Obciążenie dydaktyczne rok 2009

Semestr zimowy 2008/2009

Systemy optoelektroniczne (28 st.) - wykład ET2-1xW - stacjonarne                             (4*2) = 8 h + 6h (przygot. nowego wykładu)

Przyrządy półprzewodnikowe - (48 st.) wykład ET-2xW                                                 (4*2) = 8 h

Razem.................................124 studentow.......................................................................22 h

Semestr letni 2008/2009

Przyrządy półprzewodnikowe (35 st.) - wykład ET2-n - niestacjonarne                           (15*1) = 15 h

Fizyka - ćwiczenia - WE, WM, WI                                                                                    15*7=105 h

Razem.................................250 studentow.......................................................................120 h

Semestr zimowy 2009/2010

Przyrządy półprzewodnikowe - wykład - stacjonarne...........................................................11*2 = 22 h

Systemy optoelektroniczne - wykład - stacjonarne..............................................................11*2 = 22 h

Systemy optoelektroniczne - wykład - niestacjonarne..........................................................7 h

Fizyka - ćwiczenia, gr. 11 i 12 Inf...........................................................................................11*2 = 22 h

Razem...................................................................................................................................73 h