Semestr zimowy 2005/2006

Przyrządy półprzewodnikowe - wykład - II r. Elektronika i Telekomunikacja (4*2) = 8 h

Przyrządy optoelektroniczne - wykład - V r. Fizyka Techniczna                    (4*2) = 8 h

Fizyka - ćwiczenia - I r. Elektrotechniki - 2 grupy                                            (4*2)*2 = 16 h

Razem.............................................................................................................32 h

Semestr letni 2005/2006

Fizyka - ćwiczenia - I r. Informatyka grupy 15 i 16                                            (2*15)=30 h

Fizyka - wykład - I r. Informatyka grupy 15, 16, 17, 18 - zastępstwo                (2*2)= 4 h

Fizyka - ćwiczenia - I r. Informatyka grupy 17, 18 - zastępstwo                        (2*2)=4 h

Dyplomanci

Katarzyna Repow                                                                                               15 h

Michał Radecki                                                                                                   15 h

Seminarium dyplomowe                                                                                       30 h

Razem.................................................................................................................98 h

Semestr zimowy 2006/2007

Przyrządy półprzewodnikowe - wykład - II r. Elektronika i Telekomunikacja    (11*2) = 22 h

Optoelektronika - wykład - IV r. Elektronika i Telekomunikacja                       (10*2) = 20 h

Fizyka - ćwiczenia - Informatyka gr. 1, 2                                                            (11*4) = 44 h

Dyplomanci:

Maciej Stępień                                                                                                    15 h

Razem.................................................................................................................231 h