Obciążenie dydaktyczne rok 2005 - 210 + 60

Semestr zimowy 2004/2005

Przyrządy półprzewodnikowe - wykład - II r. Elektronika i Telekomunikacja (4*2) = 8 h

Przyrządy optoelektroniczne - wykład - V r. Fizyka Techniczna                    (4*2) = 8 h

Fizyka - ćwiczenia - I r. Elektrotechniki - 2 grupy                                            (4*2)*2 = 16 h

Razem.............................................................................................................32 h

Semestr letni 2004/2005

Optoelektronika światłowodowa - wykład - IV r. Fizyka Techniczna            (15*2) = 30 h

                                                      - ćwiczenia -                                              (15*1) = 15 h

Fizyka - ćwiczenia - I r. Oceanotechnika - 3 grupy                                          (15*1)*3 = 45 h

Razem..............................................................................................................90 h

Semestr zimowy 2005/2006

Przyrządy półprzewodnikowe - II r. Elektronika i Telekomunikacja                  (11*2) = 22 h

Przyrządy optoelektroniczne - wykład - V r. Fizyka Techniczna                      (11*2) = 22 h

Fizyka - ćwiczenia - I r. Elektrotechnika - 2 grupy                                             (11*2)*2 = 44 h

Razem................................................................................................................88 h

Razem...............................................................................................................210 h

Dyplomanci:

Jakub Drzazga                                                                                                    15 h

Rafał Wyrobek                                                                                                   15 h

Mariousz Malka                                                                                                  15 h

Błażej Felusiak                                                                                                    15 h

Razem.................................................................................................................60 h