YEAR: 2009

 

Group workers (pracownicy naukowi):

 

dr hab. inż. S. M. Kaczmarek Prof. PS - kierownik  

dr H. Fuks

dr D. Piwowarska

dr. G. Leniec

dr M. Orłowski

mgr B. Bojanowski                                                            

doktorant studiów zaocznych: mgr inż. Anna Jasik - od 09.2008

doktorant studiów zaocznych: mgr Tomasz Skibiński - od 09. 2009

 

JCR papers

 

1 - C. Rudowicz, P. Gnutek, M. Lewandowska, M. Orłowski, "Alternative crystal field parameters for rare-earth ions obtained from various techniques: I. Reanalysis of Mössbauer spectroscopy studies of Tm3+ ions in

     TmBa2Cu4O8 and TmBa2Cu3O7−δ high Tc superconductors", J. of All. Comp., 467 (2009) 98-105 (1.510)

2 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "Temperature dependence of the EPR spectra and optical measurements of LiNbO3: Er, Tm single crystal", J. of All. & Comp. 468(1/2) (2009) 581-585 (1.510)

3 - E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, "New cadmium and rare-earth metal tungstates with the sheelite type structure", J. of Rare-Earths, 27(4) (2009) 569-573 (0.530)

4 - G. Leniec, B. Kołodziej, P. Przybylski, S.M. Kaczmarek, J. Typek, B. Brzeziński, E. Grech, "FIR, ESI and EPR studies of a Dy(III) Schiff base podand complex", J. of Non-Cryst. Sol. 355 (2009) 1355-1359 (1.449)

5 - S.M. Kaczmarek, G. Leniec, "Spectral and magnetic properties of macroacyclic and macrobicyclic Schiff base RE complexes", J. of Non-Cryst. Sol. 355 (2009) 1325-1332 (1.449)

6 - S.M. Kaczmarek, A. Bensalah, G. Boulon, Erratum to: ‘‘g-Ray induced color centers in pure and Yb doped LiYF4 and LiLuF4 single crystals” [Optical Materials 28 (2006) 123–128], Opt. Mat. 31 (11) (2009) 1749 (1.714)

7 - S.M. Kaczmarek, D. Piwowarska, K. Matyjasek, M. Orłowski, I.L. Ivleva, "Optical and dielectric properties of SBN61 single crystals doped with Co, Cr, Ni and Ce", Opt. Mat. 31 (12) (2009) 1794-1797 (1.714)

8 - D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, P. Potera, P. Sagan, M. Berkowski, "Structural and lattice defects studies of PbMoO4 single crystals doped with Co2+ ions", Opt. Mat. 31 (12) (2009) 1798-1801 (1.714)

9 - H. Fuks, S.M. Kaczmarek, L. Macalik, B. Macalik, J. Hanuza, "EPR and vibrational studies of YVO4:Tm3+, Yb3+ single crystal", Opt. Mat. 31 (12) (2009) 1883-1887 (1.714)

10 - S.M. Kaczmarek, G. Leniec, J. Typek, G. Boulon, A. Bensalah, "Optical and EPR study of BaY2F8 single crystals doped with Yb", J. of Luminescence 129 (2009) 1568-1574 (1.628)

11 - E. Tomaszewicz, J. Typek, S.M. Kaczmarek, "Synthesis and some properties of new copper and rare-earth metal tungstates", J. of Therm. Anal. & Cal, 98 (2009) 409-421 (1.630),
12 - S.M. Kaczmarek, M. Orlowski, D. Piwowarska, A. Jasik, I.L. Ivleva, "Ferroelectric properties of relaxor type SBN single crystals doped with Cr, Ni and Ce", Rev. Adv. Mat. Sci. (2009) (0.891), accepted to print

13 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, R. Kruk, "Magnetic properties of LiNbO3 single crystals weakly doped by Yb and/or codoped by Pr", Rev. Adv. Mat. Sci., (2009) (0.891), accepted to print

14 - E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, "Reactivity in the solid state between CdWO4 and RE2WO6 (RE=Y, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er and Lu)", Rev. Adv. Mat. Sci. (2009) (0.891), accepted to print

15 - H. Fuks, S.M. Kaczmarek, M. Bosacka, "IR and magnetic properties of some chromium (III) phosphate (V) compounds", Rev. Adv. Mat. Sci. (2009) (0.891), accepted to print

16 - K. Matyjasek, K. Wolska, S.M. Kaczmarek, L.I. Ivleva, "Correlation between domain dynamics and switching currents in Sr0.61Ba0.39Nb2O6  crystals", J. Phys. Cond. Matter, 2009, (1.9), under review

17 - A. Szady-Chełmieniecka, G. Leniec, E. Tomaszewicz, J. Typek, S.M. Kaczmarek, E. Grech, "Crystal structure, DTA-TG and EPR studies of C12H15CuN3OS complex", Chem. Mat. (5.046), under review

18 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, R. Kruk, "Magnetic measurements of the LiNbO3 single crystal weakly doped by Er and codoped by Tm ions", Physica B (2009) (0.822), under review

19 - W. Drozdowski, A. Wojtowicz, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "Scintillation yield of BGO pixel crystals", Radiation Measurements (2009) (1.267), in the print

20 - E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, "New cadmium and rare-earth metal molybdates with scheelite type structure", Mat. Chem. Phys. (1.871) under review

21 - H. Fuks, S.M. Kaczmarek, G. Leniec, L. Macalik, B. Macalik, J. Hanuza, "EPR and vibrational studies of some tungstates and molybdates single crystals", Opt. Mat. (1.714) under review

22 - E. Tomaszewicz, G. Dąbrowska, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, "Solid-state synthesis and characterization of new cadmium and rare-earth metal molybdato-tungstates Cd0.25RE0.50(MoO4)0.25(WO4)0.75  (RE=Pr, Nd, Sm-Dy)", J. Non-Cryst. Sol., (1.449), in the print

23 - A. Makal, K. Woźniak, A. Szady-Chełmeniecka, G. Leniec, J. Typek, S.M. Kaczmarek, E. Tomaszewicz, E. Grech, "Synthesis, crystal structure and characterization of a new monohydrate NCS- and Schiff base copper(II) complex CuL(5-Br)NCS (L=C11H15N2O)", Chem. Mat. (5.046)

24 - S. M. Kaczmarek, E. Tomaszewicz, G. Leniec, A. Jasik, "EPR studies of some praseodymium(III) tungstates", Rev. Adv. Mat. Sci., under review

25 - M. Guzik, J. Cybińska, E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, "Spectroscopic investigations of new class of rare-earth and cadmium/zinc tungstates", J. Non-Cryst. Sol. (1.449), in the print

26 - E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, G. Leniec, "Re-investigations of thermal decomposition of gadolinium sulphate octahydrate", Rev. Adv. Mat. Sci, in the print

 

Other papers in English

 

Conference participation

 

1 - W. Drozdowski, A. Wojtowicz, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "Scintilation YIELD of BGO pixel crystals", LUMDETR'2009, 7th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation, 12-17 July 2009, Kraków, Poland, invited paper

2 - S.M. Kaczmarek, H. Fuks, L. Macalik, B. Macalik, J. Hanuza, "EPR and vibrational studies of some tungstates and molybdates single crystals", ICOM_2009, Herceg Novi, Montenegro, International Conference on Physics of Optical Materials and Devices, oral presentation, 27-30.08.09

3 - E.Tomaszewicz, S.M.Kaczmarek, H.Fuks, "New cadmium and rare-earth metal molybdates (CdRE2(MoO4)2) with the scheelite type structure", ICOM_2009, Herceg Novi, Montenegro, International Conference on Physics of Optical Materials and Devices, oral presentation, 27-30.08.09

4 - S.M. Kaczmarek, E. Tomaszewicz, H. Fuks, "Spectroscopic investigations of new class of rare-earth and zinc/cadmium tungstates and molybdato-tungstates", 6-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA09, L'Aquilla, Italy, 27-30.09.09, invited paper

5 - E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, G. Leniec, "Re-investigations of some properties of gadolinium sulphate octahydrate and intermediate products of its decomposition", 6-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA09, L'Aquilla, Italy, 27-30.09.09

6 - E. Tomaszewicz, G. Dąbrowska, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, "Solid-state synthesis and characterization of new cadmium and rare-earth metal molybdato-tungstates Cd0.25RE0.50(MoO4)0.25(WO4)0.75", 6-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA09, L'Aquilla, Italy, 27-30.09.09

7 - A. Makal, K. Woźniak, A. Szady-Chełmeniecka, E. Tomaszewicz, G. Leniec, S.M. Kaczmarek, E. Grech, "Synthesis, crystal structure and characterization of a new  monohydrate NCS- and Schiff base copper(II) complex", 6-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA09, L'Aquilla, Italy, 27-30.09.09

8 - S.M. Kaczmarek, E. Tomaszewicz, A. Jasik, G. Leniec, "EPR and IR studies of some praseodymium(III) tungstates", 6-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA09, L'Aquilla, Italy, 27-30.09.09

 

Patents:

 

1. E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, "Nowa oksysól w dwuskładnikowym układzie molibdenianu (VI) kadmu i molibdenianów (VI) metali i sposób wytwarzania oksysoli w dwuskładnikowym układzie molibdenianu (VI) kadmu i molibdenianów (VI) metali", 37-s-09, 17.08.2009

2. E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, "Sposób wytwarzania oksysoli w dwuskładnikowym układzie molibdenianu(VI) kadmu i wolframianów(VI) metali", 25.09.2009

 

Projects:

 

1. "Otrzymywanie i badanie właściwości multiferroelektrycznych kompozytów tlenkowych domieszkowanych jonami paramagnetycznymi" - "Growth and investigation of properties of multiferroelectric oxide compsites doped with paramagnetic ions", I 2009

Wykonawcy (workers): dr R.Z. Rogowski, dr hab. inż. J. Baranowska, dr inż. A. Szymczyk, mgr inż. S. Fryszka, dr hab. K. Matyjasek, dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek

2. "Synteza i badanie właściwości nowych związków, potencjalnych laserów, tworzących się w reakcji pomiędzy wolframianami (VI) metali ziem rzadkich RE2WO6 i wolframianami (VI) metali d-elektronowych MWO4", "Synthesis and investigation of the properties of some new compounds, potential lasers, formed during solid-state reaction between RE tungstates and d-electron MWO4 tungstates", I 2009

Wykonawcy (workers): dr E. Tomaszewicz, dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek, dr Rychlewska-Himmel, dr H. Fuks, projekt przyjęty do realizacji, kwota do dyspozycji 250 000zł

3. "Właściwości nieliniowe monokryształów tlenków metali przejściowych i ziem rzadkich oraz szkieł", projekt w ramach konkursu projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa

Wykonawcy: A. Jasik, S.M. Kaczmarek

 

Reviewing:

 

J. of Opt. and Adv. Mat. (6), Opt. Mat. (3), Spectrochim. Acta A (1), J. Lum. (5), Phys. Stat. Sol. b (1), Mat. Chem.  & Phys. (2), J. Phys. Chem. Sol. (2), Phys. Stat. Sol. b (1), Sol. St. Sci. (1), Phys. B (1), J. Physical Chemistry (1), J. Non-Cryst. Sol. (3)  / 27

 

Seminaries:

 

H. Fuks - "Właściwości EPR wybranych fosforanów chromowych"

A. Jasik - "Badanie właściwości nieliniowych światłowodów i innych tlenkowych materiałów nieliniowych"

B. Bojanowski, "EPR oraz wysokociśnieniowa dyfrakcja rentgenowska ortowanadanu żelaza"

D. Piwowarska - "Pomiar prędkości światła" - Dni Nauki_2009

H. Fuks - Dni Nauki_2009

M. Orłowski - "Energia odnawialna z baterii słonecznych"

D. Piwowarska - "Diagonalisation of complete energy matrices"

 

Students:

 

PhD Students - Docs:

 

1. mgr Bogdan Bojanowski, promotor Kaczmarek, otwarcie przewodu grudzień 2009

2. mgr Anna Jasik, promotor Kaczmarek, studia doktoranckie, początek październik 2008

3. mgr Tomasz Skibiński, promotor Kaczmarek, studia doktoranckie, początek październik 2009

 

Habilitacje w toku:

 

1. dr Danuta Piwowarska - Otrzymywanie oraz w właściwości spektralne (advanced spectroscopy) monokrysztalów tlenków metali

2. dr Hubert Fuks - Właściwości EPR oraz strukturalne proszków oraz monokryształów

3. dr. Mariusz Orłowski - Właściwości optyczne i dielektryczne, liniowe i nieliniowe materiałów

 

Projekty przejściowe - studia zaoczne

 

1. PPDW NS- Detektor tlenku węgla w oparciu o czujniki elektrochemiczne - Goralewski Krzysztof

 

     

 

2. Sys. Opt. NS - Stoper z bramkami - Piątek Krzysztof

 

     

 

3. PPDW NS - "Konstrukcja zasilacza napięcia stałego w zakresie 100-300 V o mocy 100 W na bazie tyrystorów" - Wojciechowski Wojciech

 

        

 

4. PPDW NS - "Projekt sekwencji świateł sygnalizacji ulicznej" - Rychlewska Emilia

 

  

 

5. PPDW NS - "Wykorzystanie wiązki promieniowania diód elektroluminescencyjnych i laserów w elektronicznych systemach dozoru i kontroli" - Wojciechowski Piotr

 

  

 

6. PPDW NS - "Tranzystorowy wzmacniacz prądu stałego z przetwarzaniem" - Taras Kazimierz

 

     

 

7. PPDW NS - "System ochrony statku w oparciu o podczerwień" - Mariusz Nojszewski

 

     

 

8. PPDW  NS - "Sterownik silnika krokowego" - Kupisiński Marek

 

     

 

9. PPDW NS - "Miernik indukcyjności w zakresie 1 µH do 1 mH" - Lewandowski Maciej

 

     

 

10. PPDW NS - "Fotocela fotograficzna na pierwszy błysk do lampy błyskowej cyfrowego aparatu fotograficznego"  - Kamil Nejman

 

        

 

11. PPDW NS - "Fotocela fotograficzna na drugi błysk do lampy błyskowej aparatu fotograficznego" - Krzysztof Jesień

 

     

 

12. PPDW NS - "Konstrukcja zasilacza napięcia stałego w zakresie 100-300 V na bazie IGBT" - Wiesław Kucewicz

 

 

13. PPDW NS - "System ochrony obiektu oparty o czujniki biometryczne. Koncepcja układu elektronicznego i optycznego czytnika linii papilarnych" - Marcin Olszewski