WYKŁADY I LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 

OPTOELEKTRONIKA 2 st 1 sem EiT 2007/2008

Wykład 1    Wykład 2    Wykład 3    Wykład 4    Wykład 5    Wykład 6    Wykład 7

 

Kolokwium zaliczeniowe 14_01_2008    Kolokwium poprawkowe 21_01_2008

 

OPTOELEKTRONIKA IV i V r Fizyka Techniczna_2003-6

Optoelektronika światłowodowa (W1-15)_2004-5, Przyrządy optoelektroniczne (W16-30)_2004-6


                                Wykład 1  Wyklad 5 Wykład 9   Wykład 13  Wykład 17  Wykład 21  Wykład 25  Wykład 29                  

                                Wykład 2  Wykład 6  Wykład 10 Wykład 14 Wykład 18  Wykład 22   Wykład 26  Wykład 30

                                Wykład 3  Wykład 7  Wykład 11 Wykład 15 Wykład 19  Wykład 23   Wykład 27

                                Wyklad 4  Wyklad 8  Wyklad 12 Wykład 16 Wykład 20  Wykład 24   Wykład 28                                 

Program optoelektroniki światłowodowej  Program Przyrzady optoelektroniczne 2005/2006   Pytania egzaminacyjne Przyrzady optoelektroniczne  

 

FIZYKA ĆWICZENIA 2003-2009

I Rok WTM Oceanotechniki (letni 2004/2005/2006) Zadania; I rok Tech. Chem., Informatyki, WIMiM oraz WE (letni 2005/2006/2007/2008) Zadania   Odp

Wykłady pomocnicze - fizyka        Neutrino        Teoria superstrun        Kondensat Bosego-Einsteina        WszechInterferencja, pierścienie Newtona    Wzory_1    Wzory_2

Kol_1_Informatyka_2007/08      Kol_1_Technologia Chemiczna_2007/08

Kol 1-2 Mech ZIP_2009   Kol 1-2 Info ZIP_2009   Kol 1-2 Elektr AR_2009

 

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA stacjonarne I st. i niestacjonarne

PRZYRZĄDY PÓŁPRZEWODNIKOWE_2005, 2006, 2007, 2008, 2009

                                Wykład 1    Wykład 4    Wykład 7   Wykład 10  Wykład 13    Metamateriały   Spintronika   Układy scalone-45 nm

                                Wykład 2    Wykład 5   Wykład 8    Wykład 11  Wykład 14    Technologia epiplanarna   Fotolitografia

                                Wykład 3    Wykład 6   Wykład 9    Wykład 12  Wykład 15   Wzrost Czochralskiego   Producenci US

Fujitsu - 65 nm   Lito_ITRS   Perspektywy prawa Gordona-Moora ITRS

Uwaga: Pierwsza wejsciowka  Pierwsza i druga wejsciowka

   Program    Wymagania na egzamin    Oceny z egzaminu 2008   Oceny z egzaminu 2009

 

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAOCZNE_IIst

OPTOELEKTRONIKA_2007, SYSTEMY OPTOELEKTRONICZNE_2008

 Wyklad 1 wstepny   Wyklad1   Wyklad1a   Wyklad1b  

                                Wyklad 2 wstepny   Wyklad2a   Wyklad2b   Lasery telekom   Wyklad 2c   Akt diody Nakamura

                                Wyklad 3.1   Wyklad 3.2   Wyklad 3.3   Wyklad 3.4                                           

  Egzamin_2007   Program Oceny koncowe_2008-9

 

SYSTEMY OPTOELEKTRONICZNE stacjonarne_2008/9

Wykład 1   Program

Termowizja   Lasery telekomunikacyjne  Lasery w systemach optoelektronicznych   Zastosowania optoelektroniki   Systemy zapisu i odczytu

 Zródła światła   Zjawiska nieliniowe   Wzmacniacze światlowodowe   Fotodetektory   Urzadzenia wyswietlajace   Analizujace przetworniki obrazu

Generatory optyczne   Zrodla zaklocen w systemach opto   Wplyw szumow na detekcje   Dalmierze laserowe i LIDARY

Systemy optoelektroniczne w medycynie, systemy endoskopowe, Generacja drugiej harmonicznej   Inteligentny budynek   Lasery i LD na zakres VIS oraz UV

Pytania egzaminacyjne - 27_01   Oceny koncowe

 

NOWOCZESNE ELEMENTY I UKŁADY ELEKTRONICZNE I OPTOELEKTRONICZNE_2006-9

Zestaw projektów 2007    Zestaw projektów 2008    Studia zaoczne_2008   2009_oceny konc

Wyklad -1    Uzupelnienie    Supercontinuum