Obciążenie dydaktyczne rok 2007

Semestr zimowy 2006/2007

Przyrządy półprzewodnikowe (65 st.) - wykład - II r. Elektronika i Telekomunikacja (4*2) = 8 h

Fizyka - ćwiczenia - Informatyka Zawodowe - 2 grupy                                   (4*4) = 16 h

Razem.............................................................................................................24 h

Semestr letni 2006/2007

Nowoczesne elementy i układy - wykład - projekt przejsciowy IVr EiT        (15*3) = 45 h

elektroniczne i optoelektroniczne

Fizyka - ćwiczenia - I r. Oceanotechnika - 1 grupa                                          (15*1) = 15 h

Fizyka (61 st.) - ćwiczenia - I r. Informatyka Zawodowa - 3 grupy                               (15*3) = 45 h

Razem..............................................................................................................105 h

Dyplomanci:

Maciej Stępień                                                                                                  15 h

Razem.............................................................................................................. 15 h