Obciążenie dydaktyczne rok 2008

Semestr zimowy 2007/2008

Optoelektronika (32 st.) - wykład - St. Stacj. II st. - (2*2) = 4 h (do grudnia 2007), 6 h (styczeń 2008) - planowane 15*2=30h

Optoelektronika (49 st.) - wykład - St. Niestacj. N2 - (2*2) = 4 h (styczeń 2008) - planowane 10h

Przyrządy półprzewodnikowe (51 st.) - wykład - (3*3) = 9 h (styczeń 2008) - planowane 15*3=45h

PPDW (16 st.) - wykład, projekt - (3+3+3+2+2) = 13 h (styczeń 2008) - planowane 25h

Razem......................148 studentów..............................................................................36 h (planowane 110h - urlop naukowy)

Semestr letni 2007/2008

Nowoczesne elementy i układy (16 st.) - wykład - projekt przejsciowy IVr EiT        (15*3) = 45 h

elektroniczne i optoelektroniczne

Fizyka (19 st.) - ćwiczenia - I r. Technologia Chemiczna - 13 grupa                             (15*1) = 30 h

Fizyka (79 st.) - ćwiczenia - I r. Informatyka Zawodowa - 3 grupy                               (15*3) = 45 h

Razem.......................98 studentów..............................................................................120 h

Dyplomanci:

Maciej Stępień                                                                                                              15 h

Razem........................267 studentów........................................................................... 15 h

Razem rok 2007/2008 36+120=171 h (2 mies. urlop naukowy)

Semestr zimowy 2008/2009

Nowoczesne elementy i układy (12 st.) - wykład - projekt przejściowy ET2n-23            (6*3+2)=20 h

elektroniczne i optoelektroniczne

Systemy optoelektroniczne (36 st.) - wykład ET2n-1x - niestacjonarne                           (2*3+2*2)=10 h

Systemy optoelektroniczne (28 st.) - wykład ET2-1xW - stacjonarne                             (11*2) = 22 h

Przyrządy półprzewodnikowe - (48 st.) wykład ET-2xW                                                 (11*2) = 22 h

Doktoranci

Anna Jasik                                                                                                                         15 h

Razem.................................124 studentow.......................................................................89 h