Conference activity

 

 

 

1.....S.M. Kaczmarek, J. Kapelewski, "Powierzchniowe mody drgań w kryształach o strukturze CaF2 i  ich  wpływ na  mechaniczne własności defektów  warstwy  brzegowej", Streszczenia Referatów, p. 84, XIX  Polska Konferencja Mechaniki Ciała Stałego, Ruciane Piaski, 7-16.09.1977, oral presentation

2.....E. Michalski, M. Demianiuk, S.M. Kaczmarek, J. Żmija, "Badania błędów ułożenia i struktur politypowych w domieszkowanych manganem kryształach ZnSe otrzymywanych z fazy stopionej", Szkoła Fizyki Związków Półprzewodnikowych, Jaszowiec, 22-30.04.1979

3.....E. Michalski, M. Demianiuk, S.M. Kaczmarek,  J. Żmija,  "Badania  błędów ułożenia i struktur politypowych w  domieszkowanych  kryształach ZnS", Szkola Fizyki Związków Półprzewodnikowych, Jaszowiec, 22 - 30.04.1979

4.....E. Michalski, M. Demianiuk, S. Kaczmarek, J. Żmija, "Nowe aspekty struktur politypowych w kryształach ZnS1-xSex", Letnia Szkoła Wzrostu Kryształów, Jedlnia, 15 - 20.10.1979

5.....S.M. Kaczmarek, "Zarodkowanie i wzrost kryształów - symulacja Monte-Carlo", Letnia  Szkoła wzrostu Kryształów, Jedlnia, 15-20.10 1979, plenary lecture

6.....M. Demianiuk, E. Michalski, S.M. Kaczmarek, J. Żmija, "Wzrost i struktura kryształów związków półprzewodnikowych AIIBVI", V International Conference of Crystal Growth, 10 - 16. 09. 1980, Moskwa

7.....E. Michalski, M. Demianiuk, S.M. Kaczmarek, J. Żmija, "X-ray diffraction on 8H(44) polytypic crystals", VI International Conference:Summer School on Lattice  Defects in Crystals, V 1980,  Krynica, oral presentation

8... M. Demianiuk, S.M. Kaczmarek, E. Michalski, J. Żmija, "Wzrost z fazy ciekłej i struktura monokryształów ZnSe", V Szkoła Fizyki i Zastosowań Monokryształów i  Materiałów  Ciekłokrystalicznych", Streszczenia Referatów i Komunikatów, p. 60, Jurata,  19-24.10. 1981

9....S. M. Kaczmarek, "Analiza pól temperaturowych i dyfuzyjnych w procesach wzrostu kryształów z uwzględnieniem konwekcji", V Szkoła Fizyki i Zastosowań Monokryształów  i Materiałów Ciekłokrystalicznych, Streszczenia Referatów i Komunikatów, pp. 16-17, Jurata, 19-24.10 1981, plenary lecture

10...M. Demianiuk, S.M. Kaczmarek, E. Michalski, J. Żmija, "Wzrost monokryształów  PbMoO4", V Szkoła Fizyki i Zastosowań Monokryształów i Materiałów Ciekłokrystalicznych, Streszczenia Referatów i Komunikatów, p. 61, Jurata, 19-24.10 1981

11...E. Michalski, M. Demianiuk, S.M. Kaczmarek, J. Żmija, "X-ray diffraction on nH(n/2,n/2) crystal polytypic structures", XI Międzynarodowe Konwersatorium Krystalograficzne, IX 1981, Wroclaw, oral presentation.

12...J. Czeszko, S.M. Kaczmarek, "Correlation  of  optical  and  generation properties of YAG:Nd rods", EOC 83, Rydzyna

13....M. Demianiuk, S.M. Kaczmarek, J. Źmija, "Growth of PbMoO4 single crystals", VII ICCG  Stuttgart, 12 - 16. 09. 1983

14....S.M. Kaczmarek, M. Demianiuk, "Optical and lasing properties of PbMoO4 single crystals", I Sympozjum Techniki  Laserowej,  25 - 27. 06. 1984, Toruń, Komunikaty p. 127

15....J. Czeszko, S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, Z. Puzewicz, "Calculations of a giant-pulse , YAG:Nd laser with passive Q-switch", I Sympozjum Techniki Laserowej, 25 - 27. 06. 1984, Toruń

16....S.M. Kaczmarek, J. Czeszko, J. Piotrowski, "Investigations of refelectors and pumping lamps for CW YAG:Nd laser", I Sympozjum Techniki Laserowej, 25 – 27. 06. 1984, Toruń, Komunikaty p. 126

17....J. Czeszko, H. Gluchowska,  S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, "YAG:Nd laser with  passive Q-switch", I Sympozjum Techniki   Laserowej, 25 - 27. 06. 1984, Toruń

18....J. Czeszko, H. Gluchowska, S.M. Kaczmarek,  Z. Mierczyk,  "Investigation of lasing properties of YAG:Nd rods", I Sympozjum Techniki Laserowej, 25 - 27. 06. 1984, Toruń, Komunikaty p. 56

19....S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, J. Czeszko, "Badania optymalizacyjne elementów konstrukcyjnych lasera impulsowego YAG:Nd z pasywną  modulacją dobroci rezonatora",  Konferencja Bułgarsko-Polska, Radziejowice 1985, oral presentation

20....Z. Mierczyk, S.M. Kaczmarek, J. Czeszko, "Badania pasywnych modulatorów dobroci rezonatora lasera YAG:Nd", Konferencja Bulgarsko-Polska, Radziejowice 1985, oral presentation

21....W.  Szyrski, Z. Frukacz, Cz. Janusz, S.M. Kaczmarek, J. Czeszko, H. Głuchowska, "Wpływ zanieczyszczeń  i  defektów  wzrostowych  na własności laserujace monokryształów YAG:Nd", VII Szkoła Fizyki i Zastosowań Monokryształów i Materiałów Ciekłokrystalicznych, 21-26.10.1985, Jurata

22....S.M. Kaczmarek, M. Demianiuk, "Wpływ obecności uszczelniającej warstwy topnika na rozkład temperatury w krysztale wyciąganym z  roztopu metodą Czochralskiego", VII Szkoła Fizyki i Zastosowań Monokryształów i Materiałów Ciekłokrystalicznych, 21-26.10.1985, Jurata, oral presentation

23....Z. Mierczyk,  J. Czeszko,  S.M. Kaczmarek,  "Centra  barwne  typu  F  w  monokryształach fluorku  litu", VII Szkoła  Fizyki  i Zastosowań Monokryształów i Materiałów Ciekłokrystalicznych, 21-26.10.1985, Jurata

24....S.M. Kaczmarek, M. Demianiuk, "Naprężenia w monokryształach PbMoO4",VII  Szkoła Fizyki  i Zastosowań Monokryształów i Materiałów Ciekłokrystalicznych, 21-26.10.1985, Jurata

25....S.M. Kaczmarek, C. Janusz, Z. Mierczyk, W. Szyrski, Z. Frukacz, J. Czeszko, "Ocena jakości  monokryształów YAG: Nd a własności laserowe prętów z nich wyciętych", VII Szkoła Fizyki i Zastosowań  Monokryształów i Materiałów Ciekłokrystalicznych, 21-26.10.1985, Jurata

26....Z. Puzewicz, J. Czeszko, S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, "Oszacowanie jakości monokryształów YAG: Nd za pomocą parametrów generacyjnych prętów laserowych", VII Szkoła Fizyki i Zastosowań  Monokryształów i Materiałów  Ciekłokrystalicznych,  21-26.10.1985, Jurata

27....S.M. Kaczmarek, "Laser YAG na fali ciaglej - optymalizacja  konstrukcji i zastosowania", IV Konferencja Naukowo-Techniczna  Wojskowej Techniki Laserowej, Jurata 1986

28....S.M. Kaczmarek, "Parametry eksploatacyjne lasera CW YAG na elementach krajowych",  II  Sympozjum Techniki Laserowej, 7-10.09.1987, Szczecin, Komunikaty p.114

29....S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, K. Kopczyński, A. Bajor, Z. Łuczyński, "Investigation of  Neodymium Doped Strontium  Lantanum  Gallate (SLGO)", Part A: "Optical Properties", 3-rd Conference  and General Meeting of the Polish Society on Crystal Growth, May 11-13, 1993,  Warsaw, Abstracts p. 39

30....S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, K. Kopczyński, A. Bajor, Z. Łuczyński, "Investigation of Neodymium Doped Strontium Lantanum Gallate (SLGO)",  Part  B:  "Lasing   properties in free-running and  giant-pulse generation", 3-rd Conference  and  General  Meeting  of  the Polish Society on Crystal  Growth, May 11-13, 1993, Warsaw, Abstracts p. 40

31....Z. Mierczyk,  M. Kwaśny, S.M. Kaczmarek, Z. Frukacz, I. Pracka, "Spectroscopic investigations  of  laser materials  excited  by GaAlAs  laser-diodes", Abstracts of 3 Conference  and  General  Meeting  of  the Polish Society on Crystal Growth, May 11-14, 1993, Warsaw, Abstracts p. 53

32....S.M. Kaczmarek, J. Rafa, W. Przetakiewicz, A. Pawlata, "Theoretical description of the laser cutting process of steel sheets with  the CO2 CW-laser", IV Symposium on Laser Technology,  Abstracts, pp. 82-83, Świnoujście,  26 - 30. 09. 1993

33....K. Kopczyński, Z. Mierczyk, S.M. Kaczmarek, "New lamp  pumped  miniature solid state lasers",  IV Symposion  on Laser Technology, Abstracts p. 28, Świnoujscie, 26-30.09. 1993

34....S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, "Spectroscopic and lasing properties of SrLaGa3O7:Nd”, IV Symposium on Laser Technology, Abstracts pp. 4-5, Szczecin-Świnoujście, 26-30.09. 1993

35....Z. Mierczyk,  S.M. Kaczmarek,   K. Kopczyński, "Analysis   of   spectral characteristics of the new  active media for solid state lasers pumped with laser diodes", IV Symposium on Laser Technology, Abstracts p. 5, Świnoujscie, 26-30.09. 1993

36....Z. Mierczyk, S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, "Colour centres in crystalline active media", IV Symposium  on Laser Technology,  Abstracts pp. 8-9, Świnoujście, 26-30.09. 1993

37....J.Rafa, S.M. Kaczmarek, W. Przetakiewicz, A. Pawlata, "Analiza rozkładu temperatury  podczas laserowej  obróbki  materiałów", VIII Krajowa Szkola Optoelektroniki n.t. "Laserowe Technologie Obróbki Materiałów", Materiały p. 387-389, 6-10.VI 1994, Gdańsk, oral presentation

38....F. Chwalczyk,  A. Pawlata,  W. Przetakiewicz,  S.M. Kaczmarek, J. Rafa, "Spawanie blach  stalowych i tytanowych", VIII  Krajowa Szkoła Optoelektroniki n.t. "Laserowe Technologie Obróbki Materiałów", Materiały, p. 307, 6-9. VI 1994, Gdańsk

39....J. Rafa, S.M. Kaczmarek, W. Przetakiewicz, A. Pawlata,  "Analysis of a temperature distribution of a laser scanning treatment of metals", 4-th Conference on Optics, ROMOPTO 5 - 8. 09. 1994, Bukareszt

40....Z. Mierczyk, S. Kaczmarek, K. Kopczyński, "Spectroscopic investigations of the new active media for diode-pumped solid-state lasers",  4-th  Conference on Optics, ROMOPTO 5 - 8. 09. 1994, Bukareszt

41....S.M. Kaczmarek,  Z. Mierczyk,  K. Kopczyński, I. Pracka, M. Świrkowicz, W. Giersz, R. Jabłoński, "The growth and spectroscopic properties of  SrLaAlO4 single  crystals",  4-th Conference  on Optics, ROMOPTO 5-8.09.1994, Bukareszt

42...I. Pracka, W. Giersz, M. Świrkowicz, A.  Pajączkowska, S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, K. Kopczyński, "The Czochralski growth of SrLaGa3O7 single crystals and  their optical and lasing properties", 11-th Conference  on  Solid  and  Liquid Crystals - Materials Science and Applications, Abstracts O-137, Zakopane, 23-27.10. 1994, oral presentation

43....S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, K. Kopczyński, I. Pracka, M. Świrkowicz, W. Giersz, R. Jabloński, "The growth and spectroscopic properties of  SrLaAlO4 single crystals", 11-th Conference on Solid and Liquid Crystals - Materials Science and Applications, Abstracts O-128, Zakopane, 23-27.10.1994, oral presentation

44....K. Kopczyński, S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, "Properties of The Crystals for Diode Pumped  Laser Devices", Optical Velocimetry, 29 May-2 June, 1995, Warszawa, oral presentation

45....S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, A.O. Matkowski, D.J. Sugak, Z. Frukacz, "Influence of g-Radiation on Lasing Properties  of CTH:YAG and Er:YAG Crystals", IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Wzrostu i charakterystyki kryształów", 23-24.05. 1995, Kraków, oral presentation

46....S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, Z. Mierczyk,  "Analysis  of   Physical Properties of The Crystals for Diode Pumped Solid State Laser Devices", IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Wzrostu i  charakterystyki  krysztalów", 23-24.05.1995, Kraków, oral presentation

47....Z. Mierczyk, S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, "Analysis of Absorption  of Crystals for Coherent  Radiation Pumped Solid-State Lasers", Laser Optics'95, Petersburg, 1995, lipiec

48....Z. Frukacz, T. Łukasiewicz, A.O. Matkowski,  D.J. Sugak,  A.M. Durygin, Z. Mierczyk, K. Kopczyński, S.M. Kaczmarek,  "Color  Centers  in  YAG single Crystals Activated With Ho, Tm, Er,  Nd, Pr, Cr  Ions", X Feofilov Symposium on spectroscopy of crystals activated by rare-earth and transition metal ions, M-P-32, Abstracts p. 148, Petersburg, 1995, lipiec

49....S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, Z. Frukacz, I. Pracka, T. Łukasiewicz, "Pr Doped YAG and SLGO Laser Rods", Laser Optics'95, Petersburg, 1995, lipiec

50....S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, A.O. Matkowski, D.J. Sugak, Z. Frukacz,"Influence of  g-Radiation on Lasing Properties of  YAG, YAP and SLGO Crystals  Doped with Rare-Earth Ions", SIOEL'95 - The 3rd Symposium on Optoelectronics, Abstracts, A1 P3, p. 30, 28-29. IX 1995, ROMANIA

51....K. Kopczyński, S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, "The  Crystals  for  Diode Pumped Solid-State Laser Devices", SIOEL'95 - The 3rd Symposium on Optoelectronics, oral presentation, Abstracts, A1 P1, p. 30, 28-29. IX 1995,  ROMANIA

52....S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, K. Kopczyński, M. Kwaśny, Z. Frukacz, I. Pracka, T. Łukasiewicz,"Pr3+: doped YAG, YAP and SLGO laser rods", SIOEL'95-The 3rd Symposium on Optoelectronics, Abstracts, A1 P2, p. 30, 28-29. IX 1995, ROMANIA

53....S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, A.O. Matkowski,  D.J. Sugak, Z. Frukacz, "Interaction of  ionizing  radiation  with  rare-earth doped YAG crystals", III International Conference on Intermolecular Interactions in Matter, Lublin, 7-9 Sept. 1995

54....Z. Mierczyk, K. Kopczyński, S.M. Kaczmarek, “Investigations of the materials for diode pumped solid state laser devices”, Abstracts of XXIII National Symposium of the Optical Society of India on Optoelectronics, March 14-16, 1996, Raipur, Dehra-Dun, India, oral presentation

55....S.M. Kaczmarek, I. Pracka, Z. Mierczyk, M. Malinowski, K. Kopczyński, Z. Frukacz, "Spectroscopic and laser properties of Er3+ doped YAG, YAP and LiNbO3 crystals", II-nd International Winter Workshop on Spectroscopy and Structure of Rare-Earth Systems, Wrocław-Polanica 24-29.III.1996

56... Z. Mierczyk, S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, Z. Frukacz, I. Pracka, T. Łukasiewicz, "Spectroscopic and laser properties of different materials doped with Pr3+ ions". IInd International Winter Workshop on Spectroscopy and Structure of Rare-Earth Systems, Wrocław-Polanica 24 -29.III.1996

57... M. Malinowski, P. Myziak, R. Piramidowicz, I. Pracka, T. Łukasiewicz, B. Surma, S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, "Spectroscopic and laser properties of LiNbO3:Dy3+ crystals",  IInd International Winter Workshop on Spectroscopy and Structure of Rare-Earth Systems, Wrocław - Polanica 24-29.III.1996

58....S. M. Kaczmarek, A.O. Matkovskii, Z. Mierczyk, K. Kopczyński, D.Yu. Sugak, A.N. Durygin, Z.  Frukacz, "Possibility of gamma-induced sensitization process in rare-earth doped YAG crystals, IInd International Winter Workshop on Spectroscopy and Structure of Rare-Earth Systems, Wrocław - Polanica 24-29.III.1996, oral presentation

59....S. M. Kaczmarek, ‘Wpływ promieniowania jonizującego na własności granatów domieszkowanych jonami ziem rzadkich’, Seminarium ITME, Warszawa 10.V. 1996

60...S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, K. Kopczyński, "Optoelektroniczne czujniki promieniowania jonizującego", IV Konferencja Naukowa: Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, 13-18.V 1996, Szczyrk, oral presentation

61...S.M. Kaczmarek, M. Kwaśny, Z. Mierczyk, "Metody badań własności optycznych materiałów do laserowych systemów nadawczych i odbiorczych", IV Konferencja Naukowa: Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, 13-18.V 1996, Szczyrk

62...D.Yu. Sugak, A.O. Matkovskii, A. Durygin, Z. Frukacz, S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, "Ionizing radiation sensibilization of the Er3+ laser emission in YAG crystals", ICL’96, International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter, August 18-23, 1996, Prague, Czech Republic, Editor: Jan Hala: pp. 174-176 (Th 16:30-18:30).

63...S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, K. Kopczyński, A.O. Matkowski, D.Yu. Sugak,"Sensitization process in laser crystals with colour centers induced by g-radiation", ICO 17, Optics for Science and New  Technology, 19-23. VIII 1996, Taejon, Korea

64...S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, K. Kopczyński, A.O. Matkovskii, D.Yu. Sugak, A.N. Durygin, Z.  Frukacz, „Effect of gamma radiation on performance of Cr, Tm, Ho: YAG and Er:YAG lasers”, European Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO Hamburg, 1996

65....S.M. Kaczmarek, M. Kwaśny, A.O. Matkovskii, D.Yu. Sugak, Z. Mierczyk, J. Kisielewski, „Gamma - induced effect of recharging: Ce4+ --> Ce3+ in Ce and Nd doped yttrium aluminum garnet crystals”, Conference on solid state crystals, Materials Science and Applications, October 7-11, Zakopane 1996, Abstracts B-23

66...S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, I. Pracka, Z. Frukacz, „Influence of gamma radiation on performance of Nd3+ doped SrLaGa3O7 lasers”,  Conference on solid state crystals Materials Science and Applications, October 7-11, Zakopane 1996, Abstracts B-24

67...D.Yu. Sugak, A.O. Matkovskii, A. Suchocki, A.N. Durygin, S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, K.  Świątek and Z. Frukacz, " "The influence of g-radiation on optical and lasing properties of YAP:Er single crystals", Conference on solid state crystals, Materials Science and Applications, October 7-11, Zakopane  1996, Abstracts B-25                         

68...A.O. Matkowski, D. Sugak, M. Vakiv, A. Durygin, Z. Frukacz, S.M. Kaczmarek, T. Łukasiewicz, "Radiation effects in laser crystals", oral presentation, Conference on Solid State Crystals, Materials Science and Applications, October 7-11, Zakopane 1996, oral presentation, Abstracts O-43

69...I. Pracka, M. Malinowski, K. Kopczyński, S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, M. Świrkowicz, J. Kisielewski, T. Łukasiewicz, "Czochralski growth of SrLaGa3O7:Pr3+ doped single crystals and their optical and lasing properties", Conference on Solid State Crystals, Materials Science and Applications, October 7-11, Zakopane 1996, Abstracts A-7

70....S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, A.O. Matkovskii, T. Łukasiewicz, "Neodymium doped GGG laser compared with YAP, SLGO and YAG lasers", Conference on Solid State Crystals, Materials Science and Applications, October 7-11, Zakopane 1996

71.. S.M. Kaczmarek, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, T. Łukasiewicz, Z. Frukacz, „Oddziaływanie promieniowania jonizującego na materiały aktywne stosowane w optoelektronice”, V Sympozjum Techniki Laserowej, STL’96, Komunikaty, pp. 30-32, 23-27.09.1996, Szczecin - Świnoujście 

72....S.M. Kaczmarek, M. Kwaśny, Z. Mierczyk, M. Malinowski, "Charakterystyki wzbudzeniowe i emisyjne materiałów laserowych na zakres UV-VIS", V Sympozjum Techniki Laserowej, STL’96, Komunikaty, pp. 22-24, 23-27.09.1996, Szczecin-Świnoujście 

73....S.M. Kaczmarek, "Laserowego naparowanie - stan aktualny i perspektywy", V Sympozjum Techniki Laserowej, STL’96, Komunikaty, pp. 197-198, 23-27.09.1996, Szczecin-Świnoujście

74....K. Kopczyński, Z. Mierczyk, S.M. Kaczmarek, "Miniaturowe lasery generujące promieniowanie bezpieczne dla wzroku", V Sympozjum Techniki Laserowej, STL’96, Komunikaty, pp. 67-69, 23-27.09.1996, Szczecin-Świnoujście 

75...S. Kaczmarek, R. Jabłoński, I. Pracka, T. Łukasiewicz, Z. Moroz, M. Kwaśny, S. Warchoł and D. Sugak, „Radiation Defects in SrLaGa3O7 Crystals Doped With Rare-Earth Elements”, 390 Poster in Session V of International Conference on f Elements (ICFE3) Paris September 14-19, 1997

76...S.M. Kaczmarek, T. Łukasiewicz, I. Pracka, R. Jabłoński, B. Kaczmarek, S. Warchoł and D. Sugak, „Radiation defects in Dy3+ doped LiNbO3 single crystals”, 389 Poster in I Session of International  Conference on f Elements (ICFE3) Paris September 14-19, 1997

77...R. Jabłoński, S.M. Kaczmarek, I. Pracka, B. Surma, M. Świrkowicz and T. Łukasiewicz, „ESR and optical measurements of LiNbO3 and LiTaO3 single crystals doped with Fe, Cr and Cu ions”, Excited States  of  Transition Elements, ESTE97, 6-12.09.97, Duszniki Zdrój, Abstracts P-24

78...R. Jabłoński, S.M. Kaczmarek, M. Sass, K. Berkowski, „Radiation Defects in BaLaGa3O7  crystals”, Excited States  of Transition Elements, ESTE97, 6-12.09.97, Duszniki Zdrój, Abstracts P-25

79...S.M. Kaczmarek, W. Żendzian, K. Stępka, T. Łukasiewicz, M. Kwaśny, Z. Moroz,Role of Cr and Fe ions in performance of CTH:YAG lasers”, Excited States  of Transition Elements, ESTE97, 6- 12.09.97, Duszniki Zdrój, Abstracts P-23

80...S.M. Kaczmarek, R. Jabłoński, Z. Moroz, T. Łukasiewicz, „Radiation defects in oxide compounds”, The Twelfth International Conference on Crystal Growth, July 26-31, 1998, Jerusalem, Israel

81...S.M. Kaczmarek, „Annealing in oxidizing and reducing atmospheres and irradiation processings as a method of single crystal characterization”, V Polish Conference on Crystal Growth, Lublin-Nałęczów, 10-13 V.1998

82...S.M. Kaczmarek, G. Dominiak-Dzik, W. Ryba-Romanowski, J. Kisielewski, „Changes in optical properties of Ce:YAG crystal under annealing and irradiation processing”, V Polish Conference on Crystal Growth, Lublin-Nałęczów, 10-13 V.1998

83...S.M. Kaczmarek, „Role of the type of impurity in radiation susceptibility of oxide compounds”, V Polish Conference on Crystal Growth, Lublin-Nałęczów, 10-13 V.1998

84...S.M. Kaczmarek, R. Jabłoński, Z. Moroz, I. Pracka, T. Łukasiewicz, „Radiation defects in oxide compounds”, V Polish Conference on Crystal Growth, Lublin-Nałęczów, 10-13 V.1998

85...S.M. Kaczmarek, R. Jabłoński, M. Berkowski, „Recharging process of chromium ions in Cr:SrGdGa3O7  single crystals”, V Polish Conference on Crystal Growth, Lublin-Nałęczów, 10-13 V.1998

86...R. Jabłoński, S.M. Kaczmarek, I. Pracka, M. Świrkowicz, „Radiation defects in LiNbO3 single crystals doped Cr3+ ions”, V Polish Conference on Crystal Growth, Lublin-Nałęczów, 10-13 V.1998

87...Z. Frukacz, T. Łukasiewicz, S. M. Kaczmarek,  J. Kisielewski, „Growth and characterization of  YAG single crystals doped with Ce and Ce, Mg”, V Polish Conference on Crystal Growth, Lublinb -  Nałęczów, 10-13 V.1998

88...I. Pracka, A. Bajor, S.M. Kaczmarek, M. Świrkowicz, B. Kaczmarek, J. Kisielewski, T. Łukasiewicz, „Growth and characterization of LiNbO3 single crystals doped with Cu and Fe ions”, V Polish Conference on Crystal Growth, Lublin-Nałęczów, 10-13 V.1998, oral presentation

89...R. Jabłoński, S.M. Kaczmarek, Z. Frukacz, „ESR studies of vanadium ion valency in V:YAG  crystals”, V Polish Conference on Crystal Growth, Lublin-Nałęczów, 10-13 V.1998

90...S.M. Kaczmarek, J. Wojtkowska, Z. Moroz and I. Pracka, „Valency change of impurities inside oxide compounds under proton irradiation”, IV International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science, June 15-20, 1998 Ustroń-Jaszowiec, Abstracts A-33

91...S.M. Kaczmarek, Z. Moroz, M. Kwaśny, J. Kisielewski, T. Łukasiewicz, J. Wojtkowska, „Changes in luminescence of Ce:YAG crystals under ionizing radiation treatment, Conference on  Luminescence, Toruń, 23-27 Lipiec, 1998, Book of abstracts, P-22, p. 72

92...J. Barzowska, A. Kubicki, M. Grinberg, S.M. Kaczmarek, Z. Łuczyński, A.J. Wojtowicz, Cz. Koepke, „Optical properties of YAG crystals activated with Ce, and Ce and Mg”, Conference of  Luminescence, Toruń, 23-27 Lipiec, 1998, Book of abstracts, P-3, p. 44

93...K. Wiśniewski, Cz. Koepke, A. J. Wojtowicz, W. Drozdowski, M. Grinberg, S.M. Kaczmarek, Z. Łuczyński, „Excited state absorption in Ce and Mg doped yttrium aluminium garnet”, Conference of Luminescence, Toruń, 23-27 Lipiec, 1998, Book of abstracts, P-87, p. 167

94...S. M. Kaczmarek, „Controlling of the charge states in laser crystals”, Panel session, Conference of Luminescence, Toruń, 23-27 Lipiec, 1998, oral presentation

95...S.M. Kaczmarek, Cz. Koepke, M. Grinberg, G. Dominiak-Dzik, Z. Łuczyński, R. Jabłoński, Z. Moroz, H. Rzewuski, „Change of optical properties of Ce:YAG single crystals due to codoping and ionizing radiation treatment”, International Conference on Solid State Crystals, Materials Science and  Applications, październik 12-16, 1998, Zakopane, Abstracts C-2, p. 165

96...A.L.  Bajor, S.M. Kaczmarek, I. Pracka, M. Świrkowicz, J. Wojtkowska, „Optical investigations of irradiated LiNbO3 waffers”, International Conference on Solid State Crystals, Materials Science and  Applications, październik 12-16, 1998, Zakopane, Abstracts C-18, p. 181

97...R. Jabłoński, S.M. Kaczmarek, Z. Frukacz, „ESR spectra and optical measurements in YAG crystals doped with vanadium ions", International Conference on Solid State Crystals, Materials Science and Applications,  październik 12-16, 1998, Zakopane, Abstracts C26, p. 189

98...T. Łukasiewicz, W. Giersz, J.K. Jabczyński, M. Świrkowicz, Z. Gałązka, S.M. Kaczmarek, „Growth and properties of laser Nd:YVO4 crystals”, oral presentation, International Conference on Solid State Crystals, Materials Science and Applications, październik 12-16, 1998, Zakopane, oral presentation, Abstracts Tu-11, p. 30

99...S.M. Kaczmarek, „Influence of ionizing radiation on performance of Nd:YAG lasers applied in military devices” II Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa n.t. Naukowe aspekty techniki uzbrojenia, 27-29.10. 1998 Waplewo, oral presentation

100...S.M. Kaczmarek, T. Łukasiewicz, R. Jabłoński, M. Świrkowicz, M. Kwaśny, „Growth and characterization of rare-earth and transition metal ions doped LiTaO3 single crystals”, RES2, Szklarska Poręba, 27.04-1.05 1999

101...A. Sikorska, M. Grinberg, S.M. Kaczmarek, „Photo-acoustic spectra of Ce and Mg doped YAG single crystals”, RES2, Szklarska Poręba, 27.04-1.05 1999, oral presentation

102...R. Jabłoński, S.M. Kaczmarek, T. Łukasiewicz, M. Świrkowicz, „Electron spin resonance and optical measurements of yttrium ortho-vanadate doped with Nd3+ ions”, RES2, Szklarska Poręba, 27.04-1.05 1999

103...T. Łukasiewicz, W. Giersz, J. Jabczyński, M. Świrkowicz, Z. Gałązka, S.M. Kaczmarek, R. Jabłoński, „Growth and properties of Nd:YVO4 single crystals”, Stutgart 1999, oral presentation

104...S.M. Kaczmarek, W. Paszkowicz, M. Berkowski, M. Świrkowicz, J. Wojtkowska, „Zmiana walencyjności jonów aktywnych i nieaktywnych w laserowych kryształach tlenkowych pod wpływem promieniowania jonizującego oraz wygrzewania”, VI STL, Świnoujście 27.09-1.10 1999, Komunikaty pp. 67-71

105... S.M. Kaczmarek, W. Drozdowski, M. Świrkowicz, A. Majchrowski, „Transfer energii wzbudzenia od jonów  matrycy do jonów domieszek aktywnych w laserowych kryształach tlenkowych i szkłach”, VI STL, Świnoujście 27.09-1.10 1999, Komunikaty pp. 105-107

106...S.M. Kaczmarek, R. Jabłoński, T. Łukasiewicz, M. Świrkowicz, „Defects in pure and rare-earths doped YVO4 single crystals”, 5th International Conference on Intermolecular Interactions in Matter, 2-4 wrzesień 1999, Lublin

107...S.M. Kaczmarek, J. Wojtkowska, Z. Moroz, J. Kisielewski, „Paramagnetic Centers in YVO4 single crystals”, 5th International Conference on Intermolecular Interactions in Matter, 2-4 wrzesień 1999, Lublin

108...S.M. Kaczmarek, “Changes in optical properties of LiNbO3 single crystals doped with Cu, Fe, Cr under gamma and proton irradiation”, II Conference on Photonic Materials for XXI-th Century Lyon 28-31.05.2000 r., Abstracts pp. 198-200

109...S.M. Kaczmarek, “Influence of external thermal and radiation fields on laser materials”, invited lecture, II Conference on Photonic Materials for XXI-th Century, Lyon 28-31.05.2000 r., Abstracts pp. 50-52

110...S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, M. Grinberg, Z. Mierczyk, Cz. Koepke,Crystal growth and characterization of SrLaGa3O7:Co3+ single crystals”, Santa Barbara, USA, Inorganic Materials Conference 2000

111...S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, J. Fink-Finowicki, M. Palczewska, S. Warchoł, “Wzrost i charakteryzacja monokryształów SrLaGa3O7 wysoko domieszkowanych kobaltem”, Sympozjum: Wzrost i charakteryzacja kryształów, Katowice 6-7.04.2000

112...S.M. Kaczmarek, “Charakteryzacja monokryształów przy pomocy analizy zmian właściwości optycznych po wygrzewaniu i naświetlaniu promieniowaniem jonizującym (UV, gamma, elektrony, protony, cząstki alfa)”, Sympozjum: Wzrost i charakteryzacja kryształów, Katowice 6-7.04.2000, plenary lecture

113...A. Bajor, S. M. Kaczmarek, I. Pracka, M. Świrkowicz, T. Wrońska, “Investigation and thermal annealing by gamma irradiation at room temperature in LiNbO3 crystals”, Zakopane 2000, Abstracts A-24, p. 89

114...S.M. Kaczmarek, “Controlling of the charge states in laser crystals”, ICSSC, October 9-13, 2000 Zakopane, Abstracts A-33, p. 94

115...S.M. Kaczmarek, A. Majchrowski, M. Czuba, “Optical properties of Li2B4O7 glasses doped with rare-earths and transition metal ions”, ICSSC, October 9-13, 2000 Zakopane, Abstracts A-34, p. 94

116...S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, J. Fink-Finowicki, M. Grinberg, “Crystal growth and optical properties of Co2+ doped SrLaGa3O7”, ICSSC, October 9-13, 2000 Zakopane, Abstracts A-32, p. 93

117...S.M. Kaczmarek, R. Aleksiyko, M. Berkowski, J. Fink-Finowicki, M. Czuba, W. Olesińska, "Growth and optical properties of LaGaO3/SrTiO3 mixed crystals", PCCG VI, May 20-23, 2001 Poznań-Malta, Abstracts Book, p. 58, P-17 Bulk Crystals

118...M. Grinberg, T. Tsuboi, M. Berkowski, S.M. Kaczmarek, "Jahn-Teller effect in Co doped SrLaGa3O7", ESTE 5, June 6-11, 2001 Lądek Zdrój, Abstracts, P-27

119...T. Tsuboi, M. Grinberg, S.M. Kaczmarek, "Site symmetries of Cu2+ ions in LiNbO3 crystals", ESTE 5, June 6-11, 2001 Lądek Zdrój, Abstracts, P-72

120...S.M. Kaczmarek, R. Aleksiyko, M. Berkowski, J. Fink-Finowicki, M. Czuba, W. Olesińska, "Blue fluorescence of Ti3+ in LaGaO3/SrTiO3 mixed crystals", ESTE 5, June 6-11, 2001 Lądek Zdrój, Abstracts, P-35

121...S.M. Kaczmarek, R. Aleksiyko, M. Berkowski, J. Fink-Finowicki, M. Czuba, W. Olesińska, "Blue fluorescence of LaGaO3/SrTiO3 mixed crystals", XI Feofilov Symposium on Spectroscopy, 24-28. IX 2001, Kazań, Abstracts, PD-10, p. 91

122...M. Berkowski, S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, M. Wabia, M. Włodarski, W. Olesińska, "Growth and optical properties of Ti3+ doped SrAl0.5Ta0.5O3: LaAlO3 single crystals", Sympozjum: Wzrost i charakteryzacja kryształów objętościowych, 25-26.04.2002, Poznań, Abstracts, P1

123...T. Tsuboi, S.M. Kaczmarek, T. Wrońska, "Site symmetries of rare-earth and transition metal ions in Li2B4O7 glasses", International Conference on Solid State Crystals, Oct. 14-18, 2002, Zakopane, Abstracts, B19

124...S.M. Kaczmarek, A. L. Bajor, J. Wojtkowska, Z. Moroz, M. Kwaśny, "Influence of protons on optical characteristics of LiNbO3: Cu, Fe and Cr wafers", ICSSC, Oct. 14-18, 2002, Zakopane, Abstracts, B20

125...S.M. Kaczmarek, "Controlling of the charge states in laser crystals", International Conference on Physics of Laser Crystals, Charkov, Ukraine, August 26-September 2, 2002, invited lecture

126...M. Orlowski, J. Majszczyk, M. Berkowski, S.M. Kaczmarek and M. Wabia, "Dielectric and ultrasonic study of two new mixed crystals for nonlinear optics", VI International Workshop on Nonlinear Optics Applications, NOA 2002, Lukecin, Poland, September 5-8, 2002, Abstracts C21

127...S.M. Kaczmarek, Taiju Tsuboi, Marek Berkowski, and Marian Wabia, "Growth and optical properties of Ti3+ doped solid solution SrAl0.5Ta0.5O3 : LaAlO3 single crystals", Third International Conference on Inorganic Materials, Konstanz, Germany, 7-10 Sep. 2002

128...S.M. Kaczmarek, G. Boulon, "Controlling of the charge states in laser crystals", Colloque Franco-Polonais: Biochemistry, Biology, Material Science, Physics, september 30 - october 2 2002 Lyon, France, Abstracts p. 20, invited lecture

129...S.M. Kaczmarek, G. Boulon, "The presence of different oxidation states of cations in optical hosts on the base of Co:SrLaGa3O7 and Ce:Y3Al5O12", 5-th French-Israeli Workshop On Optical Properties Of Inorganic Materials, 8-12.12.2002 r. Lyon, France, Abstracts p. 39, invited lecture

130...T. Tsuboi, S.M. Kaczmarek, G. Boulon, "Spectral properties of LiNbO3 single crystals co-doped with rare-earth and Yb3+ ions", oral presentation, 4th International Spring Workshop on Spectroscopy, Structure & Synthesis of rare Earth Systems, Ladek Zdroj, June 21-26 2003, Abstracts O10, oral presentation

131...S.M. Kaczmarek, W. Chen, G. Boulon, M. Wabia, "Recharging processes of Cr ions in Mg2SiO4 and  Y3Al5O12 crystals under influence of annealing and g-irradiation", Intermolecular Interactions in Matter 02-06 september 2003, Miedzyzdroje, Poland, Abstracts P5

132...D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, ""Recharging processes of Mn ions in Li2B4O7:Mn single crystal and glass samples", 4th International Conference on Inorganic Materials, Antwerp, Belgium, 19-21 September 2004, poster 623
1
33...S.M. Kaczmarek, A. Bensalah, G. Boulon, "Gamma-ray induced color centers in pure and Yb doped LiYF4 and LiLuF4 single crystals", 4th International Conference on Inorganic Materials, Antwerp, Belgium, 19-21 September 2004, poster 620
1
34...A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, R. Szymczak, M. Kurzawa, M. Baran, B. Kuklinski, A. Koruyło, M. Grinberg, "Cr3+ ion pairs in M2CrV3O11-x (M=Zn, Ni, Mg) compounds", "Silnie skorelowane fermiony - od nadprzewodnictwa do kolosalnego magnetooporu",  "Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe", 06-10 Czerwiec 2004, Warszawa Ośrodek Rekolekcyjny na Bielanach, Materiały Konferencyjne, poster P42

135...G. Leniec, B. Kołodziej, E. Grech, S.M. Kaczmarek, R. Szymczak, M. Baran, B. Kukliński, "EPR, photoluminescence and magnetic research of selected lanthanides complexes with Schiff base derivatives of tris[4-(5-chloro-2-hydroksyfenylo)-3-aza-3-butenylo]amina podands", "Silnie skorelowane fermiony - od nadprzewodnictwa do kolosalnego magnetooporu",  "Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe", 06-10 Czerwiec 2004, Warszawa Ośrodek Rekolekcyjny na Bielanach, Materiały Konferencyjne, poster P18

136...D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, A. Worsztynowicz, "Monokryształy Li2B4O7 dla zastosowań w nieliniowej optyce", VII International Workshop on Nonlinear Optics Applications NOA 2004, Konstancin-Jeziorna, 17-20 June 2004, plenary lecture

137...S.M. Kaczmarek, "Charakteryzacja monokryształów i szkieł z domieszkami aktywnymi optycznie przy pomocy promieniowania jonizującego; gamma, elektrony, protony", XLVII Zjazd PTChem i SITPChem, sekcja: Chemia ciała stałego i fizykochemia materiałów, Wrocław 12-17.09. 2004, invited lecture

138...S.M. Kaczmarek, A. Bensalah, G. Boulon, "G-ray and annealing in hydrogen influence on the absorption and emission spectra of pure and Yb doped fluorids", Polish-French-Israeli Symposium on Spectroscopy of Modern Materials in Physics and Biology, Będlewo 27-30.09. 2004, poster

139...S.M. Kaczmarek, D. Podgórska, M. Berkowski, W. Drozdowski, "Multivalence states of Mn and Yb ions in Li2B4O7 single crystals and glasses", Polish-French-Israeli Symposium on Spectroscopy of Modern Materials in Physics and Biology, Bedlewo, 27-30.09.2004, poster

140...W. Paszkowicz, S.M. Kaczmarek, "Reduction of 'left-handed'Yttrium Orthovanadate Single Crystals", International Conference on Experimental and Computing Methods in High Resolution Diffraction Applied for Structure Characterization of Modern Materials, HREDAMM, Zakopane, June 13-17, 2004, poster 

141...S.M. Kaczmarek, "Some new materials for medicine and industry", University of Houston, invited lecture, Houston, 23.08.2005, 2.30PM

142...S.M. Kaczmarek, G. Boulon, G. Leniec, "EPR and optical properties of CaF2:Yb single crystals", SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics which will be held 28 August through 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland - poster, paper: 5958-82

143...T. Bodziony, W. Ryba-Romanowski, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "EPR and optical properties of La3Ga5.5Ta0.5O14:Ho, Yb single crystals", SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics which will be held 28 August through 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland - poster, paper: 5958-84

144...D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, I. Stefaniuk, W. Drozdowski, M. Kwaśny, "EPR and optical properties of Li2B4O7 single crystals doped with Co2+ ions", SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics which will be held 28 August through 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland - oral presentation, paper: 5958-5

145...H. Fuks, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "EPR and optical properties of La3Ga5.5Ta0.5O14:Co2+ single crystals", SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics which will be held 28 August through 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland - poster, paper: 5958-83

146 - T. Bodziony, S. M. Kaczmarek, J. Hanuza, Szczecin Univ. of Technology (Poland); J. Hanuza, Institute of Low Temperature and Structure Research (Poland), EPR and optical properties of LiNbO3:Yb, Pr single crystals, SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics which will be held 28 August through 2 September 2005 at the Warsaw Univ. of Technology, Warsaw Poland [5958-11] - oral presentation, paper 5958-11

147...S.M. Kaczmarek, G. Boulon, T. Tsuboi, "Recharging processes of active ions and radiation defects in some laser crystals doped with RE and TM", 2nd International Conference on  Physics of Laser Crystals, 2nd ICPLC 2005, Yalta, Ukraine, September, 25 – 30, 2005 - invited lecture

148...T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "Some new C1 symmetry centers in LiNbO3 doped with Yb and Pr", 2nd International Conference on  Physics of Laser Crystals, 2nd ICPLC 2005, Yalta, Ukraine, September, 25 – 30, 2005 - poster

149 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, G. Boulon, "EPR results as a complementary characterization of isolated Yb ions and Yb pairs in CaF2:Yb single crystals", International Conference on f-elements '06, 4-9.09.2006, Wrocław, Poland, poster

150 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "EPR, magnetic and optical study of coupled Yb3+ ion pairs in weakly doped LiNbO3:Yb single crystal", International Conference on f-elements '06, 4-9.09.2006, Wrocław, Poland, poster

151 - A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, G. Leniec, E. Tomaszewicz, "Reactivity in the solid state between MWO4 (M=Zn, Co, Ni) and RE2WO6 (RE=Y, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Lu). IR spectroscopy and EPR properties", International Conference on f-elements '06, 4-9.09.2006, Wrocław, Poland, poster

152 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, B. Kołodziej, E. Grech, "IR Spectroscopy and EPR properties of gadolinium macrobicyclic cryptate complex", International Conference on f-elements '06, 4-9.09.2006, Wrocław, Poland, poster

15 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, B. Kołodziej, E. Grech, "Magnetic and IR spectroscopy properties of  gadolinium macrocyclic Schiff base", International Conference on f-elements '06, 4-9.09.2006, Wrocław, Poland, poster

154 - S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, K. Repow, A. Worsztynowicz, "Optical and dielectric properties of Sr­0.6Ba0.4­Nb2O6 single crystal doped with Cr and Yb", International Conference on f-elements '06, 4-9.09.2006, Wrocław, Poland, poster

155 - A. Worsztynowicz, M. Bosacka, S.M. Kaczmarek, "Molybdovanadates Fe3M2Mo2V3O20 as catalysts in the ODH processes", International Conference on Catalysts, Praha, 2006
156 - A. Worsztynowicz, E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, "Magneto-chemical properties of some new Ni and Co tungstates with rare earth ions formed as NiRE2W2O10, Co2RE2W3O14 and CoRE4W3O16 where RE=Nd, Sm, Eu,Gd and Er and M=Ni, Co", E_MRS 4-8.09.2006

157 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, B. Kołodziej, E. Grech, "Spectroscopic and magnetic properties of gadolinium macroacyclic and macrobicyclic complexes", E_MRS 4-8.09.2006

158 - A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, M. Bosacka, "Structural and magnetic characterization of the Cr3+ and Ni2+ ion species in Ni2CrV3O11", International Conference on Functional Materials, Atens 17-23.09.2006

159 - S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, K. Repow, M. Orłowski, M. Włodarski..., "Optical and dielectric properties of Sr0.5Ba0.5Nb2O6 pure and doped with chromium", International Conference on Functional Materials, Atens 17-23.09.2006

160 - A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, R. Czernuszewicz, “Vanadochromates with divalent metals – structural and magnetic characterization”, plenary lecture, International Conference on Functional Materials, Atens 17-23.09.2006

161 - S.M. Kaczmarek, International Conference On  Physics Of Laser Crystals, International Workshop: Radiation Processes in Nano and Bulk Materials, Sevastopol , September, 17-21, 2007, invited lecture, "Ionizing radiation as a tool of crystal characterization", a member of the Scientific Advisory Committee

162 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, International Conference On  Physics Of Laser Crystals, International Workshop: Radiation Processes in Nano and Bulk Materials, Sevastopol , September, 17-21, 2007, "The influence of Tm codopant on magnetic properties of Er doped lithium niobate single crystal", poster

163 - S.M. Kaczmarek, T. Bodziony, "Low symmetry centers in LiNbO3 doped with Yb and Er. Possibility of pairs formation", plenary lecture, International Conference On  Physics Of Laser Crystals, International Workshop: Radiation Processes in Nano and Bulk Materials, Sevastopol , September, 17-21, 2007

164 - D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek. M. Berkowski, I. Stefaniuk, "Growth and characterization of Li2B4O7 single crystals pure and doped with Co ions", ICCG Zakopane 2007, poster

165 - H. Fuks, S.M. Kaczmarek, T. Bodziony, "EPR measurements of highly doped SrLaGa3O7: Co, V single crystals", XXII Conference on Radio and Microwave Spectroscopy RAMIS 2007, 22-25.04.2007, Będlewo k/Poznania, poster

166 - T. Bodziony, R. Kruk, S.M. Kaczmarek, "Magnetic properties of weakly doped LiNbO3: Yb single crystals", XXII Conference on Radio and Microwave Spectroscopy RAMIS 2007, 22-25.04.2007, Będlewo k/Poznania, poster

167 - B. Bojanowski, S.M. Kaczmarek, "EPR spectroscopy of FeVO4 - single crystal study", XXII Conference on Radio and Microwave Spectroscopy RAMIS 2007, 22-25.04.2007, Będlewo k/Poznania, poster

168 - G. Leniec, J. Typek, S.M. Kaczmarek, "Magnetic properties of a new Er (III) macrobicyclic complex studied by EPR", XXII Conference on Radio and Microwave Spectroscopy RAMIS 2007, 22-25.04.2007, Będlewo k/Poznania, poster

169 - D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "Growth, optical and magnetic properties of PbMoO4 pure and doped with Co2+ ions", 4-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, 01-06.09.2007, Gdańsk-Jelitkowo, poster

170 - S.M. Kaczmarek, T. Bodziony, "Low symmetry centers in LiNbO3 doped with Yb and Er", 4-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, 01-06.09.2007, Gdańsk-Jelitkowo, invited lecture

171 - E. Tomaszewicz, A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, "Reactivity in the solid state between CuWO4 and Re2WO6 where RE=Nd, Sm, Eu, Dy. Ho, Er", Seminarium im. St. Bretsznajdera, Płock, IX 2007

172 - S.M. Kaczmarek, G. Leniec, "Spectral and magnetic properties of macroacyclic and macrobicyclic Schiff base RE complexes as selective catalyzers, contrasts and enzymes", invited lecture, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008, L10, Abstarct Book, pp. 29-31

173 - T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, R. Kruk, "Influence of Tm codopant on magnetic properties of Er-doped lithium niobate single crystals", oral presentation, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008, O02, Abstract Book, p. 53

174 - H. Fuks, S.M. Kaczmarek, M. Bosacka, "EPR properties of Cr2P4O13, b-CrPO4, Cr4(P2O7)3 and Cr(PO3)3", poster, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008, P16, Abstract Book, p. 100

175 - G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, "EPR and IR study of a Dy(III) macroacyclic Schiff base complex", poster, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008, P17, Abstract Book, pp. 101-102

176 - E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, "IR and magnetic properties of the compounds formed in the solid state between CuWO4, CdWO4 and RE2WO6 (RE=Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho and Er)", poster, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008, P18, Abstract Book, p. 103

177 - S.M. Kaczmarek, M. Orlowski, D. Piwowarska, K. Matyjasek, L. I. Ivleva, "Ferroelectric properties of relaxor type SBN single crystals doped with Co, Cr, Ni and Ce", poster, FNMA Lwów 31.08-6.09.2008, P19, Abstract Book, p. 104

178 -  S.M. Kaczmarek, G. Leniec, J. Typek, G. Boulon, A. Bensalah, "Optical and EPR properties of BaY2F8 single crystals doped with Yb", poster, 15-th International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter, ICL'08, Lyon, 7-11 July 2008, France, Tu-P-045, Abstract Book, p. 332

179 - H. Fuks, L. Macalik, S.M. Kaczmarek, B. Macalik, J. Hanuza, "EPR, IR, Raman and PL spectroscopy of YVO4:Yb, Tm single crystals", oral presentation, The second Int. Workshop on Adv. Spectr. and Opt. Mat., 13-17 July 2008 Gdańsk, Poland, 8-O-2, Abstract Book

180 - S.M. Kaczmarek, D. Piwowarska, K. Matyjasek, M. Orłowski, L. Ivleva, "Optical and dielectric properties of SBN:61 single crystals doped with Ni, Cr, Co and Ce", The second Int. Workshop on Adv. Spectr. and Opt. Mat., 13-17 July 2008 Gdańsk, Poland, 1-P-9, Abstract Book

181 - S.M. Kaczmarek, T. Bodziony, R. Kruk, "Magnetic properties of LiNbO3: Yb single crystals", poster, The second Int. Workshop on Adv. Spectr. and Opt. Mat., 13-17 July 2008 Gdańsk, Poland, 1-P-8, Abstract Book

182 - D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, P. Potera, P. Sagan, "Structural, dielectric, electron paramagnetic resonance and optical studies of PbMoO4 single crystals doped with Co2+ ions", poster, The second Int. Workshop on Adv. Spectr. and Opt. Mat., 13-17 July 2008 Gdańsk, Poland, 1-P-11, Abstract Book

183 - S.M. Kaczmarek, G. Leniec, G. Boulon, A. Bensalah, "Optical and EPR properties of BaY2F8 single crystals doped with Yb", poster, The second Int. Workshop on Adv. Spectr. and Opt. Mat., 13-17 July 2008 Gdańsk, Poland, 1-P-10, Abstract Book

184 - E. Tomaszewicz, L. Białończyk, H. Fuks, S.M. Kaczmarek, "New cadmium and rare-earth metal tungstates with the sheelite type structure", Karpacz, 2008, P64, Book of Abstracts

185 - E. Tomaszewicz, D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, "Reactivity in the solid state between copper tungstate and some rare-earth metal molybdates (RE2MoO6)", Karpacz, 2008, P65, Book of Abstracts

186 - W. Drozdowski, A. Wojtowicz, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "Scintillation yield of BGO pixel crystals", 7-th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation, LUMDETR, Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation, Kraków, July 12-17, 2009, invited lecture

187 - E. Tomaszewicz, S.M.Kaczmarek, H.Fuks, "Spectroscopic investigations of new class of rare-earth and zinc/cadmium tungstates and molybdato-tungstates", 6-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA09, Sulmona, Italy, 27-30.09.09, invited lecture

188 - E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, G. Leniec, "Re-investigations of some properties of gadolinium sulphate octahydrate and intermediate products of its decomposition", 6-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA09, Sulmona, Italy, 27-30.09.09, poster
189 - S.M. Kaczmarek, H. Fuks, L. Macalik, B. Macalik, J. Hanuza, "EPR and vibrational studies of some tungstates and molybdates single crystals", ICOM_2009, Herceg Novi, Montenegro, International Conference on Physics of Optical Materials and Devices, ICOM_09, 27-30.08.09, oral presentation

190 - E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, "New cadmium and rare-earth metal molybdates (CdRE2(MoO4)2) with the scheelite type structure", ICOM_2009, Herceg Novi, Montenegro, International Conference on Physics of Optical Materials and Devices, ICOM_09, 27-30.08.09, poster

191 - E. Tomaszewicz, G. Dąbrowska, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, "Solid-state synthesis and characterization of new cadmium and rare-earth metal molybdato-tungstates Cd0.25RE0.50(MoO4)0.25(WO4)0.75", 6-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA09, Sulmona, Italy, 27-30.09.09, poster

192 - A. Makal, K. Woźniak, A. Szady-Chełmeniecka, E. Tomaszewicz, G. Leniec, S.M. Kaczmarek, E. Grech, "Synthesis, crystal structure and characterization of a new  monohydrate NCS- and Schiff base copper(II) complex", 6-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA09, Sulmona, Italy, 27-30.09.09, poster

193 - S.M. Kaczmarek, E. Tomaszewicz, A. Jasik, "EPR and IR studies of some praseodymium(III) tungstates", 6-th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA09, Sulmona, Italy, 27-30.09.09, poster

Publications

 

Menu