YEAR: 2008

 

Group workers (pracownicy naukowi):

 

dr hab. inż. S. M. Kaczmarek Prof. PS - kierownik    Spr. z badań własnych 2008   Spr. ze współpracy m-nar

dr H. Fuks

dr D. Piwowarska

dr. G. Leniec

dr M. Orłowski

mgr B. Bojanowski                                                            

doktorant: A. Jasik

 

Books:

 

1 - S.M. Kaczmarek, "Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości optyczne materiałów stosowanych w optoelektronice", rec. prof. dr. hab. M. Berkowski, prof. dr hab. J. Hanuza, Wyd. Polit.

Szczecińskiej, stron 195, Szczecin 2008, ISBN 978-83-7457-047-3

Papers in Philadelphic list:

 

1 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, C. Rudowicz, "EPR and optical study of magnetically coupled Yb3+ ion pairs in weakly doped LiNbO3:Yb single crystal", Physica B , 403 (2008) 207-218 (0.822)

2 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, J. Hanuza, "EPR and optical studies of LiNbO3:Yb and LiNbO3:Yb, Pr single crystals", J. All. & Comp., 451 (1/2) (2008) 240-247 (1.510)

3 - S.M. Kaczmarek, G. Leniec, G. Boulon, "EPR results and Raman spectroscopy as a complementary characterization of isolated Yb ions and Yb pairs in CaF2:Yb single crystals", J. All. Comp., 451 (1/2) (2008) 116-121 (1.510)

4 - P. Przybylski, B. Kołodziej, G. Leniec, S.M. Kaczmarek, E. Grech, J. Typek, B. Brzeziński, "ESI MS, spectroscopic and semiempirical characterization of a new macrobicyclic complex with Er(III) cation", J. Mol. Structure, 878 (2008) 95-103 (1.594)

5 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "EPR study of low symmetry Er centers in congruent lithium niobate", Phys. Stat. Sol. b, 245 (5) (2008) 998-1002 (1.166)

6 - K. Matyjasek, K. Wolska, S.M. Kaczmarek, R.Z. Rogowski, "Domain nucleation and growth in relaxor-ferroelectric Sr0.58Ba0.42Nb2O6 doped with chromium and ytterbium", J. Phys. Cond. Matter, 20 (2008) 295218 (6pp), (1.9)

7 - H. Fuks, S.M. Kaczmarek, T. Bodziony, M. Berkowski, "EPR measurements of highly doped SrLaGa3O7: Co, V single crystals", Applied Mag. Res. 34 (2008) 27-36 (0.748)

8 - S.M. Kaczmarek, T. Bodziony, "Low symmetry centers in LiNbO3 doped with Yb and Er", J. Non-Cryst. Sol., 354 (2008) 4202-4210 (1.449)

9 - D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "Growth, optical and magnetic properties of PbMoO4 pure and doped with Co2+ ions", J. Non-Cryst. Sol., 354 (2008) 4437-442 (1.449)

10 - G. Leniec, J. Typek, S.M. Kaczmarek, "Magnetic properties of a new Er (III) macrobicyclic complex studied by EPR", Applied Mag. Res., 35(1) (2008) 197-203  (0.748)

11 - R. Z. Rogowski, K. Matyjasek, K. Wolska and S. M. Kaczmarek, "Kinetics of polarization switching in relaxor-ferroelectric S50Ba50Nb2O6 crystal doped with chromium", Phase Transitions, 81 (11/12) (2008) 1039-1047 (1.2)

 

Other papers in English

 

Conference participation

 

1 - S.M. Kaczmarek, G. Leniec, "Spectral and magnetic properties of macroacyclic and macrobicyclic Schiff base RE complexes as selective catalyzers, contrasts and enzymes", lecture, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008

2 - H. Fuks, S.M. Kaczmarek, M. Bosacka, "EPR properties of Cr2P4O13, b-CrPO4, Cr4(P2O7)3 and Cr(PO3)3", poster, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008

3 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, B. Kołodziej, P. Przybylski, E. Grech, B. Brzeziński, "EPR and IR study of a Dy(III) macroacyclic Schiff base complex", poster, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008

4 - E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, "IR and magnetic properties of the compounds formed in the solid state between CuWO4, CdWO4 and RE2WO6 (RE=Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho and Er)", poster, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008

5 - S.M. Kaczmarek, M. Orlowski, D. Piwowarska, K. Matyjasek, L. I. Ivleva, "Ferroelectric properties of relaxor type SBN single crystals doped with Co, Cr, Ni and Ce", poster, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008

6 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, R. Kruk, "Influence of Tm codopant on magnetic properties of Er-doped lithium niobate single crystals", oral, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008

7 - N. Guskos, . Żołnierkiewicz, J. Typek, . Orłowski, A. Guskos, Z. Czech, A. Mickiewicz, "Temperature dependence of FMR spectra of g-Fe2O3 magnetic nanoparticles forming different agglomerates in glue", FNMA Lwów 31.08-6.09.2008

8 - N. Guskos, G. Żołnierkiewicz, M. Orłowski, J. Typek, J. Błyszko, W. Kiernożycki, U. Narkiewicz, M. Podsiadły, "FMR study of nickel nanoparticles in concrete", FNMA Lwów 31.08-6.09.2008

9 - S.M. Kaczmarek, G. Leniec, J. Typek, G. Boulon, A. Bensalah, "Optical and EPR properties of BaY2F8 single crystals doped with Yb", poster, 15-th International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter, ICL'08, Lyon, 7-11 July 2008, France

10 - H. Fuks, L. Macalik, S.M. Kaczmarek, B. Macalik, J. Hanuza, "EPR, IR, Raman and PL spectroscopy of YVO4:Yb, Tm single crystals", oral, The second Int. Workshop on Adv. Spectr. and Opt. Mat., 13-17 July 2008 Gdańsk, Poland

11 - S.M. Kaczmarek, D. Piwowarska, K. Matyjasek, M. Orłowski, L. Ivleva, "Optical and dielectric properties of SBN:61 single crystals doped with Ni, Cr, Co and Ce", The second Int. Workshop on Adv. Spectr. and Opt. Mat., 13-17 July 2008 Gdańsk, Poland

12 - S.M. Kaczmarek, T. Bodziony, R. Kruk, "Magnetic properties of LiNbO3: Yb single crystals", poster, The second Int. Workshop on Adv. Spectr. and Opt. Mat., 13-17 July 2008 Gdańsk, Poland

13 - P. Tabero, H. Fuks, "Studies on FeNb11O29 dimorphic phases by EPR and IR spectroscopy", poster, The second Int. Workshop on Adv. Spectr. and Opt. Mat., 13-17 July 2008 Gdańsk, Poland

14 - P. Tabero, H. Fuks, "Studies on Fe1-xV1+xO4 phase by EPR and IR spectroscopy", poster, The second Int. Workshop on Adv. Spectr. and Opt. Mat., 13-17 July 2008 Gdańsk, Poland

15 - D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, P. Potera, P. Sagan, "Structural, dielectric, electron paramagnetic resonance and optical studies of PbMoO4 single crystals doped with Co2+ ions", poster, The second Int. Workshop on Adv. Spectr. and Opt. Mat., 13-17 July 2008 Gdańsk, Poland

16 - S.M. Kaczmarek, G. Leniec, J. Typek, G. Boulon, A. Bensalah, "Optical and EPR properties of BaY2F8 single crystals doped with Yb", poster, The second Int. Workshop on Adv. Spectr. and Opt. Mat., 13-17 July 2008 Gdańsk, Poland

17 - E. Tomaszewicz, L. Białończyk, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, "New cadmium and rare-earth metal tungstates with the sheelite type structure", Karpacz, RE spectroscopy 2008

18 - E. Tomaszewicz, D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, "Reactivity in the solid state between copper tungstate and some rare-earth metal molybdates (RE2MoO6)", Karpacz, RE spectroscopy 2008

 

Projects

 

1. "Synteza i badanie właściwości nowych związków, potencjalnych laserów, tworzących się w reakcji pomiędzy wolframianami (VI) metali ziem rzadkich RE2WO6 i wolframianami (VI) metali d-elektronowych MWO4", "Synthesis and investigation of the properties of some new compounds, potential lasers, formed during solid-state reaction between RE tungstates and d-electron MWO4 tungstates", I 2008; wykonawcy (workers): dr E. Tomaszewicz, dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek, mgr H. Fuks

 

Reviewing:

 

Kaczmarek - Sol. St. Sciences (1), J. Non-Cryst. Solids (21), Phys. Stat. Sol.b (2), Physica B (2), Opt. Mat. (5), Mat. Chem. & Phys. (3), Mat. Sci. Pol.(2) / 36

 

Seminaries:

 

1 - G. Leniec, "Spektralne i magnetyczne właściwości kompleksów makrobicyklicznych i makroacyklicznych jako selektywnych katalizatorów, kontrastów i enzymów", IF PS, 7.03.2008

2 - S.M. Kaczmarek, "Charakteryzacja materiałów z wykorzystaniem zewnętrznych pól termicznego i radiacji", IF PG, Gdańsk 9.05.08

3 - G. Leniec, "Spektralne i magnetyczne właściwości kompleksów makrobicyklicznych i makroacyklicznych jako selektywnych katalizatorów, kontrastów i enzymów", IFTiMS, Gdańsk, 26.09.2008

4 - H. Fuks, "Właściwości EPR oraz IR wybranych fosforanów chromu" (IR and EPR properties of some chromium (III) phosphate (V) compounds), IF PS, Szczecin, 28.11.2008

 

Students:

 

1. Biziorek Leszek, promotor dr H. Fuks, obrona przełożona na rok 2009

2. Forysiak Jacek, promotor dr H. Fuks, obrona przełożona na rok 2009

 

Projekty przejściowe Vr EiT_zaoczne_zima 2007_2008:

 

M. Łukasik, K. Bajerska, "Dioda LED w oświetleniu - układ elektroniczny linijki diód oświetlających"

 

  

 

A. Jasik, R. Januszewski, "Wyświetlacz matrycowy LED"

R. Januszewski, M. Jurkiewicz, "Fotokomórka szczelinowa - budowa i zastosowanie"

K. Moskal, "Zasada działania i praktyczny przykład zastosowania fotokomórki refleksyjnej"

J. Niewiarowska, B. Kownacki, "Rodzaje i zastosowanie diod elektroluminescencyjnych"

M. Kalinin, T. Sobieralski, "Fototranzystor - budowa i zastosowanie"

P. Karpiński, L. Zawadzki, "Wskaźnik 7-segmentowy LED"

P. Fręśko, T. Kasztelan, "Dioda LED na podczerwień"

M. Gierłowski, I. Wybrzak, "Zasada działania i zastosowanie transoptora"

R. Snopek, M. Raczkowski, "Fotogniwo - konstrukcja i zastosowanie"

P. Borejsza, P. Wątkowski, "Fotodioda - rodzaje i zastosowanie"

P. Manikowski, Ł. Mączkowski, "Optotriak - zasada działania i zastosowanie"

B. Kłos, "Projekt łącza punkt-punkt CATV"

 

Projekty przejściowe IVr EiT - Inżynieria Biomedyczna i Akustyczna, lato 2007/2008

 

Wizualizacja programowanej palety barw za pomocą diody LED RGB i mikrokontrolera  - Salomończyk Marcin

     

System ochrony obiektu oparty o czujniki biometryczne. Koncepcja układu elektronicznego i optycznego czytnika linii papilarnych oraz czytnika kart - Wyziński Tomasz, Grochowski Artur

  

Biostymulator laserowy z regulowanymi parametrami wiązki diody laserowej LED (LD) i czasu naświetlania - koncepcja układów elektronicznego i optycznego - Grudziński Tomasz, Bordoszewski Michał

  

Konstrukcja dalmierza ultradźwiękowego i laserowego (mix) w oparciu o elementy piezoelektryczne i optyczne - Bernatowicz Tomasz, Cygan Piotr

  

Detektor tlenku węgla w oparciu o czujniki elektrochemiczne - Dziekan Dariusz

Stroboskopowy układ ostrzegawczy na bazie lampy ksenonowej w zastosowaniu do systemów ochrony obiektów (lotnisko, fabryka) - Kraczowski Bartosz, Szweja Wawrzyniec

  

Konstrukcja zasilacza napięcia stałego w zakresie 100-300 V na bazie IGBT - Gąglewski Tomasz, Modzelewski Tomasz

  

Konstrukcja zasilacza napięcia stałego w zakresie 100-300 V o mocy 100 W na bazie tyrystorów - Chomąt Tomasz

Miernik indukcyjności w zakresie 1 mH- 1mH -

Przetwornica napiecia stałego flyback 12 V - 300 V o mocy 70 W - Trzaska Jan

  

Fotocela fotograficzna na pierwszy błysk do lampy błyskowej cyfrowego aparatu fotograficznego - Jeleń Jakub

Fotocela fotograficzna na drugi błysk do lampy błyskowej aparatu fotograficznego -

Elektroniczny układ sterowania silnikiem krokowym - Kaniewski Kamil

  

System bezpieczeństwa statku w oparciu o układy ostrzegawcze na bazie podczerwieni

 

Projekty przejściowe: zima 2008/2009 - EiT zaoczne

 

System ochrony obiektu oparty o czujniki biometryczne. Koncepcja układu elektronicznego i optycznego czytnika linii papilarnych – Marcin Olszewski

Detektor tlenku węgla w oparciu o czujniki elektrochemiczne – Goralewski Krzysztof

Konstrukcja zasilacza napięcia stałego w zakresie 100-300 V na bazie IGBT - Wiesław Kucewicz

Konstrukcja zasilacza napięcia stałego w zakresie 100-300 V o mocy 100 W na bazie tyrystorów – Wojciechowski Wojciech

Miernik indukcyjności w zakresie 1 mH- 1mH – Maciej Lewandowski

Fotocela fotograficzna na pierwszy błysk do lampy błyskowej cyfrowego aparatu fotograficznego – Kamil Nejman

Fotocela fotograficzna na drugi błysk do lampy błyskowej aparatu fotograficznego – Krzysztof Jesień

Elektroniczny układ sterowania silnikiem krokowym – Marek Kupisiński

System bezpieczeństwa statku w oparciu o układy ostrzegawcze na podczerwień – Mariusz Nojszewski

Projekt sekwencji świateł sygnalizacji ulicznej – Emilia Rychlewska

Tranzystorowy wzmacniacz prądu stałego z przetwarzaniem – Kazimierz Taras

Wykorzystanie wiązki promieniowania diód elektroluminescencyjnych i laserów w elektronicznych systemach dozoru i kontroli (konkretny przykład) – Piotr Wojciechowski

 

PhD Students - Docs:

 

1. mgr Bogdan Bojanowski, promotor Kaczmarek, otwarcie przewodu grudzień 2008

2. mgr Grzegorz Leniec, promotor Kaczmarek, przewód otwarty 24.11.2006, praca wysłana do recenzji 20.12.2007r, egzamin przedmiotowy 04.07.2008, obrona 26.09.2008, zatw. 24.10.2008

3. mgr Anna Jasik, promotor Kaczmarek, studia doktoranckie, początek październik 2008

 

 

Habilitacje w toku:

 

1. dr Danuta Piwowarska - Otrzymywanie oraz w właściwości spektralne (advanced spectroscopy) monokrysztalów tlenków metali

2. dr Hubert Fuks - Właściwości EPR oraz strukturalne proszków oraz monokryształów

3. dr. Mariusz Orłowski - Właściwości optyczne i dielektryczne, liniowe i nieliniowe materiałów