Skład osobowy (pracownicy naukowi):

 

dr hab. inż. Prof. PS M. Wabia - Kierownik

prof. dr hab. N. Guskos

dr hab. inż. M. Berkowski Prof. PS

dr J. Majszczyk

dr S. Marczyński

dr J. Typek

dr J. Zaleśny

dr inż. M. Lewandowska

dr H. Fuks

dr M. Orłowski

dr inż. A. Szymczyk

dr inż. S.M. Kaczmarek

mgr inż. P. Berczyński

mgr L. Wabia

mgr inż. A. Worsztynowicz

mgr inż. G. Leniec

 

Monografie:

 

1 - S.M. Kaczmarek, "Wpływ promieniowania jonizującego na charakterystyki optyczne materiałów stosowanych w optoelektronice"

 

Referaty:

 

K. Międzynarodowe

 

2 - N. Guskos, "The application of photoacoustic and EPR spectroscopies for the study of d-d and f-f transitions in biogenic organic compklexes", 7th International Conference on Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter, IMIM 2003, Międzyzdroje, Poland, 4-7 September 2003, lecture

3 - J. Majszczyk, "Piezoelectric properties of erbium doped La3Ga5.5Ta0.5O14 (LGT) single crystal, 7th International Conference on Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter, IMIM 2003, Międzyzdroje, Poland, 4-7 September 2003, oral presentation

4 - J. Typek, "Magnetic interactions in (DyxY1-x)2Cu2O5 solid solutions", 7th International Conference on Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter, IMIM 2003, Międzyzdroje, Poland, 4-7 September 2003, oral presentation

5 - A. Worsztynowicz, "Anomalous behaviour of the EPR spectra in Zn2CrV3O11-d compound", 7th International Conference on Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter, IMIM 2003, Międzyzdroje, Poland, 4-7 September 2003, oral presentation

Komunikaty

K. Międzynarodowe

6 - S.M. Kaczmarek, W. Chen, G. Boulon, M. Wabia, "Recharging processes of Cr ions in Mg2SiO4 and  Y3Al5O12 crystals under influence of annealing and g-irradiation", 7th International Conference on Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter, IMIM 2003, Międzyzdroje, Poland, 4-7 September 2003, lecture, Abstracts P5, poster

7 - G. Leniec, "Temperature dependence of EPR spectra of cooper (II) complexes derivatives of polyamines", 7th International Conference on Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter, IMIM 2003, Międzyzdroje, Poland, 4-7 September 2003, poster

8 - J. Zaleśny, "Landau frequences of light in rotating dielectric media", 7th International Conference on Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter, IMIM 2003, Międzyzdroje, Poland, 4-7 September 2003, poster

 

Artykuły w czasopismach krajowych w języku polskim

9 - M. Berkowski, j. Fink-Finowicki, P. Byszewski, R. Diduszko, R. Aleksiyko, R. Kikalejshvili-Domukhovska, "Wzrost i struktura kryształów roztworów stałych SrAl0.5Ta0.5O3:LaAlO3", Archiwum Nauki o materiałach, 24(4) (2003) 571-582

 

Artykuły w czasopismach krajowych w języku angielskim

10 – S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, A. Majchrowski, M. Kwaśny, „Site symmetries of rare-earth and transition metal ions in Li2B4O7 glasses”, Biul. WAT, vol. LII, No 4 (2003) 27-40

 

Artykuły w czasopismach zagranicznych

 

11 - S.M. Kaczmarek, A.L. Bajor, J. Wojtkowska, Z. Moroz, M. Kwaśny, „Influence of protons on optical properties of LiNbO3:Cu wafers”, Proc. SPIE, vol. 5136 (2003) 92-100

 

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

12 - S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, G. Boulon, "Valency states of Yb, Eu, Dy and Ti ions in Li2B4O7 glasses", Optical Materials, Vol. 22, No. 4, June 2003, pp. 303-310 (1.623)

13 - S.M. Kaczmarek, G. Boulon, "The presence of different oxidation states of cations in optical hosts on the base of Co: SrLaGa3O7", Optical Materials, 24 (2003) 151-162 (1.623)

14 - N. Guskos, M. Gazda, J. Typek, V. Likodimos, M. Wabia, H. Fuks, W. Sadowski, "Cooper defects and conductivity in Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O glasses", Radiation Effects & Defects in Solids, 158 (2003) 375-381 (0.407)

15 - J. Typek, D. Buchowski, N. Guskos, A. Szymczyk, M. Wabia, "Synthesis, structural and magnetic resonance studies of YxEr2-xCu2O5", Radiation Effects & Defects in Solids, 158 (2003) 105-113 (0.244) (0.407)

16 - N. Guskos, S. Glenis, V. Likodimos, J. Typek, H. Fuks, M. Wabia, C.L. Lin, T.A. Perkowska, "Influence of water molecule coordination on the magnetic properties of polyamine copper dinitrate complexes", J. of Appl. Phys., 93 (2003) 9834-9838 (2.171)

17 - T. Bodziony, J. Typek, M. Orłowski, J. Majszczyk, M. Wabia, M. Berkowski, W. Ryba-Romanowski, N. Guskos, V. Likodimos, E. A. Anagnostakis, "Magnetic resonance and dielectric studies of a nonlinear La3Ga5.5Ta0.5O14 single crystal doped with erbium", Acta Phys. Pol. A, 103 (2003) 315-322 (0.473)

18 - N. Guskos, M. Wabia, M. Kurzawa, A. Beskrvnyj, V. Likodimos, J. Typek, I. Rychlowska-Himmel, A. Blonska-Tabero, "Neutron diffraction study of Mg2FeV3O11-d", Radiation Effects & Defects in Solids 158 (2003) 369-374 (0.407)

19 - N. Guskos, G. Papadopoulos, J. Majszczyk, J. Typek, M. Wabia, V. Likodimos, D. G. Paschalidis, I. A. Tossidis, K. Aidinis, "Charge transfer and f-f transitions studied by photoacoustic spectroscopy of [R(NO3)3(PicBH)2]NO3 and [R(NO3)2(PicBH)2] complexes (R-rare earth ion)", Acta Phys. Pol. A 103 (2003) 301-313 (0.473)

 

Recenzje w czasopismach z listy filadelfijskiej:

 

S.M. Kaczmarek - Optical Materials

 

Dyplomanci:

 

Krzysztof Dobrowolski, promotor Kaczmarek,

 

Doktoranci:

 

mgr Danuta Piwowarska, promotor Kaczmarek,