In Polish

 

1 - S.M. Kaczmarek, "Wpływ promieniowania jonizującego na charakterystyki optyczne materiałów stosowanych w optoelektronice", rozprawa habilitacyjna, 15 XII 2002, kolokwium 5. 06. 2003, zatwierdzenie 15. 12. 2003

2 - S.M. Kaczmarek, ""Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości optyczne materiałów stosowanych w optoelektronice", książka profesorska, rec. prof. dr. hab. M. Berkowski, prof. dr hab. J. Hanuza, Wyd. Polit. Szcz., 2008, ISBN 978-83-7457-047-3

 

Students

 

Fizyka Techniczna (Technical Physics)

1.      Krzysztof Dobrowolski, „Techniczne aspekty zastosowań światłowodów w aplikacjach nietelekomunikacyjnych”, obrona 13.07.2004

2.      Błażej Felusiak, „Liniowe i nieliniowe właściwości dielektryczne monokryształów Li2B4O7”, obrona 24.10.2005

3.      Rafał Wyrobek, „Przetwornik na wyższe harmoniczne lasera Nd:YAG na bazie Li2B4O7”, obrona 17.10.2005

4.      Michał Radecki, „Solitony i optyczne telekomunikacyjne sieci solitonowe, obrona 30. 11.2006

5.      Mariusz Malka, „Wykorzystanie lasera półprzewodnikowego w układach optoelektronicznych i perspektywy wykorzystania lasera niebieskiego”, obrona 28.11.2005

6.   Jakub Drzazga, "Solitony i solitonowa sieć transmisyjna", obrona 08.12.2005

7.   Katarzyna Repow, "Otrzymywanie i właściwości optyczne i EPR monokryształów SrxBa1-xNb2O6 domieszkowanych chromem", obrona 11.07.2006 z wyróżnieniem

8.   Maciej Stępień, "Właściwości optyczne i EPR fluorków domieszkowanych iterbem"

9.   Czesław Zagórski, "Właściwości optyczne i EPR monokryształów YVO4 domieszkowanych Yb oraz Tm"

 

Docs

 

1 - mgr Danuta Podgórska - przewód otwarty 23.04.2004, egzamin obroniony 4.07.2005

2 - mgr Adam Worsztynowicz - przewód otwarty 17.06.2005, napisana praca oddana 1.03.2007, po recenzjach, egzamin doktorski 23.05.2007, egzamin obroniony 22.06.2007

3 - mgr Grzegorz Leniec - przewód otwarty - 24.11.2006, wysłana 20.12.2007, druga pozytywna recenzja 7.06.2008, egzamin obroniony 26.09. 2008

4 - mgr Bogdan Bojanowski - przewidywane otwarcie przewodu - 12.2009

5 - mgr Anna Jasik - studia doktoranckie rozpoczęte 1.10.2008

6 - mgr Tomasz Skibiński - studia doktoranckie rozpoczęte 1.10.2009

 

KBN-2004-RECENZJA!

 

Recenzja projektu: Mechanizmy gaszenia luminescencji w materiałach laserowych domieszkowanych Yb3+

 

Rest in English

 

1 - S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, T. Tsuboi, M. Wabia, M. Włodarski, W. Olesińska, T. Wrońska, "Blue fluorescence of Ti3+ ions in Ti3+ doped SrAl0.5Ta0.5O3:LaAlO3 crystals, Biul. WAT 2002, received 27.04.2002; revised 17.06.2002, vol. LI, No 12 (2002) pp. 101-115

2 – S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, A. Majchrowski, M. Kwaśny, „Site symmetries of rare-earth and transition metal ions in Li2B4O7 glasses”, Biul. WAT, vol. LII, No 4 (2003) 27-40

3 - S.M. Kaczmarek, A.L. Bajor, J. Wojtkowska, Z. Moroz, M. Kwaśny, „Influence of protons on optical properties of LiNbO3:Cu wafers”, Proc. SPIE, vol. 5136 (2003) 92-100

4 - S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, G. Boulon, M. Włodarski, I. Pracka, D. Podgórska, M. Czuba, M. Kaczmarek, S. Warchoł, "Electronic hot bands in Yb3+ doped LiNbO3 single crystals co-doped with rare-earth ions under influence of g-quanta", Biul. WAT 12 (616) (2003) 5-26, received 30.06.2003, revised 12.07.2004, No. 6067

5 - S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, M. Ito, G. Boulon, M. Włodarski, M. Kwaśny, W. Olesińska, S. Warchoł, D. Podgórska, "Yb3+ to Yb2+ conversion in CaF2 crystals under influence of annealing in hydrogen and g-irradiation", Biul WAT 12 (616) (2003) 27-48, received 28.07.2003, revised 12.07.2004, No. 6077

6 - S.M. Kaczmarek, W. Chen, G. Boulon, M. Włodarski, M. Kaczmarek, D. Podgórska, "Recharging processes of Cr ions in Mg2SiO4 and Y3Al5O12 crystals under influence of annealing and g-irradiation", Biul. WAT  12 (2003) 89-100, received 26.08.2003, revised 12.07.2004, No. 6078

7 - S.M. Kaczmarek, A. Bensalah, G. Boulon, M. Kwaśny, S. Warchoł, "Comparative study of the color centers in some fluoride single crystals", Biul. WAT, 12 (2004) received 17.02.2004, No. 6178, 01 (2005) 29-44

8 - D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, W. Drozdowski, M. Wabia, M. Kwaśny, S. Warchoł, V.M. Rizak, "Recharging processes of Mn ions in Li2B4O7:Mn single crystal and glass samples under the influence of g-irradiation and annealing", Molecular Physics Reports, vol. 39 (2004) 199-222

9 - A. Worsztynowicz, L. Wabia, J. Typek, H. Fuks, S.M. Kaczmarek, M. Kurzawa, M. Bosacka, I. Rychlowska-Himmel, R. Szymczak, M. Baran, "Anomalous behavior of the EPR spectra of Zn2CrV3O11-x compound", Molecular Physics Reports, vol. 39 (2004) 251-254

10 - S.M. Kaczmarek, W. Chen, G. Boulon, M. Wabia, "Recharging processes of Cr ions in Mg2SiO4 and Y3Al5O12 crystals under influence of annealing and g-irradiation", Molecular Physics Reports, vol. 39 (2004) 90-98

11 - S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, G. Boulon, M. Wabia, M. Włodarski, I. Pracka, D. Podgórska, M. Czuba, S. Warchoł, "Optical and EPR properties of Yb doped and Nd, Er and Pr codoped LiNbO3 single crystals under influence of external g-irradiation field", Molecular Physics Reports, vol. 39 (2004) 99-114

12 - S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, M. Ito, G. Boulon, M. Włodarski, M. Kwaśny, W. Olesińska, S. Warchoł, D. Podgórska, "Yb3+ to Yb2+ conversion in CaF2 crystals", Molecular Physics Reports, vol. 39 (2004) 115-129

13 - D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, W. Drozdowski, M. Kwaśny, S. Warchoł, V. Rizak, "EPR and optical properties of Li2B4O7:Mn and Li2B4O7:Mn, Eu single crystals  under the influence of g-irradiation and annealing", Biul. WAT, received 15.03.2004, No. 6185, 01 (2005) 61-80

14 - S.M. Kaczmarek, "Characterization of the Li2B4O7 glasses doped with Mn2+ ions using g-irradiation and annealing", Annals of the Polish Chemical Society, 2004, vol. 3, Part 2, pp. 745-748

15 - D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, M. Włodarski, M. Kwaśny, S. Warchoł, V. M. Rizak, W. Drozdowski, "EPR and optical properties of Li2B4O7:Mn glass samples under the Iinfluence of g-irradiation and annealing", Biul. WAT 12 (2004) received 17.02.2004, 01 (2005) 45-60

16 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, G. Boulon, "EPR and optical properties of CaF2:Yb single crystals", SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics which will be held 28 August through 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland - poster, paper: 5958-82, Proc. SPIE, ISBN 0-8194-5965-8, vol. 5958 (2005), pp. 531-50

17 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, W. Ryba-Romanowski, M. Berkowski, "EPR and optical properties of La3Ga5.5Ta0.5O14:Ho, Yb single crystals", SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics which will be held 28 August through 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland - poster, paper: 5958-84, Proc. SPIE, ISBN 0-8194-5965-8, vol. 5958 (2005), pp. 552-560

18 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, J. Hanuza, "EPR and optical properties of LiNbO3:Yb, Pr single crystals", SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics which will be held 28 August through 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland - oral, paper: 5958-11, Proc. SPIE, ISBN 0-8194-5965-8, vol. 5958 (2005), pp. 64-73

19 - H. Fuks, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "EPR and optical properties of La3Ga5.5Ta0.5O14:Co2+ single crystals", SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics 28 August - 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland - poster, paper: 5958-83, Proc. SPIE, ISBN 0-8194-5965-8, vol. 5958 (2005), pp. 541-551

20 - E. Tomaszewicz, A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, Reactivity in the solid state between CuWO4 and RE2WO6 where RE=Nd, Sm, Eu, Dy, Ho, Er", Materiały Seminarium im. St. Bretsznajdera, 319-323, 27/28 IX. 2007

 

Science Citation Index JCR

 

1 - S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, T. Tsuboi, M. Wabia, M. Włodarski, W. Olesińska, T. Wrońska, „Blue fluorescence of Ti3+ ions in Ti3+ doped, g-irradiated SrAl0.5Ta0.5:LaAlO3 crystals”, Nukleonika, 1 (2003), received 30.04.2002, revised 11.09.2002, vol. 48, No 1 (2003), pp. 35-40 (0.36)

2 - S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, G. Boulon, "Valency states of Yb, Eu, Dy and Ti ions in Li2B4O7 glasses", Opt. Mat., Vol. 22, No. 4, June 2003, pp. 303-310 (1.623)

3 - S.M. Kaczmarek, G. Boulon, "The presence of different oxidation states of cations in optical hosts on the base of Co: SrLaGa3O7", Opt. Mat., 24 (2003) 151-162 (1.623)

4 - T. Tsuboi, S.M. Kaczmarek, G. Boulon, "Spectral properties of Yb3+ ions in LiNbO3 single crystals co-doped with rare-earth ions", Journal of Alloys & Compounds, vol. 380 (1-2) (2004) 196-201 (1.08)

5 - S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, M. Ito, G. Boulon, G. Leniec, "Optical study of the Yb3+ to Yb2+ conversion in CaF2 crystals", J. Phys.: Cond. Matter, 17 (2005) 3771-3786 (2.04)

6 - D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, W. Drozdowski, M. Berkowski, A. Worsztynowicz, "Growth and optical properties of Li2B4O7 single crystals pure and doped with Yb, Co and Mn ions for nonlinear applications", Acta Phys. Pol. A, 107 (2005) 507-518 (0.495)

7 - A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, M. Kurzawa, M. Bosacka, " Magnetic study of Cr3+ ion in M2CrV3O11-x (M=Zn, Mg) compounds", J. Solid State Chem, 178/7 (2005) 2231-2236 (1.815)

8 - S.M. Kaczmarek, W. Chen, G. Boulon, "Recharging processes of Cr ions in Mg2SiO4 and Y3Al5O12 under influence of annealing and g-irradiation", Cryst. Res. & Tech., 41 (1) (2006) 41-47 (0.863)

9 - S.M. Kaczmarek, A. Bensalah, G. Boulon, "G-ray induced color centers in pure and Yb doped LiYF4 and LiLuF4 single crystals", Opt. Mat., 28/1-2 (2006) 123-128 (1.709)

Correction of Fig2

10 - D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, I. Stefaniuk, "Growth and EPR and optical properties of Li2B4O7 single crystals doped with Co2+ ions", J. Cryst. Growth, 291 (2006) 123-129 (1.809)

11 - H. Fuks, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "Site symmetries of vanadium ions in La3Ga5.5Ta0.5O14 single crystals", Phys. Stat. Sol. A, 203 (15) (2006) 3640-3650 (1.221)

12 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, B. Kołodziej, E. Grech,  W. Schilf, "Spectroscopic and magnetic properties of gadolinium macrobicyclic cryptate complex", J. Phys. : Cond. Matter, 18 (2006) 9871-9880 (2.038)

13 - E. Tomaszewicz, A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, "Subsolidus phase relations in CuWO4-Gd2WO6 system", Solid State Science,  9 (2007) 43-51 (1.698)

14 - S.M. Kaczmarek, "Recharging processes of active ions and radiation defects in some laser crystals doped with RE and TM under proton irradiation", Opt. Mat., 29  (2007) 1400-1407 (1.519)

15 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "A new low symmetry centres of Yb3+ impurities in lithium niobate single crystals", Opt. Mat., 29 (2007) 1440-1446 (1.519)

16 – M. Bosacka, A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, P. Jakubas, „Reactivity of FeVO4 towards selected molybdates(VI) of divalent transition metals”, J. Phys. & Chem. of Solids, Vol. 68, Issues 5-6May-June 2007Pages 1184-1192 (0.899)

17 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, B. Kołodziej, E. Grech, W. Schilf, "Magnetic and spectroscopic properties of gadolinium macroacyclic Schiff base complex", Solid State Sciences, 9 (2007) 267-273(1.698)

18 - S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, K. Repow, M. Orłowski, A. Worsztynowicz, M. Wlodarski, "Optical and dielectric properties of Sr0.33Ba0.67Nb2O6:Cr and Sr0.58Ba0.42Nb2O6:Cr, Yb single crystals", Rev. Adv. Mat. Sci., 14 (2007) 49-56 (1.122)

19 - A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, V. Mody, R.S. Czernuszewicz, "Vanadochromates with divalent metals; structural and magnetic characterization", Rev. Adv. Mat. Sci., 14 (2007) 33-40 (1.122)

20 - A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, M. Bosacka, V. Mody, R.S. Czernuszewicz, "Structural and magnetic characterization of the Cr3+ and Ni2+ ion species in Ni2CrV3O11", Rev. Adv. Mat. Sci., 14 (2007) 24-32 (1.122)

21 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, B. Kołodziej, E. Grech, W. Schilf, "Spectroscopic and magnetic properties of gadolinium macroacyclic and macrobicyclic complexes", Sol. St. Phenomena, 128 (2007) 199-205 (0.498)

22 - A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, E. Tomaszewicz, "Magneto-chemical properties of some new Ni and Co rare-earth metal tungstates", Sol. St. Phenomena, 128 (2007) 207-212 (0.498)

23 - A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, W. Paszkowicz, R. Minikayev, "Crystal structure of magnesium chromium vanadate Mg2CrV3O11, a member of A2BV3O11 vanadate family", Powder Diff., 22(3) (2007) 246-252 (0.59)

24 - D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek. M. Berkowski, "Growth and characterization of Li2B4O7 single crystals pure and doped with Co ions", Cryst. Res. Tech., 42 (12) (2007) 1329-1344 (0.768)

25 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "EPR and optical study of coupled pairs in weakly doped LiNbO3:Yb single crystal", Res. Chem. Intermediates, 33 (8/9) (2007) 885-899 (0.647)

26 -  T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "EPR and optical measurements of weakly doped LiNbO3:Er", Physica B, 400 (2007) 99-105 (0.751)

27 - K. Matyjasek, K. Repow, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "Effect of electrical conductivity on the polarization behavior in the relaxor – ferroelectric Sr0.33Ba0.67Nb2O6", J. Phys. Cond. Matter, 19 (2007) 466207 (10pp) (1.886)

28 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, C. Rudowicz, "EPR and optical study of magnetically coupled Yb3+ ion pairs in weakly doped LiNbO3:Yb single crystal", Physica B, 403 (2008) 207-218 (0.822)

29 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, G. Boulon, "EPR results and Raman spectroscopy as a complementary characterization of isolated Yb ions and Yb pairs in CaF2:Yb single crystals", J. All. Comp., 451 (1/2) (2008) 116-121 (1.510)

30 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, J. Hanuza, "EPR and optical studies of LiNbO3:Yb and LiNbO3:Yb, Pr single crystals", J. All. Comp., 451 (1/2) (2008) 240-247 (1.510)

31 - P. Przybylski, B. Kołodziej, G. Leniec, S.M. Kaczmarek, E. Grech, J. Typek, B. Brzeziński, "ESI MS, spectroscopic and semiempirical characterization of a new macrobicyclic complex with Er(III)         cation", J. Mol. Structure, 878 (2008) 95-103 (1.594)

32 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "EPR study of low symmetry Er centers in congruent lithium niobate", Phys. Stat. Sol. b,  245 (5) (2008) 998-1002 (1.166)

33 - K. Matyjasek, K. Wolska, S.M. Kaczmarek, R.Z. Rogowski, "Domain nucleation and growth in relaxor-ferroelectric Sr0.58Ba0.42Nb2O6 doped with chromium and ytterbium", J. Phys. Cond. Matter, 20 (2008) 295218 (6pp) (1.9)

34 - H. Fuks, S.M. Kaczmarek, T. Bodziony, M. Berkowski, "EPR measurements of highly doped SrLaGa3O7: Co, V single crystals", Applied Mag. Res., 34 (2008) 27-36 (0.748)

35 - S.M. Kaczmarek, T. Bodziony, "Low symmetry centers in LiNbO3 doped with Yb and Er", J. Non-Cryst. Sol., 354 (2008) 4202-4210 (1.449)

36 - D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "Growth, optical and magnetic properties of PbMoO4 pure and doped with Co2+ ions", J. Non-Cryst. Sol., 354 (2008) 4437-4442 (1.449)

37 - G. Leniec, J. Typek, S.M. Kaczmarek, "Magnetic properties of a new Er (III) macrobicyclic complex studied by EPR", Applied Mag. Res., 35(1) (2008) 197-203 (0.748)

38 - R. Z. Rogowski, K. Matyjasek, K. Wolska and S. M. Kaczmarek, "Kinetics of polarization switching in relaxor-ferroelectric S50Ba50Nb2O6 crystal doped with chromium", Phase Transitions, 81 (11/12) (2008) 1039-1047 (1.2)

39 - E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, "New cadmium and rare-earth metal tungstates with the sheelite type structure", J. of Rare-Earths, 27(4) (2009) 569-573 (0.530)

40 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "Temperature dependence of the EPR spectra and optical measurements of LiNbO3: Er, Tm single crystal", J. of All. & Comp. 468 (1/2) (2009) 581-585 (1.510)

41 - G. Leniec, P. Przybylski, J. Typek, S.M. Kaczmarek, E. Grech, B. Kołodziej, B. Brzeziński, "EPR and IR study of a Dy(III) macroacyclic Schiff base complex", J. of Non-Cryst. Sol. (1.449), 355 (2009) 1355-1359 (1.449)

42 - S.M. Kaczmarek, G. Leniec, "Spectral and magnetic properties of macroacyclic and macrobicyclic Schiff base RE complexes as selective catalyzers, contrasts and enzymes", J. of Non-Cryst. Sol. (1.449), 355 (2009) 1325-1332 (1.449)

43 - S.M. Kaczmarek, A. Bensalah, G. Boulon, Erratum to: ‘‘g-Ray induced color centers in pure and Yb doped LiYF4 and LiLuF4 single crystals” [Optical Materials 28 (2006) 123–128], Opt. Mat. 31 (11) (2009) 1749 (1.714)

44 - S.M. Kaczmarek, D. Piwowarska, K. Matyjasek, M. Orłowski, I.L. Ivleva, "Optical and dielectric properties of SBN61 single crystals doped with Co, Cr, Ni and Ce", Opt. Mat. 31 (12) (2009)1794-1797 (1.714)

45 - H. Fuks, S.M. Kaczmarek, L. Macalik, B. Macalik, J. Hanuza, "EPR and vibrational studies of YVO4:Tm3+, Yb3+ single crystal", Opt. Mat. 31 (12) (2009) 1883-1887 (1.714)

46 - D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, P. Potera, P. Sagan, M. Berkowski, "Structural and lattice defects studies of PbMoO4 single crystals doped with Co2+ ions", Opt. Mat. 31 (12) (2009) 1798-1801(1.714)

47 - S.M. Kaczmarek, G. Leniec, J. Typek, G. Boulon, A. Bensalah, "Optical and EPR study of BaY2F8 single crystals doped with Yb", J. of Luminescence 129 (2009) 1568-1574 (1.628)

48 - E. Tomaszewicz, J. Typek, S.M. Kaczmarek, "Synthesis and some properties of new copper and rare-earth metal tungstates", J. of Therm. Analys. Calorim.. 89 (2009) 409-421 (1.630)

49 - S.M. Kaczmarek, M. Orlowski, D. Piwowarska, A. Jasik, I.L. Ivleva, "Ferroelectric properties of relaxor type SBN single crystals doped with Cr, Ni and Ce", J. of Optoel. & Adv. Mat. (0.827), accepted to print

50 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, R. Kruk, "Influence of Tm codopant on magnetic properties of Er-doped lithium niobate single crystals", J. of Optoel. & Adv. Mat. (0.827), accepted to print

51 - E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, "Reactivity in the solid state between CdWO4 and RE2WO6 (RE=Y, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er and Lu)", J. of Optoel. & Adv. Mat (0.827), accepted to print

52 - H. Fuks, S.M. Kaczmarek, M. Bosacka, "IR and magnetic properties of some chromium (III) phosphate (V) compounds", J. of Optoel. & Adv. Mat (0.827), accepted to print

53 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, R. Kruk, "Magnetic measurements of the LiNbO3 single crystal weakly doped by Er and codoped by Tm ions", Physica B (2009) (0.822), under review

54 - W. Drozdowski, A. Wojtowicz, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "Scintillation yield of BGO pixel crystals", Radiation Measurements (2009), (1.267) under review

55 - K. Matyjasek, K. Wolska, S.M. Kaczmarek, L.I. Ivleva, "Imaging of domain structure in Sr0.61Ba0.39Nb2O6 by liquid crystal surface decoration", J. Phys. Cond. Matter, (2009), (1.9), under review

56 - A. Szady-Chełmieniecka, G. Leniec, E. Tomaszewicz, J. Typek, S.M. Kaczmarek, E. Grech, "Crystal structure, DTA-TG and EPR studies of C12H15CuN3OS complex", Mat. Chem., (4.883) under review

58 - E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, "New cadmium and rare-earth metal molybdates with scheelite type structure", Mat. Chem. Phys. (1.871) under review

59 - H. Fuks, S.M. Kaczmarek, G. Leniec, L. Macalik, B. Macalik, J. Hanuza, "EPR and vibrational studies of some tungstates and molybdates single crystals", Opt. Mat. (1.714) under review

60 - E. Tomaszewicz, G. Dąbrowska, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, "Solid-state synthesis and characterization of new cadmium and rare-earth metal molybdato-tungstates Cd0.25RE0.50(MoO4)0.25(WO4)0.75  (RE=Pr, Nd, Sm-Dy)", JNCS (1.449), under review

61 - A. Makal, K. Woźniak, A. Szady-Chełmeniecka, G. Leniec, J. Typek, S.M. Kaczmarek, E. Tomaszewicz, E. Grech, "Synthesis, crystal structure and characterization of a new monohydrate NCS- and Schiff base copper(II) complex CuL(5-Br)NCS (L=C11H15N2O)", Chem. Mat. (4.883), under review

62 - S. M. Kaczmarek, E. Tomaszewicz, G. Leniec, A. Jasik, "EPR studies of some praseodymium(III) tungstates", J. Adv. Mat. Sci., under review

63 - M. Guzik, J. Cybińska, E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, "Spectroscopic investigations of new class of rare-earth and cadmium/zinc tungstates", JNCS (1.449), under review

64 - E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, G. Leniec, "Re-investigations of thermal decomposition of gadolinium sulphate octahydrate", J. Adv. Mat. Sci., under review

 

Conferences

 

1 - M. Berkowski, S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, M. Wabia, M. Włodarski, W. Olesińska, "Growth and optical properties of Ti3+ doped SrAl0.5Ta0.5O3: LaAlO3 single crystals", Sympozjum: Wzrost i charakteryzacja kryształów objętościowych, 25-26.04.2002, Poznań, Abstracts, P1, poster

2 - T. Tsuboi, S.M. Kaczmarek, T. Wrońska, "Site symmetries of rare-earth and transition metal ions in Li2B4O7 glasses", International Conference on Solid State Crystals, Oct. 14-18, 2002, Zakopane, Abstracts, B19

3 - S.M. Kaczmarek, A. L. Bajor, J. Wojtkowska, Z. Moroz, M. Kwaśny, "Influence of protons on optical characteristics of LiNbO3: Cu, Fe and Cr wafers", ICSSC, Oct. 14-18, 2002, Zakopane, Abstracts, B20, poster

4 - M. Orlowski, J. Majszczyk, M. Berkowski, S.M. Kaczmarek and M. Wabia, "Dielectric and ultrasonic study of two new mixed crystals for nonlinear optics", VI International Workshop on Nonlinear Optics Applications, NOA 2002, Lukecin, Poland, September 5-8, 2002, Abstracts, poster

5 - S.M. Kaczmarek, Taiju Tsuboi, Marek Berkowski, and Marian Wabia, "Growth and optical properties of Ti3+ doped solid solution SrAl0.5Ta0.5O3 : LaAlO3 single crystals", Third International Conference on Inorganic Materials, Konstanz, Germany, 7-10 Sep. 2002

6 - S.M. Kaczmarek, G. Boulon, "Controlling of the charge states in laser crystals", september 30 - october 2 2002, Colloque Franco-Pologne, Lyon, France, invited lecture

7 - S.M. Kaczmarek, G. Boulon, "The presence of different oxidation states of cations in optical hosts on the base of Co:SrLaGa3O7 and Ce:Y3Al5O12", december 9-11 2002, 5-th French-Israeli Workshop On Optical Properties Of Inorganic Materials, Lyon, France, invited lecture

8 - T. Tsuboi, S.M. Kaczmarek, G. Boulon, "Spectral properties of LiNbO3 single crystals co-doped with rare-earth and Yb3+ ions", oral presentation, Ladek Zdroj, June 21-26 2003, oral presentation

9 - S.M. Kaczmarek, W. Chen, G. Boulon, M. Wabia, "Recharging processes of Cr ions in Mg2SiO4 and  Y3Al5O12 crystals under influence of annealing and g-irradiation", Intermolecular Interactions in Matter 02-06 september 2003, Miedzyzdroje, Poland, Abstracts P5, poster

10 - D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, ""Recharging processes of Mn ions in Li2B4O7:Mn single crystal and glass samples", Inorg623, 4th International Conference on Inorganic Materials, Antwerp, Belgium, 19-21 September 2004, poster
11 - S.M. Kaczmarek, A. Bensalah, G. Boulon, Inorg620, "Gamma-ray induced color centers in pure and Yb doped LiYF4 and LiLuF4 single crystals", 4th International Conference on Inorganic Materials, Antwerp, Belgium, 19-21 September 2004, poster
12 - A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, R. Szymczak, M. Kurzawa, M. Baran, B. Kuklinski, A. Koruyło, M. Grinberg, "Cr3+ ion pairs in M2CrV3O11-x (M=Zn, Ni, Mg) compounds", "Silnie skorelowane fermiony - od nadprzewodnictwa do kolosalnego magnetooporu",  "Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe", 06-10 Czerwiec 2004, Warszawa Ośrodek Rekolekcyjny na Bielanach, Materiały Konferencyjne, poster P42

13 - G. Leniec, B. Kołodziej, E. Grech, S.M. Kaczmarek, R. Szymczak, M. Baran, B. Kukliński, "EPR, photoluminescence and magnetic research of selected lanthanides complexes with Schiff base derivatives of tris[4-(5-chloro-2-hydroksyfenylo)-3-aza-3-butenylo]amina podands", "Silnie skorelowane fermiony - od nadprzewodnictwa do kolosalnego magnetooporu",  "Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe", 06-10 Czerwiec 2004, Warszawa Ośrodek Rekolekcyjny na Bielanach, Materiały Konferencyjne, poster P18

14 - D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, A. Worsztynowicz, "Monokryształy Li2B4O7 dla zastosowań w nieliniowej optyce", VII International Workshop on Nonlinear Optics Applications NOA 2004, Konstancin-Jeziorna, 17-20 June 2004, lecture

15 - S.M. Kaczmarek, "Charakteryzacja monokryształów i szkieł z domieszkami aktywnymi optycznie przy pomocy promieniowania jonizującego; gamma, elektrony, protony", XLVII Zjazd PTChem i SITPChem, sekcja: Chemia ciała stałego i fizykochemia materiałów, Wrocław 12-17.09. 2004, wykład proszony

16 - S.M. Kaczmarek, A. Bensalah, G. Boulon, "G-ray and annealing in hydrogen influence on the absorption and emission spectra of pure and Yb doped fluorids", Polish-French-Israeli Symposium on Spectroscopy of Modern Materials in Physics and Biology, Będlewo, 27-30.09.2004, poster

17 - S.M. Kaczmarek, D. Podgórska, M. Berkowski, "Multivalence states of Mn and Yb ions in Li2B4O7 single crystals and glasses", Polish-French-Israeli Symposium on Spectroscopy of Modern Materials in Physics and Biology, Będlewo, 27-30.09.2004, poster

18 - W. Paszkowicz, S.M. Kaczmarek, "Reduction of 'left-handed'Yttrium Orthovanadate Single Crystals", International Conference on Experimental and Computing Methods in High Resolution Diffraction Applied for Structure Characterization of Modern Materiale, HREDAMM 2004, Zakopane, June 13-17, 2004, poster P6, Book of Abstracts, 68-69

19 - S.M. Kaczmarek, "Some new materials for medicine and industry", University of Houston, Houston 23.08.2005, 2.30PM

20 - S.M. Kaczmarek, G. Boulon, G. Leniec, "EPR and optical properties of CaF2:Yb single crystals", SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics which will be held 28 August through 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland - poster, paper: 5958-82

21 - T. Bodziony, W. Ryba-Romanowski, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "EPR and optical properties of La3Ga5.5Ta0.5O14:Ho, Yb single crystals", SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics which will be held 28 August through 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland - poster, paper: 5958-84

22 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, J. Hanuza, "EPR and optical properties of LiNbO3:Yb, Pr single crystals", SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics which will be held 28 August through 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland - oral, paper: 5958-11

23 - D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, I. Stefaniuk, W. Drozdowski, M. Kwaśny, "EPR and optical properties of Li2B4O7 single crystals doped with Co2+ ions", SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics which will be held 28 August through 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland - oral, paper: 5958-5

24 - H. Fuks, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "EPR and optical properties of La3Ga5.5Ta0.5O14:Co2+ single crystals", SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics which will be held 28 August through 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland - poster, paper: 5958-83

25 - S.M. Kaczmarek, G. Boulon, T. Tsuboi, "Recharging procsses of active ions and radiation defects in some laser crystals doped with RE and TM", 2nd International Conference on  Physics of Laser Crystals, 2nd ICPLC 2005, Yalta, Ukraine, September, 25 – 30, 2005 - invited paper

26 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "Some new C1 symmetry centers in LiNbO3 doped with Yb and Pr", 2nd International Conference on  Physics of Laser Crystals, 2nd ICPLC 2005, Yalta, Ukraine, September, 25 – 30, 2005 - poster

27 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, G. Boulon, "EPR results as a complementary characterization of isolated Yb ions and Yb pairs in CaF2:Yb single crystals", International Conference on f-elements '06, 4-9.09.2006, Wrocław, Poland, poster

28 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "EPR, magnetic and optical study of coupled Yb3+ ion pairs in weakly doped LiNbO3:Yb single crystal", International Conference on f-elements '06, 4-9.09.2006, Wrocław, Poland, poster

29 - A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, G. Leniec, E. Tomaszewicz, "Reactivity in the solid state between MWO4 (M=Zn, Co, Ni) and RE2WO6 (RE=Y, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Lu). IR spectroscopy and EPR properties", International Conference on f-elements '06, 4-9.09.2006, Wrocław, Poland, poster

30 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, B. Kołodziej, E. Grech, "IR Spectroscopy and EPR properties of gadolinium macrobicyclic cryptate complex", International Conference on f-elements '06, 4-9.09.2006, Wrocław, Poland, poster

31 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, B. Kołodziej, E. Grech, "Magnetic and IR spectroscopy properties of  gadolinium macrocyclic Schiff base", International Conference on f-elements '06, 4-9.09.2006, Wrocław, Poland, poster

32 - S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, K. Repow, A. Worsztynowicz, "Optical and dielectric properties of Sr­0.6Ba0.4­Nb2O6 single crystal doped with Cr and Yb", International Conference on f-elements '06, 4-9.09.2006, Wrocław, Poland, poster

33 - A. Worsztynowicz, M. Bosacka, S.M. Kaczmarek, "Molybdovanadates Fe3M2Mo2V3O20 as catalysts in the ODH processes", International Conference on Catalysts, Praha, 2006, poster

34 - A. Worsztynowicz, E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, "Magneto-chemical properties of some new Ni and Co tungstates with rare earth ions formed as NiRE2W2O10, Co2RE2W3O14 and CoRE4W3O16 where RE=Nd, Sm, Eu,Gd and Er and M=Ni, Co", E_MRS 4-8.09.2006, poster

35 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, B. Kołodziej, E. Grech, "Spectroscopic and magnetic properties of gadolinium macroacyclic and macrobicyclic complexes", E_MRS 4-8.09.2006, poster

36 - A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, M. Bosacka, "Structural and magnetic characterization of the Cr3+ and Ni2+ ion species in Ni2CrV3O11", International Conference on Functional Materials, Athens 17-23.09.2006, poster

37 - S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, K. Repow, M. Orłowski, M. Włodarski..., "Optical and dielectric properties of Sr0.5Ba0.5Nb2O6 pure and doped with chromium", International Conference on Functional Materials, Athens 17-23.09.2006, poster

38 - A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, R. Czernuszewicz, “Vanadochromates with divalent metals – structural and magnetic characterization”, International Conference on Functional Materials, Athens 17-23.09.2006, oral

39 - S.M. Kaczmarek, INTERNATIONAL CONFERENCE ON  PHYSICS OF LASER CRYSTALS, International Workshop: Radiation Processes in Nano and Bulk Materials, Sevastopol , September, 17-21, 2007, lecture, "Ionizing radiation as a tool of crystal characterization", a member of the Scientific Advisory Committee

40 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, INTERNATIONAL CONFERENCE ON  PHYSICS OF LASER CRYSTALS, International Workshop: Radiation Processes in Nano and Bulk Materials, Sevastopol, September, 17-21, 2007, "The influence of Tm codopant on magnetic properties of Er doped lithium niobate single crystal", poster

41 - S.M. Kaczmarek, T. Bodziony, "Low symmetry centers in LiNbO3 doped with Yb and Er. Possibility of pairs formation", International Workshop: Radiation Processes in Nano and Bulk Materials, Sevastopol, September, 17-21, 2007, lecture

42 - D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek. M. Berkowski, I. Stefaniuk, "Growth and characterization of Li2B4O7 single crystals pure and doped with Co ions", ICCG Zakopane 2007, poster

43. H. Fuks, S.M. Kaczmarek, T. Bodziony, "EPR measurements of highly doped SrLaGa3O7: Co, V single crystals", XXII Conference on Radio and Microwave Spectroscopy RAMIS 2007, 22-25.04.2007, Będlewo k/Poznania, poster

44. T. Bodziony, R. Kruk, S.M. Kaczmarek, "Magnetic properties of weakly doped LiNbO3: Yb single crystals", XXII Conference on Radio and Microwave Spectroscopy RAMIS 2007, 22-25.04.2007, Będlewo k/Poznania, poster

45. B. Bojanowski, S.M. Kaczmarek, "EPR spectroscopy of FeVO4 - single crystal study", XXII Conference on Radio and Microwave Spectroscopy RAMIS 2007, 22-25.04.2007, Będlewo k/Poznania, poster

46. G. Leniec, J. Typek, S.M. Kaczmarek, "Magnetic properties of a new Er (III) macrobicyclic complex studied by EPR", XXII Conference on Radio and Microwave Spectroscopy RAMIS 2007, 22-25.04.2007, Będlewo k/Poznania, poster

47 - D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "Growth, optical and magnetic properties of PbMoO4 pure and doped with Co2+ ions", 4-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, 01-06.09.2007, Gdańsk-Jelitkowo, poster

48 - S.M. Kaczmarek, T. Bodziony, "Low symmetry centers in LiNbO3 doped with Yb and Er", 4-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, 01-06.09.2007, Gdańsk-Jelitkowo, lecture

49 - E. Tomaszewicz, A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, "Reactivity in the solid state between CuWO4 and Re2WO6 where RE=Nd, Sm, Eu, Dy. Ho, Er", Seminarium im. St. Bretsznajdera, Płock, 27/28 IX 2007, poster

50 - S.M. Kaczmarek, G. Leniec, "Spectral and magnetic properties of macroacyclic and macrobicyclic Schiff base RE complexes as selective catalyzers, contrasts and enzymes", lecture, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008

51 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, R. Kruk, "Influence of Tm codopant on magnetic properties of Er-doped lithium niobate single crystals", oral, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008

52 - H. Fuks, S.M. Kaczmarek, M. Bosacka, "EPR properties of Cr2P4O13, b-CrPO4, Cr4(P2O7)3 and Cr(PO3)3", poster, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008, poster

53 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, "EPR and IR study of a Dy(III) macroacyclic Schiff base complex", poster, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008, poster

54 - E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, "IR and magnetic properties of the compounds formed in the solid state between CuWO4, CdWO4 and RE2WO6 (RE=Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho and Er)", poster, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008, poster

55 - S.M. Kaczmarek, M. Orlowski, D. Piwowarska, K. Matyjasek, L. I. Ivleva, "Ferroelectric properties of relaxor type SBN single crystals doped with Co, Cr, Ni and Ce", poster, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008, poster

56 -  S.M. Kaczmarek, G. Leniec, J. Typek, G. Boulon, A. Bensalah, "Optical and EPR properties of BaY2F8 single crystals doped with Yb", poster, 15-th International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter, ICL'08, Lyon, 7-11 July 2008, France, poster

57 - H. Fuks, L. Macalik, S.M. Kaczmarek, S. Macalik, J. Hanuza, "EPR, IR, Raman and PL spectroscopy of YVO4:Yb, Tm single crystals", oral, The second Int. Workshop on Adv. Spectr. and Opt. Mat., 13-17 July 2008 Gdańsk, Poland

58 - S.M. Kaczmarek, D. Piwowarska, K. Matyjasek, M. Orłowski, L. Ivleva, "Optical and dielectric properties of SBN:61 single crystals doped with Ni, Cr, Co and Ce", The second Int. Workshop on Adv. Spectr. and Opt. Mat., 13-17 July 2008 Gdańsk, Poland, poster

59 - S.M. Kaczmarek, T. Bodziony, R. Kruk, "Magnetic properties of LiNbO3: Yb single crystals", poster, The second Int. Workshop on Adv. Spectr. and Opt. Mat., 13-17 July 2008 Gdańsk, Poland, poster

60 - D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, P. Potera, P. Sagan, "Structural, dielectric, electron paramagnetic resonance and optical studies of PbMoO4 single crystals doped with Co2+ ions", poster, The second Int. Workshop on Adv. Spectr. and Opt. Mat., 13-17 July 2008 Gdańsk, Poland, poster

61 - S.M. Kaczmarek, G. Leniec, G. Boulon, A. Bensalah, "Optical and EPR properties of BaY2F8 single crystals doped with Yb", poster, The second Int. Workshop on Adv. Spectr. and Opt. Mat., 13-17 July 2008 Gdańsk, Poland, poster

62 - E. Tomaszewicz, L. Białończyk, H. Fuks, S.M. Kaczmarek, "New cadmium and rare-earth metal tungstates with the sheelite type structure", Karpacz, 2008, poster

63 - E. Tomaszewicz, D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, "Reactivity in the solid state between copper tungstate and some rare-earth metal molybdates (RE2MoO6)", Karpacz, 2008, poster

64 - M. Guzik, J. Cybińska, E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, "Spectroscopic investigations of new class of rare-earth and zinc/cadmium tungstates and molybdato-tungstates", 6-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA09, L'Aquilla, Italy, 27-30.09.09, invited paper

65 - E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, G. Leniec, "Re-investigations of some properties of gadolinium sulphate octahydrate and intermediate products of its decomposition", 6-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA09, L'Aquilla, Italy, 27-30.09.09, poster
65 - W. Drozdowski, A. Wojtowicz, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "Scintillation yield of BGO pixel crystals", 7-th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation, LUMDETR, Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation, Kraków, July 12-17, 2009, invited paper

66 - S.M. Kaczmarek, H. Fuks, L. Macalik, B. Macalik, J. Hanuza, "EPR and vibrational studies of some tungstates and molybdates single crystals", ICOM_2009, Herceg Novi, Montenegro, International Conference on Physics of Optical Materials and Devices, 27-30.08.09, poster

67 - E.Tomaszewicz, S.M.Kaczmarek, H.Fuks, "New cadmium and rare-earth metal molybdates (CdRE2(MoO4)2) with the scheelite type structure", ICOM_2009, Herceg Novi, Montenegro, International Conference on Physics of Optical Materials and Devices, 27-30.08.09, poster

68 - E. Tomaszewicz, G. Dąbrowska, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, "Solid-state synthesis and characterization of new cadmium and rare-earth metal molybdato-tungstates Cd0.25RE0.50(MoO4)0.25(WO4)0.75", 6-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA09, L'Aquilla, Italy, 27-30.09.09

69 - A. Makal, K. Woźniak, A. Szady-Chełmeniecka, E. Tomaszewicz, G. Leniec, S.M. Kaczmarek, E. Grech, "Synthesis, crystal structure and characterization of a new  monohydrate NCS- and Schiff base copper(II) complex", 6-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA09, L'Aquilla, Italy, 27-30.09.09

70 - S.M. Kaczmarek, E. Tomaszewicz, G. Leniec, A. Jasik, "EPR and IR studies of some praseodymium(III) tungstates", 6-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA09, L'Aquilla, Italy, 27-30.09.09, poster

71 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "Magnetic properties of LiNbO3:Er,Tm single crystals", 6-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA09, L'Aquilla, Italy, 27-30.09.09

poster