Skład osobowy (pracownicy naukowi):

 

dr hab. inż. S. M. Kaczmarek Prof. PS - kierownik

dr hab. inż. M. Berkowski Prof. PS (do lipca 2004)

dr inż. M. Lewandowska

dr H. Fuks

mgr D. Piwowarska, od 23.09 dr fizyki

mgr inż. G. Leniec

mgr inż. A. Worsztynowicz                           Sprawozdanie-Statut                  Sprawozdanie-Badania własne                                      

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

1. D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, W. Drozdowski, M. Berkowski, A. Worsztynowicz, "Growth and optical properties of Li2B4O7 single crystals pure and doped with Yb, Co, Eu and Mn ions for nonlinear applications", Acta Phys. Pol. A, 107 (2005) 507-516 (0.394)

2 - R. Aleksiyko, M. Berkowski, J. Fink-Finowicki, R. Diduszko, P. Byszewski, R. Kikalejshvili-Domukhovska, "Determination of growth conditions and structure of SrAl0.5Ta0.5O3:LaAlO3:CaAlTaO3 crystals", Fourth International Conference on Solid State Crystals (ICSSC-4) in conjuction with Seventh Polish Conference on Crystal Growth (PCCG-7) Zakopane 16-20.05.2004, Cryst. Res. & Tech., 40 (2005) 380 (0.833)

3 - T. Runka, R. Aleksiyko, M. Berkowski, M. Drozdowski, Raman scattering study of SAT:LA:CAT solid solution single crystals, "Fourth International Conference on Solid State Crystals (ICSSC-4) in conjuction with Seventh Polish Conference on Crystal Growth (PCCG-7) Zakopane 16-20.05.2004, Cryst. Res. & Tech., 40 (2005) 453 (0.833)

4. A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, M. Kurzawa, M. Bosacka, "Magnetic study of Cr3+ ion in M2CrV3O11-x (M=Zn, Mg) compunds", Journal of Solid State Chemistry, Ms. No.: JSSC-05-156R1, 178/7 (2005) 2231-2236 (1.725)

5. S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, M. Ito, G. Boulon, G. Leniec, "Optical study of Yb3+/Yb2+ conversion in CaF2 crystals", Journal of Physics: Condensed Matter, 17 (2005) 3771-3786 (2.145)

Artykuły w czasopismach zagranicznych:

6. S.M. Kaczmarek, G. Boulon, G. Leniec, "EPR and optical properties of CaF2:Yb single crystals", Proc. SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics, 2 September 2005, Ed. K. Abramski, A. Lapucci, E.F. Pliński, ISBN 0-8194-5965-8, vol. 5958 (2005), pp. 531-540

7 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek,W. Ryba-Romanowski, M. Berkowski, "EPR and optical properties of La3Ga5.5Ta0.5O14:Ho, Yb single crystals", Proc. SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics, 2 September 2005, Ed. K. Abramski, A. Lapucci, E.F. Pliński, ISBN 0-8194-5965-8, vol. 5958 (2005), pp. 552-560

8 - T. Bodziony, S. M. Kaczmarek, J. Hanuza, Szczecin Univ. of Technology (Poland); J. Hanuza, Institute of Low Temperature and Structure Research (Poland), "EPR and optical properties of LiNbO3:Yb, Pr single crystals", Proc. SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics, 2 September 2005, Ed. K. Abramski, A. Lapucci, E.F. Pliński, ISBN 0-8194-5965-8, vol. 5958 (2005), pp. 64-73

9 - H. Fuks, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "EPR and optical properties of La3Ga5.5Ta0.5O14:Co2+ single crystals", Proc. SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics, 2 September 2005, Ed. K. Abramski, A. Lapucci, E.F. Pliński, ISBN 0-8194-5965-8, vol. 5958 (2005), pp. 541-551

Artykuły w czasopismach krajowych:

10. Sławomir M. Kaczmarek, Amina Bensalah, Georges Boulon, Mirosław Kwaśny, Stanisław Warchoł, Winicjusz Drozdowski, "COMPARATIVE STUDY OF THE COLOR CENTERS IN SOME FLUORIDE SINGLE CRYSTALS", Biuletyn WAT 01 (2005) 29-44

11. Danuta Podgórska, Sławomir M. Kaczmarek, Marek Berkowski, Winicjusz Drozdowski, Mirosław Kwaśny, Stanisław Warchoł, Vasyl M. Rizak, "EPR AND OPTICAL PROPERTIES OF Li2B4O7:Mn and Li2B4O7:Mn, Eu SINGLE CRYSTALS UNDER the INFLUENCE OF g-IRRADIATION AND ANNEALING", Biuletyn WAT 01 (2005) 61-80

12. Danuta Podgórska, Sławomir M. Kaczmarek, Maksymilian Włodarski, Mirosław Kwaśny, Stanisław Warchoł, Vasyl M. Rizak, Winicjusz Drozdowski, "EPR AND OPTICAL PROPERTIES OF Li2B4O7:Mn GLASS SAMPLES UNDER the INFLUENCE OF g-IRRADIATION AND ANNEALING", Biuletyn WAT 01 (2005) 45-60

Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych

13. S.M. Kaczmarek, "Some new materials for medicine and industry", Invited, Seminary, University of Houston, Houston, 23.08.2005, 2.30PM

14. S.M. Kaczmarek, G. Boulon, G. Leniec, "EPR and optical properties of CaF2:Yb single crystals", SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics which will be held 28 August through 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland - poster, paper: 5958-82

15 - T. Bodziony, W. Ryba-Romanowski, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "EPR and optical properties of La3Ga5.5Ta0.5O14:Ho, Yb single crystals", SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics which will be held 28 August through 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland - poster, paper: 5958-84

16 - D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, I. Stefaniuk, W. Drozdowski, M. Kwaśny, "EPR and optical properties of Li2B4O7 single crystals doped with Co2+ ions", SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics which will be held 28 August through 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland - oral, paper: 5958-5

17 - T. Bodziony, S. M. Kaczmarek, J. Hanuza, Szczecin Univ. of Technology (Poland); J. Hanuza, Institute of Low Temperature and Structure Research (Poland), EPR and optical properties of LiNbO3:Yb, Pr single crystals, [5958-11] - oral, paper 5958-11

18 - H. Fuks, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "EPR and optical properties of La3Ga5.5Ta0.5O14:Co2+ single crystals", SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics which will be held 28 August through 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland - poster, paper: 5958-83

19 - S.M. Kaczmarek, G. Boulon, T. Tsuboi, "RECHARGING PROCESSES OF ACTIVE IONS AND RADIATION DEFECTS IN SOME LASER CRYSTALS DOPED WITH RE AND TM", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON  PHYSICS OF LASER  CRYSTALS, 2nd ICPLC 2005, Yalta, Ukraine, September, 25 – 30, 2005 - invited paper

20 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "Some new C1 symmetry centers in LiNbO3 doped with Yb and Pr", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON  PHYSICS OF LASER  CRYSTALS, 2nd ICPLC 2005, Yalta, Ukraine, September, 25 – 30, 2005 - poster

 

Recenzje artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej

 

S.M. Kaczmarek - EMRS (2), Materials Research Bulletin, Journal of Solid State Chemistry, Optical Materials (3), Journal of Crystal Growth, Journal of Non-Crystalline Solids

A. Worsztynowicz - Journal of Solid State Chemistry

 

Zgłoszone projekty grantów:

 

1 - "Wpływ kodomieszkowania pierwiastkami ziem rzadkich i metali przejściowych na własności kryształów z grup perowskitów i langatitów"

Wykonawcy: dr Tomasz Bodziony, dr hab. inż. Prof. Ndzw. PS S.M. Kaczmarek, prof. dr hab. inż. M. Berkowski

2 - "Otrzymywanie oraz właściwości strukturalne i magnetyczne związków M2CrV3O11 (M= Zn, Mg, Ni)"

Wykonawcy: mgr A. Worsztynowicz, dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek

 

Opracowane programy nauczania przedmiotów:

 

1 - S.M. Kaczmarek - "Przyrządy półprzewodnikowe" - sem. III, IIr EiT, Wydział Elektryczny

2 - S.M. Kaczmarek - "Optoelektronika światłowodowa" - sem. VIII, IVr FT, Wydział Elektryczny

3 - S.M. Kaczmarek - "Wstęp do optoelektroniki" - sem. VI, IIIr FT, Wydział Elektryczny

4 - S.M. Kaczmarek - "Urządzenia optoelektroniczne" - sem. IX, Vr FT, Wydział Elektryczny

5 - S.M. Kaczmarek - "Optoelectronic devices" - sem. IX, Faculty of Mechanical Engineering

6 - S.M. Kaczmarek - "Fiber optoelectronics" - sem. IX, Faculty of Mechanical Engineering

 

Seminaria:

 

1. 7.1.2005, 12:15, IF PS Szczecin
"Warunki wzrostu monokryształów Li2B4O7 czystych i domieszkowanych"
mgr Danuta Podgórska

2. 14.1.2005, 12:15, IF PS Szczecin
"Pary chromowe Cr3+ w materiałach proszkowych M2CrV3O11 (M=Zn,Mg,Ni)"
mgr inż. Adam Worsztynowicz

3. 21.1.2005, 12:15, IF PS Szczecin
"Związki makrocykliczne. Określanie struktury kompleksu gadolinu z pochodnymi zasad Schiffa uzyskana na podstawie badań magnetycznych i EPR"
mgr inż. Grzegorz Leniec

4. 25.2.2005, 12:15, IF PS Szczecin
"Egzergia a rozwój zrównoważony"
dr inż. Monika Lewandowska

5. 11.3.2005, 12:15, IF PS Szczecin
"Zastosowanie programu EPR-NMR do analizy widm rezonansowych"
dr Hubert Fuks

6. 15.06.2005, 11:00, WIiMS PG Gdańsk

"Otrzymywanie oraz właściwości strukturalne i magnetyczne związków M2CrV3O11 (M=zn, Mg, Ni)"

mgr Adam Worsztynowicz, otwarcie przewodu doktorskiego

7. 04.07.2005, 13:00, WIiMS PG Gdańsk

"Symetria położeń domieszek ziem rzadkich (Yb, Eu, Dy) i metali przejściowych (Mn, Co, Ti) w monokryształach i szkłach Li2B4O7 na podstawie pomiarów optycznych i widm EPR"

mgr Danuta Piwowarska, obrona pracy doktorskiej

8. 23.08.2005, 14:30, Department of Chemistry, Houston, USA

"Some new materials for medicine and industry"

Dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek

 

Dyplomanci:

 

1. Mariusz Malka, promotor Kaczmarek, obronił

2. Błażej Felusiak, promotor Kaczmarek, obronił

3. Rafał Wyrobek, promotor Kaczmarek, obronił

4. Jakub Drzazga, promotor Kaczmarek, obronił

5. Michał Radecki, promotor Kaczmarek,

6. Katarzyna Repow, promotor Kaczmarek,

7. Maciej Stępień, promotor Kaczmarek,

8. Biziorek Leszek, promotor Fuks

9. Forysiak Jacek, promotor Fuks

 

Doktoranci:

 

1. mgr Danuta Piwowarska, promotor Kaczmarek, obroniła 4.07.2005

2. mgr Adam Worsztynowicz, promotor Kaczmarek, otworzył przewód 15.06.2005

3. mgr Bogdan Bojanowski, promotor Kaczmarek,

4. mgr Grzegorz Leniec, promotor Kaczmarek,