Obciążenie dydaktyczne rok 2003 - 88 h

Semestr zimowy 2003/2004

Przyrządy optoelektroniczne - wykład - V r. Fizyka Techniczna  (11*2) = 22 h

Fizyka -ćwiczenia - I r. Elektrotechnika - 3 grupy                         (11*2)*3 = 66 h

Razem..........................................................................................88 h