Semestr zimowy 2009/2010

Przyrządy półprzewodnikowe - wykład - stacjonarne.......(28 studentów).............................4*2 = 8 h

Systemy optoelektroniczne - wykład - stacjonarne..........(21 studentów).............................4*2 = 8 h

Systemy optoelektroniczne - wykład - niestacjonarne......(12 studentów).............................3 h

Fizyka - ćwiczenia, gr. 11 i 12 Inf. .....................................(66 studentów).............................4*2 = 8 h

Razem................................................................................(127 studentów)............................27 h

Razem semestr zimowy...........................................................................................................100 h

 

Semestr letni 2009/2010

Przyrządy półprzewodnikowe zaoczne...................................................................................5*3=15h

Systemy optoelektroniczne dzienne......................................................................................15*2=30h

Fizyka ćwiczenia gr. AR11c, AR12c, AR13c............................................................................15*3=45h

Fizyka ćwiczenia gr. ZIP-1........................................................................................................15h

Razem semestr letni...................................................................................................................105 h