Piątkowe Seminaria w Instytucie mają kilkuletnią tradycję. Celem seminariów jest zdobywanie, pogłębianie wiedzy, dyskusje z różnych dziedzin fizyki i badań prowadzonych w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej. Wyniki własnych badań prezentują pracownicy Instytutu Fizyki, studenci a także zapraszani goście z krajowych i zagranicznych uczelni. Seminaria odbywają się w budynku międzywydziałowym przy Al. Piastów 48/49, w Instytucie Fizyki, 7 piętro sala 832.

W roku akademickim 2004/2005 odpowiedzialnym za prowadzenie seminariów jest
dr hab. inż Sławomir Kaczmarek Prof. PS

Seminaria w Instytucie Fizyki w roku akademickim 2004/2005


1

8.10.2004, 12:00
Opis dyfracji wiązek gaussowskich w ośrodkach niejednorodnych na podstawie optyki geometrycznej zespolonej.
mgr inż. Paweł Berczyński


2

29.10.2004, 12:00
Wpływ pola wewnętrznego na przepolaryzowanie w ferroelektrykach.
mgr Rafał Rogowski


3

19.11.2004, 12:15
Temperaturowe zależności widm EPR magnetycznych nanocząsteczek.
mgr inż. Michał Maryniak


4

26.11.2004, 12:15
Niskowymiarowe struktury magnetyczne związków miedzi badane metodą elektronowego rezonansu magnetycznego (EPR).
mgr inż. Grzegorz Żołnierkiewicz


5

3.12.2004, 12:00
Tomografia komputerowa.
dr Eryk Lipiński


6

16.12.2004, 12:15
Analiza Wielorozdzielcza w zastosowaniu do widm EPR.
dr Sławomir Marczyński


7

17.12.2004, 10:00
Badanie degradacji poliestrów i polamidu metodą luminescencyjną.
mgr inż. Lidia Kubera-Nowakowska


8

7.1.2005, 12:15
Warunki wzrostu monokryształów Li2B4O7 czystych i domieszkowanych.
mgr Danuta Podgórska


9

14.1.2005, 12:15
Pary chromowe Cr 3+ w materiałach proszkowych M2CrV3O11 (M=Zn,Mg,Ni).
mgr inż. Adam Worsztynowicz


10

21.1.2005, 12:15
Związki makrocykliczne. Określanie struktury kompleksu gadolinu z pochodnymi zasad Schiffa uzyskana na podstawie badań magnetycznych i EPR.
mgr inż. Grzegorz Leniec


11

18.2.2005, 12:00
Spektroskopia wysokociśnieniowa. Nowe spojrzenie na właściwości ciała stałego.
dr hab. inż. Marek Grinberg Prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Fizyki Eksperymentalnej, Wita Stwosza 57


12

25.2.2005, 12:15
Egzergia a rozwój zrównoważony
dr inż. Monika Lewandowska


13

4.3.2005, 12:15
Badania optyczne i EPR monokryształu niobianu litu LiNbO3 domieszkowanego pierwiastkami ziem rzadkich Yb3+, Pr3+.
dr Tomasz Bodziony


14

11.3.2005, 12:15
Zastosowanie programu EPR-NMR do analizy widm rezonansowych.
dr Hubert Fuks


15

18.3.2005, 11:30
Comparative analysis of spectroscopic and magnetic data for high-spin (S=10) nanomagnets.
Prof. Czesław Rudowicz


16

8.4.2005, 12:15
Studies in optical & EMR spectroscopy of transition ions.
Prof. Czesław Rudowicz


17

15.4.2005, 12:15
Relaksacja polaryzacji w kryształach ferroelektrycznych.
Dr hab. Katarzyna Matyjasek


18

24.5.2005, 15:00
Spectral properties of 4f and 3d ions in crystals.
Dr Mikhail G. Brik, Fukui Institute for Fundamental Chemistry, Kyoto University 34-4, Takano-Nishihiraki-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8103, Japan


19

3.6.2005, 12:30
Metody oceny własności scyntylacyjnych materiałów z szeroką przerwą energetyczną, aktywowanych jonami ziem rzadkich.
Dr Winicjusz Drozdowki, Zakład Optoelektroniki, Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń
 


20

23.08.2005 14.30

Some new materials for medicine and industry, University of Houston, Houston, USA

Dr hab. inż. Prof. PS S.M. Kaczmarek