Skład osobowy (pracownicy naukowi):

 

dr hab. inż. S. M. Kaczmarek Prof. PS - kierownik

dr hab. inż. M. Wabia Prof. PS

dr hab. inż. M. Berkowski Prof. PS

dr inż. M. Lewandowska

dr H. Fuks

mgr D. Podgórska

mgr inż. G. Leniec

mgr inż. A. Worsztynowicz

 

Monografie

 

1. M. Berkowski, "Nowe monokryształy tlenkowe wytwarzane metodą Czochralskiego", ISBN 83-89399-60-1, Warszawa WAT 2004

 

Referaty:

 

K. krajowa:

 

2 - S.M. Kaczmarek, Charakteryzacja monokryształów i szkieł z domieszkami aktywnymi optycznie przy pomocy promieniowania jonizującego”, W003, XLVII Zjazd PTChem i SITPChem, Wrocław 12-17.09.2004, Materiały Zjazdowe, Tom II, str.695, wykład proszony

 

K. międzynarodowa:

 

3 – D. Podgórska, M. Berkowski, A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, W. Drozdowski, „Growth and optical properties of Li2B4O7 pure and moped single crystals for nonlinear applications”, VII International Workshop on Nonlinear Optics Applications, NOA 2004, Konstancin, Poland, June 17-20, 2004, Abstracts, oral presentation

4 - S.M. Kaczmarek, G. Boulon, "Controlling of the charge states in laser crystals", Colloque Franco-Polonais, Symposium on Biochemistry, Biology, Material Science and Physics, September 30th - October 2nd 2002, Lyon, France, wykład proszony

5 - S.M. Kaczmarek, G. Boulon, "The presence of different oxidation states of cations in optical hosts on the base of Co:SrLaGa3O7 and Ce:Y3Al5O12", 5th French-Israeli Workshop, Optical Properties of Inorganic Materials, 8-11 december 2002, Lyon, France, wykład proszony

6 - T. Tsuboi, S.M. Kaczmarek, G. Boulon, "Spectral properties of LiNbO3 single crystals co-doped with rare-earth and Yb3+ ions", oral presentation, Ladek Zdroj, June 21-26 2003, oral presentation

 

Komunikaty (Postery):

 

K. krajowa:

 

7. G. Leniec, B. Kołodziej, E. Grech, S.M. Kaczmarek, R. Szymczak, M. Baran, B. Kukliński, „EPR, photoluminescence and magnetic research of selected lanthanides complexes with Schiff base derivatives of Tris[4-(5-chloro-2-hydroksyfenylo)-3-aza-3-butenylo]amina podands”, X Krajowa Szkoła “Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe i inne zjawiska w perowskitach”, Warszawa 6-10 czerwca 2004, Abstrakty, P18

8. A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, R. Szymczak, J. Kurzawa, M. Baran, B. Kukliński, A. Koruyło, M. Grinberg, „Cr3+ ion pairs in M2CrV3O11 (M=Zn, Mg, Ni) compounds”, X Krajowa Szkoła “Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe i inne zjawiska w perowskitach”, Warszawa 6-10 czerwca 2004, Abstrakty, P42

9. M. Berkowski, S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, M. Wabia, M. Włodarski, W. Olesińska, "Growth and optical properties of Ti3+ doped SrAl0.5Ta0.5O3:LaAlO3 crystals", Sympozjum Wzrost i charakteryzacja kryształów objętościowych, Poznań 25-26 kwietnia 2002, Abstrakty P1

 

K. międzynarodowa:

 

10. S.M. Kaczmarek, A. Bensalah, G. Boulon, „G-ray and annealing in hydrogen influence on the absorption and emission spectra of pure and Yb doped fluorids”, Polish-French-Israeli Symposium on Spectroscopy of modern materials in physics and biology, September 27-30 2004, Będlewo, Poland, P14, Abstracts, str. 62-63

11. S.M. Kaczmarek, D. Podgórska, M. Berkowski, “Multivalence states of Mn and Yb ions in Li2B4O7 single crystals and glasses”, Polish-French-Israeli Symposium on Spectroscopy of modern materials in physics and biology, September 27-30 2004, Będlewo, Poland, P16, Abstracts, str. 64

12. W. Paszkowicz, S.M. Kaczmarek, „Reduction of „left-handed” yttrium orthovanadate single crystals”, International conference on experimental and computing methods in high resolution diffraction applied for structure characterization of modern materials, HREDAMM, Zakopane, June 13-17, 2004, Book of Abstracts, p. 68-69, P-6

13. R. Aleksiyko, M. Berkowski, J. Fink-Finowicki, R. Diduszko, P. Byszewski, R. Kikalejshvili-Domukhovska, "Determination of growth conditions and structure of SrAl0.5Ta0.5O3:LaAlO3:CaAlTaO3 crystals", Fourth International Conference on Solid State Crystals - Materials Science and Applications, May 16-20, 2004, Kościelisko, Zakopane, Poland

14. T. Runka, R. Aleksiyko, M. Berkowski, M. Drozdowski, "Raman scattering study of SAT:LA:CAT solid solution single crystals, "Fourth International Conference on Solid State Crystals (ICSSC-4) in conjuction with Seventh Polish Conference on Crystal Growth (PCCG-7) Zakopane 16-20.05.2004

15. M. Orłowski, J. Majszczyk, M. Berkowski, S.M. Kaczmarek, M. Wabia, "Dielectric and ultrasonic study of two new mixed crystals for nonlinear optics", VI International Workshop on Nonlinear Optics Applications NOA 2002, Łukęcin, Poland, September 5-8 2002

16. T. Tsuboi, S.M. Kaczmarek, T. Wrońska, "Site symmetries of rare-earth and transition metal ions in Li2B4O7 glasses", International Conference on Solid State Crystals, Oct. 14-18, 2002, Zakopane, Abstracts B19

17. S.M. Kaczmarek, A. L. Bajor, J. Wojtkowska, Z. Moroz, M. Kwaśny, "Influence of protons on optical characteristics of LiNbO3: Cu, Fe and Cr wafers", International Conference on Solid State Crystals, Oct. 14-18, 2002, Zakopane, Abstracts B20

 

Artykuły w czasopismach krajowych w języku angielskim:

 

18. S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, G. Boulon, M. Włodarski, I. Pracka, D. Podgórska, M. Czuba, M. Kaczmarek, S. Warchoł, „Electronic hot bands in Yb3+ doped LiNbO3 single crystals co-doped with rare-earth ions under influence of g-quanta”, Biuletyn WAT, 12 (2003) str. 5-25

19. S.M. Kaczmarek, W. Chen, G. Boulon, M. Włodarski, M. Kaczmarek, D. Podgórska, „Recharging processes of Cr ions in Mg2SiO4 and Y3Al5O12 crystals under influence of annealing and g-irradiation”, Biuletyn WAT, 12 (2003) 89-100

20. S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, M. Ito, G. Boulon, M. Włodarski, M. Kwaśny, W. Olesińska, S. Warchoł, D. Podgórska, „Yb3+ to Yb2+ conversion in CaF2 crystals under influence of annealing in hydrogen and g-irradiation”, Biuletyn WAT, 12 (2003) 27-47

21. S.M. Kaczmarek, W. Chen, G. Boulon, M. Wabia, „ Recharging processes of Cr ions in Mg2SiO4 and Y3Al5O12 crystals under influence of annealing and g-irradiation”, Molecular Physics Reports, 39 (2004) 90-98

22. D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, W. Drozdowski, M. Wabia, M. Kwaśny, S. Warchoł, V.M. Lizak, „Recharging processes of Mn ions in Li2B4O7:Mn single crystal and glass samples under the influence of g-irradiation and annealing”, Molecular Physics Reports, 39 (2004) 199-222

23. S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, M. Ito, G. Boulon, M. Włodarski, M. Kwaśny, W. Olesińska, S. Warchoł, D. Podgórska, „ Yb3+ to Yb2+ conversion in CaF2 crystals”, Molecular Physics Reports, 39 (2004) 115-129

24. S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, G. Boulon, M. Wabia, M. Włodarski, I. Pracka, D. Podgórska, M. Czuba, S. Warchoł, „Optical and EPR properties of Yb doped and Nd, Er and Pr co-doped LiNbO3 single crystals under influence of external g-irradiation field”, Molecular Physics Reports, 39 (2004) 99-114

25. G. Leniec, J. Typek, L. Wabia, B. Kołodziej, E. Grech, N. Guskos, „Elektron paramagnetic resonance of Schiff base copper (II) complex, with poly(propylene imine)tetramine dendrimer (DAB – AM-8)”, Molecular Physics Reports, 39 (2004) 154-158

26. G. Leniec, J. Typek, L. Wabia, B. Kołodziej, E. Grech, N. Guskos, „Elektron paramagnetic resonance study of two copper (II) complexes od Schiff base derivatives of DAB AM-4”, Molecular Physics Reports, 39 (2004) 159-164

27. A. Worsztynowicz, L. Wabia, J. Typek, H. Fuks, S.M. Kaczmarek, M. Kurzawa, M. Bosacka, I. Rychlowska-Himmel, R. Szymczak, M. Baran, „Anomalous behavior of the EPR spectra of Zn2CrV3O11-x compound”, Molecular Physics Reports, 39 (2004) 251-254

28. H. Fuks, M. Wabia, J. Typek, A. Worsztynowicz, N. Guskos, M. Kurzawa, M. Bosacka, R. Szymczak, M. Baran, I. Rychlowska-Himmel, „EPR study on Ni2CrV3O11-x compound”, Molecular Physics Reports, 39 (2004) 50-57

29. H. Fuks, M. Wabia, J. Typek, A. Worsztynowicz, N. Guskos, M. Kurzawa, M. Bosacka, R. Szymczak, M. Baran, I. Rychlowska-Himmel, „Temperature evolution of the EPR spectra in Mg2CrV3O11-x compound”, Molecular Physics Reports, 39 (2004) 43-49

30. J. Majszczyk, M. Orłowski, L. Wabia, M. Berkowski, "Piezoelectric properties of erbium doped La2Ga0.5Ta0.5O14 (LGT) single crystal", Molecular Physics Reports, 39 (2004) 165-168

31. N. Guskos, J. Typek, G.P. Papadopoulos, M. Wabia, J. Majszczyk, E.A. Anagnostakis, M. Maryniak, "The role of visible electromagnetic radiation in intermolecular energy transfer in the rare-earths (III) and transition metal complexes in the living system", Molecular Physics Reports, 39 (2004) 66-78

32. S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, M. Włodarski, M. Berkowski, M. Wabia, W. Olesińska, T. Wrońska, "Blue fluorescence of Ti3+ ions in Ti3+ - doped SrAl0.5Ta0.5O3:LaAlO3 crystals, Biuletyn WAT, 12 (2002) 101-115

33. S.M. Kaczmarek, "CHARACTERIZATION OF THE Li2B4O7 GLASSES DOPED WITH Mn2+ IONS USING g-IRRADIATION AND THE ANNEALING", Annals of the Polish Chemical Society", vol. 3, Part 2 (2004) 745-748, ISBN 83-920343-2-5, The Polish Chemical Society

 

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

 

34. M. Lewandowska, L. Malinowski, Thermal waves propagation due to localized heat inputs – the Laplace transforms method analysis”, Heat & Mass Transfer 38 (2002) 459-466   (0.613)

35. S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, T. Tsuboi, M. Wabia, M. Włodarski, W. Olesińska, T. Wrońska, „Blue fluorescence of Ti3+ ions In Ti3+-doped, g-irradiated SrAl0.5Ta0.5O3:LaAlO3 crystals”, Nukleonika 48 (2003) 35-40   (0.36)

36. F. Lembicz, D. Podgórska, R. Dukielski, M. Piątek, „Saturation ESR spectroscopy of PA12 polyamide”, European Polimer Journal, 40 (2004) 1217-1221   (1,419)

37. M. Berkowski, R. Aleksiyko, J. Fink-Finowicki, R. Diduszko, P. Byszewski, R. Kikalejshvili-Domukhovska, „Growth and structure of SrAl0.5Ta0.5O3:LaAlO3:CaAl0.5Ta0.5O3 solid solutions single crystals”, Journal of Crystal Growth, 269 (2004) 512-517    (1.707)

38. T. Tsuboi, S.M. Kaczmarek, G. Boulon, „Spectral properties of Yb3+ ions In LiNbO3 single crystals: influence of other rare-earth ions, OH- ions, and g-irradiation”, Journal of Alloys and Compounds, 380 (2004) 196-200    (1,562)

39. N. Guskos, J. Typek, A. Beskrovnyi, M. Wabia, M. Kurzawa, E.A. Anagnostakis, G. Gasiorek, "Neutron studies of cation disorder in Zn2FeV3O11-d", Journal of Alloys and Compounds, 377 (2004) 47-52    (1,562)

40. N. Guskos, V. Likodimos, S. Glenis, J. Typek, M. Wabia, D.G. Paschalidis, I. Tossidis, C.L. Lin, "Magnetic properties of rare-earth hydrazone compounds", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 272-276 (2004) 1067-1069    (1,031)

41. N. Guskos, J. Typek, V. Likodimos, S. Glenis, T. Dziembowska, M. Wabia, G. Palios, C.L. Lin, "Comparative magnetic interactions in three mononuclear copper Schiff base complexes", Materials Chemistry and Physics, 83 (2004) 114-119    (1.113)

42. T. Runka, K. Łapsa, A. Łapiński, R. Aleksiyko, M. Berkowski, M. Drozdowski, “Spectroscopic study of mixed oxide SAT1-x:Lax perowskite crystals”, Journal of Molecular Structure, 704 (2004) 281-285    (1.21)

43. M. Berkowski, J. Fink-Finowicki, R. Diduszko, P. Byszewski, R. Aleksiyko, R. Kikalejshvili-Domukhowska, „Growth and structure of SrAl0.5Ta0.5O3:LaAlO3 solid solution single crystals”, Journal of Crystal Growth 257 (2003) 146-152    (1.707)

44. V. Likodimos, N. Guskos, S. Glenis, R. Szymczak, A. Bezkrovnyi, M. Wabia, J. Typek, G. Gasiorek, M. Kurzawa, I. Rychlowska-Himmel and A. Blonska-Tabero, "Magnetic properties of the antiferromagnetic site-disordered vanadate Zn2FeV3O11",  Eur. Phys. J. B 38, (2004) 13-18 (1.426)

 

Recenzje w czasopismach z listy filadelfijskiej

 

S.M. Kaczmarek - Optical Materials

 

Seminaria:

 

1. 29.01.2004 12:00 IF UMK Toruń

"Pomiary właściwości optycznych i EPR monokryształów i szkieł Li2B4O7 domieszkowanych Mn2+"

mgr Danuta Podgórska

2. 23.03.2004 14:00 IF PS Szczecin

"Defekty oraz symetria położeń i walencyjność jonów manganu w monokryształach i szkłach  Li2B4O7  na podstawie pomiarów EPR oraz widm optycznych (ABS, PL, RL) i termoluminescencji"

mgr. Danuta Podgórska

3. 26.03.2004 11:00 WIiMS PG Gdańsk

"Defekty oraz symetria położeń i walencyjność jonów manganu w monokryształach i szkłach  Li2B4O7  na podstawie pomiarów EPR oraz widm optycznych (ABS, PL, RL) i termoluminescencji"

mgr. Danuta Podgórska, otwarcie przewodu doktorskiego

 

Dyplomanci:

 

Krzysztof Dobrowolski, promotor Kaczmarek, obronił

 

Doktoranci:

 

1. mgr Danuta Podgórska, promotor Kaczmarek, otwarty przewód 23.04.2004

2. mgr Adam Worsztynowicz, promotor Kaczmarek,

3. mgr Bogdan Bojanowski, promotor Kaczmarek,

4. mgr Grzegorz Leniec, promotor Kaczmarek,