania, poster

24. G. Leniec, J. Typek, S.M. Kaczmarek, "Magnetic properties of a new Er (III) macrobicyclic complex studied by EPR", XXII Conference on Radio and Microwave Spectroscopy RAMIS 2007, 22-25.04.2007, Będlewo k/Poznania, poster

25. D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "Growth, optical and magnetic properties of PbMoO4 pure and doped with Co2+ ions", 4-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, 01-06.09.2007, Gdańsk-Jelitkowo, lecture

26. - S.M. Kaczmarek, T. Bodziony, "Low symmetry centers in LiNbO3 doped with Yb and Er", 4-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, 01-06.09.2007, Gdańsk-Jelitkowo, lecture

27. - E. Tomaszewicz, A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, "Reactivity in the solid state between CuWO4 and Re2WO6 where RE=Nd, Sm, Eu, Dy. Ho, Er", Seminarium im. St. Bretsznajdera, Płock, 27/28 IX 2007
 

Scientific Projects:

 

1. "Synteza i badanie właściwości nowych związków, potencjalnych laserów, tworzących się w reakcji pomiędzy wolframianami (VI) metali ziem rzadkich RE2WO6 i wolframianami (VI) metali d-elektronowych MWO4", "Synthesis and investigation of the properties of some new compounds, potential lasers, formed during solid-state reaction between RE tungstates and d-electron MWO4 tungstates", I 2007; wykonawcy (workers): dr E. Tomaszewicz, dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek, mgr A.J. Worsztynowicz

2. "Wpływ wysokiego ciśnienia na strukturalne właściwości wieloskładnikowych wanadanów zawierających metal przejściowy 3d lub 4f", "Influence of high pressure on structural properties of multicomponent vanadates containing 3d or 4f transition metal", I 2007; wykonawcy (workers): dr hab. inż. W. Paszkowicz (IF PAN Warszawa), prof. dr hab. A. Suchocki (IF PAN Warszawa), dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek, mgr A.J. Worsztynowicz, mgr R. Minikayev (IF PAN Warszawa)

3. "Synteza, określenie struktury i badanie właściwości nowych związków - molibdenianowanadanów", "Synthesis and structure investigations of some new compounds - molybdenovanadates", I 2007; Wykonawcy (workers): dr. M. Bosacka, dr hab. inż. Prof. PS. S.M. Kaczmarek, dr hab. W. Paszkowicz (IF PAN Warszawa), mgr A.J. Worsztynowicz (IF PS Szczecin)

4. "Structural investigations of chromium (III) dimetal trivanadate (V) M2CrV3O11, M = Zn, Mg, Ni", Synchrotron, Steacie Institute for Molecular Sciences, Neutron Program for Materials Research, Chalk River Laboratories, Building 459, Station 18, Chalk River, ON K0J 1J0, FAX # (613) 584-4040; wykonawcy: dr J.H. Root (Steacie Institute for Molecular Sciences, Neutron Program for Materials Research, Chalk River Laboratories), dr hab. W. Paszkowicz (IF PAN Warszawa), dr hab inż. S.M. Kaczmarek Prof. PS (IF PS Szczecin), mgr A. Worsztynowicz, dr Monika Bosacka (IF PS Szczecin)

5. Intellectual Property Submission, TxIS, Texas Institute of Science, USA, "Oxide based inorganic phosphors and catalyzers". Workers: dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek, dr hab.W. Paszkowicz (IF PAN Warszawa), dr E. Tomaszewicz, dr M. Bosacka, dr D. Piwowarska, mgr A.J. Worsztynowicz, mgr G. Leniec

 

Reviewing:

 

Kaczmarek - J. Sol. St. Chem, Opt. Mat., Physica B, J. Cryst. Growth

 

Seminaries:

 

1. MSc A. Worsztynowicz, "Otrzymywanie oraz właściwości strukturalne i magnetyczne związków A2CrV3O11 (A=Zn, Mg oraz Ni)", "Preparation and structural and magnetic properties of A2CrV3O11 (A=Zn, Mg oraz Ni) compounds"

 

Students:

 

1. Maciej Stępień, promotor Kaczmarek, obrona przełożona na rok 2007

3. Biziorek Leszek, promotor dr H. Fuks, obrona przełożona na rok 2007

3. Forysiak Jacek, promotor dr H. Fuks, obrona przełożona na rok 2007

 

Projekty przejściowe IVr EiT_06_2007:

 

Krzysztof Klimkiewicz: "Bezpieczeństwo transmisji danych w sieciach Wi-Fi"

Michał Kwaśniewski, Łukasz Faluta, "Projekt sekwencji świateł sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu Sikorskiego i Pułaskiego w Szczecinie z dodatkowym sygnałem ostrzegawczym dla pieszych. Wykonanie funkcjonalnej makiety"

      

Michał Siwiński, "Analiza i symulacja prostej struktury promieniującej (dipol krótki, dipol półfalowy, antena pętlowa, antena paskowa, antena szczelinowa). Zaprojektowanie i wykonanie prostej anteny dla sieci WiFi"  

Radosław Sapała, "Wykorzystanie wiązki promieniowania diód elektroluminescencyjnych i laserów w elektronicznych systemach dozoru i kontroli"

     

Paweł Konopczyński, "Projektowanie obwodów zasilania i stabilizacji punktu pracy w układach tranzystorowych"

  

Krzysztof Wechmann, "Projekt łącza CATV – Analogowej - System transmisyjny do przesyłu szerokopasmowego sygnału wideo"

Emil Romaniszyn, "Programowanie mikrokontrolerów. Wykonanie prototypu"

  

Kamil Frelichowski, "Tranzystorowy wzmacniacz prądu stałego z przetwarzaniem"

  

Radosław Zelmanowski, "Projektowanie sieci TV kablowej z uwzględnieniem nowoczesnych usług teleinformatycznych"

  

Piotr Kozanecki, "Modernizacja sieci akademickiej oparta na CWDM"

Mieszko Smolira, "Implementacja sieci MAN w technologii WiMAX na terenie miasta Szczecin

Kurpiel, "Protokoły rutingu"

 

 

PhD Students - Docs:

 

1. mgr. Bogdan Bojanowski, promotor Kaczmarek, otwarcie przewodu listopad 2007

2. mgr Adam Worsztynowicz, promotor Kaczmarek, zaliczone egzaminy z ekonomii i angielskiego, 1.03.2007 oddana praca, obrona 06.2007, egz. dokt. 23.05.2007, obrona publ. 22.06.2007

3. mgr Grzegorz Leniec, promotor Kaczmarek, przewód otwarty 24.11.2006, obrona 11.2007