Obciążenie dydaktyczne rok 2004 - 252 + 15 h

Semestr zimowy 2003/2004

Przyrządy optoelektroniczne - wykład - V r. Fizyka Techniczna          (4*2) = 8 h

Fizyka - ćwiczenia - I r. Elektrotechnika - 3 grupy                                 (4*2)*3 = 24 h

Razem...................................................................................................32 h

Semestr letni 2003/2004

Optoelektronika światłowodowa - wykład - IV r. Fizyka Techniczna  (15*2) = 30 h

                                                      - ćwiczenia                                      (15*1) = 15 h

Fizyka - ćwiczenia - I r. Oceanotechnika - 3 grupy                               (15*1)*3 = 45 h

Seminarium dyplomowe - V r. Fizyka Techniczna                               (11*2) = 22 h

Wstęp do optoelektroniki - III r. Fizyka Techniczna                           (10*2) = 20 h

Razem...................................................................................................132 h

Semestr zimowy 2004/2005

Przyrządy półprzewodnikowe - II r. Elektronika i Telekomunikacja      (11*2) = 22 h

Przyrządy optoelektroniczne - V r. Fizyka Techniczna                         (11*2) = 22 h

Fizyka - ćwiczenia Elektrotechnika 2 grupy                                            (11*2)*2 = 44 h

Razem....................................................................................................88 h

Razem..................................................................................................252 h

Dyplomanci:

Krzysztof Dobrowolski                                                                          15 h